skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Moderna

Před vstupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte zásady ochrany osobních údajů společnosti Moderna.

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Moderna, Inc. („Moderna“, „my“, „naše“ nebo „nás“). Materiály na našich webových stránkách („website“ nebo „stránky“) poskytuje společnost Moderna jako službu našim zákazníkům a široké veřejnosti a slouží pouze k informačním účelům.

Společnost Moderna respektuje soukromí návštěvníků našich webových stránek a my uznáváme, že je důležité podniknout kroky k ochraně soukromí informací, které prostřednictvím našich webových stránek shromažďujeme. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují typy osobních údajů (jak jsou definovány níže), které shromažďujeme o návštěvnících webových stránek, dále to, jak můžeme osobní údaje používat a s kým je můžeme sdílet. Tyto zásady ochrany osobních údajů také popisují (1) opatření, která přijímáme k ochraně osobních údajů, které shromažďujeme, a (2) vaše práva a oprávnění týkající se našeho shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů.

Výjimky. Tyto zásady se týkají pouze osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek. Nepopisují se zde způsoby, jakými můžeme shromažďovat nebo používat osobní údaje získané offline, a neřeší se zde ani se nekontrolují postupy ochrany osobních údajů jiných webových stránek (včetně těch, na které odkazujeme), které mohou mít své vlastní zásady. Uživatelům našich webových stránek doporučujeme, aby si byli vědomi toho, kdy naše webové stránky opouštějí, a aby si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů každého webu, který navštíví a který shromažďuje osobní údaje. Nevyžádané informace, které nám poskytnete, mohou být považovány za nedůvěrné a společnost Moderna bude moci takové nevyžádané informace bez svolení, kompenzace, omezení nebo atribuce reprodukovat, používat, zpřístupňovat a předávat ostatním.

Vstupem na naše webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a s podmínkami použití. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nemáte oprávnění používat naše webové stránky.

Úvod

Osobní údaje” jsou údaje, které lze použít k vaší identifikaci nebo kontaktování, jsou to například vaše kontaktní údaje, včetně vašeho jména, adresy, e-mailové adresy, země, a telefonního čísla, jakékoli další informace, které mohou být uvedeny na vašem životopisu v případě, že podáte žádost o zaměstnání u společnosti Moderna prostřednictvím našich webových stránek; a tam, kde to stanoví platné zákony, jsou to veškeré údaje o tom, jak používáte naše webové stránky nebo vaše zařízení, přičemž tyto informace mohou být shromažďovány automaticky, včetně používání souborů cookie, webových signálů a dalších sledovacích technologií.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnými zákony a v souladu s následujícími zásadami:

 • Osobní údaje budeme zpracovávat zákonným, čestným a transparentním způsobem.

 • Osobní údaje budeme shromažďovat pouze pro konkrétní, výslovný a legitimní účel a budeme je používat pouze pro účely, pro které byly původně shromážděny.

 • Shromažďování osobních údajů omezíme v rozsahu nezbytném pro účel, pro který jsou zpracovávány.

 • Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že jsou vaše osobní údaje přesné a v případě potřeby aktualizované.

 • Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro účel, pro který jsou zpracovávány.

 • Osobní údaje budou zpracovávány pouze způsobem, kterým se zajistí odpovídající zabezpečení osobních údajů.

Naše postupy ochrany osobních údajů jsou podrobněji popsány ve zbývající části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Informace, které shromažďujeme

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste o sobě poskytli jakékoli informace. Pokud se rozhodnete odeslat své údaje prostřednictvím funkce „Připojit se k našemu poštovnímu seznamu“ nebo funkce „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách nebo pokud se u společnosti Moderna ucházíte na našich webových stránkách o volnou pracovní pozici prostřednictvím části „Kariéra“, můžeme vás požádat o poskytnutí osobních údajů, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, název pracovní pozice, název společnosti, země, informace o vaší pracovní pozici a další související informace. Nejste povinni poskytnout společnosti Moderna žádné osobní údaje, ale pokud tak neučiníte, může být vaše schopnost používat naše webové stránky nebo jejich funkce a vaše schopnost žádat o zaměstnání omezena.

Osobní údaje o používání webových stránek shromažďované pomocí souborů cookie nebo jinými automatizovanými prostředky. Když používáte naše webové stránky, můžeme automaticky shromažďovat informace o tom, jak používáte webové stránky, včetně používání souborů cookie, webových signálů a dalších technologií pro sledování („automatizované informace“). Automatizované informace mohou zahrnovat informace o zařízení, jako je IP adresa, identifikátory zařízení a operační systém, jakož i informace o používání, jako je čas a doba používání, interakce s obsahem, informace uložené v souborech cookie nebo podobných technologiích. Podle nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR“) jsou automatické informace považovány za osobní údaje a s takovými automatickými informacemi budeme zacházet jako s osobními údaji v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Soubory cookie“ jsou malé soubory, které webové stránky ukládají na váš pevný disk pro účely identifikace. Tyto soubory se používají pro registraci webových stránek a pro přizpůsobení vaší příští návštěvy na našich webových stránkách. Soubory cookie si například zapamatují váš preferovaný jazyk a zobrazení. Soubory cookie nemohou načítat data z vašeho pevného disku.

Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookie:

 • Nezbytně nutné soubory cookie. Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Zahrnují například soubory cookie, které vám umožňují přihlásit se k vašemu účtu uchazeče o zaměstnání.

 • Funkční soubory cookie. Ty se používají k rozpoznání situace, kdy se vrátíte na naše webové stránky, a k začlenění funkcí ze služeb třetích stran. To nám umožňuje personalizovat náš obsah přímo pro vás, zapamatovat si vaše preference (například výběr jazyka) a integrovat do našich webových stránek užitečné služby poskytované třetími stranami.

 • Analytické soubory cookie. Ke shromažďování určitých analytických informací, které nám pomáhají lépe porozumět aktivitám na našich webových stránkách a zlepšovat naše služby a kvalitu našich webových stránek používáme platformu Google Analytics. Tyto informace zahrnují IP adresu, požadavky na stránku, odkazující webové stránky nebo reklamy, operační systém a prohlížeč a čas strávený na našich webových stránkách. Tyto údaje obdržíme v souhrnné podobě. Tyto informace používáme k tomu, abychom lépe porozuměli tomu, jak se návštěvníci na našich webových stránkách chovají, měřili efektivitu naší reklamy na webových stránkách třetích stran a našim návštěvníkům usnadnili používání stránek.

Soubory cookie z těchto webových stránek můžete kdykoli odmítnout nebo přijmout, a to pomocí aktivace nastavení souborů cookie ve vašem prohlížeči. Nabídka „nápověda“ ve většině internetových prohlížečů obsahuje informace o tom, jak zakázat soubory cookie, případně můžete navštívit stránky http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/. Pokud soubory cookie nepřijmete, některé funkce na našich webových stránkách nemusí plně fungovat a vy nemusíte mít přístup k určitým informacím na těchto webových stránkách. Dalším používáním webových stránek beze změny nastavení vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie.

Osobní údaje ze zdrojů třetích stran. Informace o vás můžeme získávat z veřejně a komerčně dostupných zdrojů, jak to umožňuje zákon, a ty můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které od vás nebo o vás získáme. Pokud se například ucházíte o zaměstnání ve společnosti Moderna prostřednictvím našich webových stránek, můžeme si prohlédnout váš profil na LinkedIn.

Agregovaná data. Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme agregovat a/nebo je anonymizovat, takže tyto údaje již nebudou identifikovat žádnou konkrétní osobu. Tyto informace můžeme používat, zpřístupňovat a jinak zpracovávat pro naše vlastní legitimní obchodní účely – včetně historické a statistické analýzy a obchodního plánování – a to bez omezení. 

Jak používáme osobní údaje

Osobní údaje můžeme používat pro následující účely.

Naše oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v případě, že je to nezbytné pro náš oprávněný zájem jako společnosti, včetně správy, propagace a zlepšování našeho podnikání a řízení našeho rizika. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat například za účelem:

 • poskytnutí informací, které jste si vyžádali, a/nebo odpovídání na vaše dotazy zaslané prostřednictvím webových stránek, e-mailu a/nebo telefonu,

 • usnadnění našich náborových aktivit (jako je zpracování žádostí o zaměstnání, vyhodnocení vás jakožto zájemce o zaměstnání a sledování našich náborových statistik),

 • analyzovat a rozšiřovat naši komunikaci a strategie (včetně identifikace toho, kdy vám byly e-maily zaslány a kdy byly přečteny),

 • přizpůsobit obsah, který zobrazujeme na našich webových stránkách,

 • ochrana před podvody, nezákonnou činností (jako jsou incidenty hackingu nebo zneužití našich webových stránek) a nároky a jiné závazky, identifikace, vyšetřování a reagování na ně,

 • zachování soukromí, bezpečnosti, zabezpečení nebo vlastnictví webových stránek a

 • komunikace s vámi pro jiné účely, které jsou zřejmé z okolností nebo o kterých vás informujeme, když od vás shromažďujeme osobní údaje.

Zákonná povinnost

 • Můžeme být ze zákona povinni shromažďovat a zpracovávat určité vaše osobní údaje. Můžeme například potřebovat zpracovat vaše osobní údaje, abychom splnili naše smluvní závazky vůči vládě USA jako vládnímu dodavateli.

Váš souhlas

Můžeme vás také požádat přímo nebo prostřednictvím našich důvěryhodných třetích stran o váš samostatný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, například když se rozhodnete, že od nás budete dostávat novinky a aktualizace společnosti Moderna, nebo za účelem používání nepodstatných souborů cookie.

Pokud jsme vás požádali o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat tak, že nás budete kontaktovat na adrese uvedené níže v části „Vaše práva na ochranu osobních údajů“.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, sdílet ani jinak distribuovat třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Přidružené společnosti a poskytovatelé služeb. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit jiným přidruženým společnostem společnosti Moderna po celém světě, které se dohodly na jejich zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Osobní údaje můžeme také předávat poskytovatelům služeb, kteří jednají pro nebo naším jménem pro další zpracování, jako je například hodnocení užitečnosti těchto webových stránek, správa dat, technická podpora nebo náborová analýza dat. Tito poskytovatelé služeb s námi uzavřeli smlouvu, že budou používat osobní údaje pouze pro účely, pro které byly původně shromážděny, nebo že mohou být jinak zákonně zpracovány, a že nebudou prodávat vaše osobní údaje jiným třetím stranám a nebudou jim je sdělovat, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, a jak je povoleno námi nebo jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Ostatní strany v souvislosti s firemní transakcí. Osobní údaje, které jsme od vás získali, můžeme také převést třetí straně v rámci podnikové obchodní transakce, jako je fúze, akvizice, reorganizace, společný podnik, financování nebo prodej našich aktiv.

Další strany, pokud to vyžadují platné zákony nebo pokud je to nutné k ochraně společnosti Moderna. Osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně, abychom vyhověli právním a regulačním požadavkům nebo abychom zabránili podvodům, nezákonné činnosti (jako je reakce na incidenty hackerství nebo zneužití našich webových stránek) a nárokům a jiným závazkům.

Mezinárodní přenosy údajů

Když sdílíme osobní údaje s třetí stranou, mohou takové přenosy údajů zahrnovat přenos osobních údajů do jiných zemí. Tyto země nemusejí mít stejné zákony na ochranu osobních údajů jako země, kde byly osobní údaje původně získány.

Pouze pro obyvatele EHP

Společnost Moderna bude v USA jednat jako správce údajů a bude zpracovávat vaše osobní údaje tak, že stanoví účel a prostředky jejich zpracování v souladu s nařízením GDPR. Mějte prosím na paměti, že vaše osobní údaje budou uloženy na serverech společnosti Aquia, včetně serverů v rámci Evropské unie i mimo ni. Před převodem vašich osobních údajů mimo EHP podnikneme kroky k zajištění, že tyto údaje budou chráněny na stejné úrovni, jako jsou chráněny dle platných zákonů o ochraně osobních údajů v rámci EHP. Pro přenosy údajů mimo EHP používáme v případě potřeby platná ochranná opatření, včetně standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Kopii těchto opatření můžete získat na níže uvedené e-mailové adrese.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Podle platných právních předpisů můžete mít jako subjekt údajů určitá práva. Můžete mít například právo vznést námitku nebo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů a požádat o přístup, opravu, výmaz a přenositelnost osobních údajů, které o vás uchováváme, s výhradou určitých výjimek stanovených zákonem. Pokud byste chtěli získat další informace týkající se toho, jak používáme vaše osobní údaje nebo pokud byste chtěli uplatnit svá práva, kontaktujte nás na adrese:

Moderna, Inc.
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA
Privacy@modernatx.com
Obyvatelé EU: EUprivacy@modernatx.com

Budeme se snažit poskytnout vám veškeré požadované informace a provést požadované změny v rozsahu požadovaném a povoleném platnými zákony na ochranu soukromí a dalšími zákony a předpisy. V každém případě se vám budeme snažit odpovědět a také vás budeme informovat o výsledku vaší žádosti.

Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje platné zákony, můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Kontaktní údaje všech dozorčích orgánů EU naleznete zde.

Zabezpečení informací

Společnost Moderna využívá komerčně přiměřená administrativní, technická, personální a fyzická bezpečnostní opatření určená k ochraně osobních údajů, které máme v držení, a to před ztrátou, krádeží a neoprávněným použitím, zveřejněním nebo úpravou. Navzdory těmto opatřením samozřejmě nemůžeme zaručit dokonalou bezpečnost sítí, serverů a databází, které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem. Zejména e-mail odeslaný na webovou stránku nebo z ní nemusí být bezpečný. Proto byste měli věnovat zvláštní pozornost tomu, jaké informace nám e-mailem zasíláte. Mějte to prosím na paměti při sdělování jakýchkoli osobních údajů prostřednictvím webových stránek.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje bude společnost Moderna uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu (účelů), pro který byly shromážděny, a to v závislosti na účelu (účelech), pro který byly osobní údaje shromážděny, povaze osobních údajů, jakémkoli smluvním vztahu, kterým se řídí uchovávání osobních údajů, a našich zákonných nebo regulačních povinnostech. Poté v souladu s platnými zákony vaše osobní údaje zničíme nebo anonymizujeme.

E-mailová komunikace

V případě, že vás budeme kontaktovat, včetně e-mailu, poskytneme vám metodu, jak se odhlásit nebo se přihlásit k odběru dalších sdělení v rozsahu požadovaném zákonem. Můžete se například rozhodnout dostávat e-mailové aktualizace o vývoji produktů a/nebo služeb společnosti Moderna nebo o specifických tématech týkajících se zdraví (např. za účelem zasílání e-mailových aktualizací o metylmalonové acidémii (MMA) od společnosti Moderna) vyplněním příslušného elektronického formuláře „Připojit se k našemu poštovnímu seznamu“ na našich webových stránkách. Pokud se kdykoli později rozhodnete, že si od nás již nepřejete dostávat taková e-mailová sdělení, můžete se od odběru jakéhokoli takového seznamu kontaktů odhlásit pomocí příslušného odkazu „Odhlásit se“ v kanálu elektronické komunikace nebo zasláním e-mailu s názvem „Odhlásit se z odběru e-mailových aktualizací“ na adrese privacy@modernatx.com nebo EUprivacy@modernatx.com.

Naše zásady pro děti

Zavázali jsme se chránit soukromí dětí. Obsah a služby těchto webových stránek nejsou určeny k přilákání dětí mladších 18 let. Návštěvníci mladší 18 let nebo děti mladší 18 let by prostřednictvím webových stránek neměli do společnosti Moderna odesílat žádné osobní údaje. Pokud se dozvíme, že uživatel našich webových stránek je mladší 18 let a dobrovolně poskytl své osobní údaje a/nebo osobní údaje související se zdravotním stavem nebo že zdravotnický pracovník dobrovolně poskytl osobní údaje o pacientovi, který je identifikován jako mladší 18 let bez uděleného nebo oprávněného souhlasu opatrovníka takového dítěte, okamžitě na základě příslušného oznámení nebo požadavku budeme usilovat o vymazání těchto osobních údajů.

Upozornění na nesledování CalOPPA

Uživatele našich webových stránek v průběhu času a napříč webovými stránkami třetích stran nesledujeme, a proto nereagujeme na signály Do Not Track (DNT). Společnost Moderna nepověřuje třetí strany, aby přímo od našich uživatelů na našich webových stránkách shromažďovaly osobní údaje, například prostřednictvím reklam třetích stran.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Tyto webové stránky mohou pro pohodlí našich návštěvníků obsahovat odkazy na jiné webové stránky, o kterých se domníváme, že mohou nabídnout užitečné informace. Tyto odkazy mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nám mohou poskytovat nějaké služby. Mějte prosím na paměti, že společnost Moderna neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek a u jiných webových stránek nemůže zaručit standardy ochrany osobních údajů. Našim uživatelům doporučujeme, aby si byli vědomi toho, kdy opouštějí naše webové stránky, a aby si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů každého webu, který shromažďuje osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na informace shromažďované našimi webovými stránkami, a nikoli na odkazované webové stránky, které nepatří společnosti Moderna.

Oznámení o zásadách ochrany osobních údajů

Aktualizace Pokud změníme naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na našich webových stránkách. Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů provedeme změny, aktualizujeme datum uvedené v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Další informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo obavy týkající se postupů na těchto webových stránkách nebo vašeho využívání těchto webových stránek nebo záležitostmi týkajícími se ochrany osobních údajů obecně, zašlete nám prosím e-mail na adresu privacy@modernatx.com nebo nás kontaktujte písemně na adrese:

Moderna, Inc.
Attention: Legal Department
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA

Kontaktujte společnost Moderna

8:00 – 17:00 SEČ – pondělí – pátek
EMEAMedinfo@modernatx.com

  © 2023 Moderna, Inc.

  CZ-COV-2100001 09/2023