skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

В ЕС е издадено Условно разрешение за употреба (УРП) за продукта Spikevax (преди това COVID‑19 Vaccine Moderna) за предотвратяване на заболяване от коронавирус 2019 (COVID‑19) при хора на възраст над 12 години.

Листовка с информация за пациента

Листовка с информация за пациента

Кратка характеристика на продукта

Кратка характеристика на продукта

Съхранение, ползване, дозиране и приложение

Съхранение, ползване, дозиране и приложение

Карта за напомняне за 2ра доза

Карта за напомняне за 2ра доза

Свържете се с Moderna

08:00—17:00 ч. EET – понеделник—петък
EMEAMedinfo@modernatx.com