skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Moderna privaatsusavaldus

Enne sellele veebisaidile sisenemist või selle kasutamist lugege hoolikalt Moderna privaatsusavaldust

Selle veebisaidi omanik ja haldaja on Moderna, Inc. („Moderna“„meie“„me“ või „meie oma“). Moderna pakub meie veebisaidil olevaid materjale (edaspidi „website“ või „veebisait“) meie klientidele ja üldsusele kui teenust ning neid tohib kasutada ainult teavitamise eesmärgil.

Moderna kaitseb meie veebisaidi külastajate privaatsust ja me mõistame, kui tähtis on võtta meetmed meie veebisaidi kaudu kogutud teabe privaatsuse kaitsmiseks. See privaatsusavaldus kirjeldab, millist liiki isikuandmeid (nagu allpool määratletud) me veebisaidi külastajate kohta kogume, kuidas me võime isikuandmeid kasutada ja kellega võime neid jagada. See privaatsusavaldus kirjeldab ka (1) meetmeid, mida võtame meie kogutavate isikuandmete kaitsmiseks, ja (2) teie õigusi ja privileege, mis puudutavad teie isikuandmete kogumist, kasutamist ja avaldamist.

Erandid. See avaldus käsitleb ainult selle veebisaidi kaudu kogutud isikuandmeid. See ei kirjelda viise, kuidas me võime veebiväliselt saadud isikuandmeid koguda või kasutada, ning see ei käsitle ega kontrolli teiste veebisaitide (sealhulgas nendega, millega me seome) andmekaitsepraktikat, millele võivad kohalduda teised privaatsusavaldused. Soovitame meie veebisaidi kasutajatel olla meie veebisaidilt lahkumisel sellest teadlik ja lugeda iga teie poolt külastatava isikuandmeid koguva veebisaidi privaatsusavaldusi. Teie poolt meile edastatud soovimatut teavet võidakse pidada mittekonfidentsiaalseks ja Moderna võib seda soovimatut teavet ilma loata, kompensatsiooni, piirangu või omistamiseta vabalt paljundada, kasutada, avaldada ja teistele levitada.

Avades meie veebisaidi, nõustute selle privaatsusavalduse tingimuste ja kasutustingimustega. Kui te nende tingimustega ei nõustu, ei ole teil õigust meie veebisaiti kasutada.

Sissejuhatus

Isikuandmed” on andmed, mida saab kasutada teie tuvastamiseks või teiega ühenduse võtmiseks, nagu teie kontaktandmed, sh teie nimi; aadress, e-posti aadress, riik, ja telefoninumber, mis tahes muu teave, mis võidakse teie elulookirjelduses üles loetleda, kui esitate meie veebisaidi kaudu Modernale kandideerimisavalduse, ja kui see on kohaldatava õiguse kohaselt ette nähtud; andmeid selle kohta, kuidas te meie veebisaiti või seadet kasutate ja mida võidakse automaatselt koguda; kaasa arvatud andmed, mida kogutakse küpsiste kasutamise, veebimajakate ja muude jälgimistehnoloogiate kaudu.

Käsitleme teie isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega ja kooskõlas järgmiste põhimõtetega.

 • Töötleme isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt.

 • Kogume isikuandmeid ainult kindlaksmääratud, sõnaselgel ja õiguspärasel eesmärgil ning kasutame isikuandmeid ainult sel eesmärgil, milleks neid esialgu koguti.

 • Piirame isikuandmete kogumist ulatuses, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi täitmiseks.

 • Teeme mõistlikke pingutusi, et tagada teie isikuandmete täpsus ja vajaduse korral ka ajakohasus.

 • Me ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseks.

 • Isikuandmeid töödeldakse ainult sellisel viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse.

Meie privaatsustavasid kirjeldatakse üksikasjalikumalt selle privaatsusavalduse ülejäänud osas.

Andmed, mida kogume

Võite meie veebisaiti külastada ilma enda kohta teavet andmata. Kui otsustate esitada oma andmed meie meililistiga liitumise või meie veebisaidil olevate kontaktide funktsiooni kaudu või kui taotlete töö avamist koos Modernaga meie veebisaidi jaotises „Hooldajad“, võime paluda teil esitada isikuandmeid, nagu teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, ametinimetus, ettevõtte nimi, riik, teave teie ametikoha kohta ja muu tööga seotud teave. Te ei ole kohustatud esitama Modernale mingeid isikuandmeid, kuid kui te seda ei tee, võib meie veebisaidi või selle funktsioonide kasutamiseks ja tööle kandideerimiseks teie jaoks piiratud olla.

Küpsiste või muude automatiseeritud vahendite abil kogutud isikuandmed veebisaidi kasutamise kohta. Kui te kasutate meie veebisaiti, võime automaatselt koguda teavet selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate, tehes seda sealhulgas küpsiste, veebimajakate ja muude jälgimistehnoloogiate kaudu („Automatiseeritud teave”). Automatiseeritud teave võib sisaldada seadme teavet, nagu IP-aadress, seadme identifikaatorid ja operatsioonisüsteem, samuti kasutusteavet, nagu kasutamise aeg ja kestus, sisuga suhtlemine, küpsistes või sarnastes andmekogumistehnoloogiates salvestatud teave. Määruse (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmääruse) kohaselt käsitletakse automatiseeritud teel kogutud teavet isikuandmetena ja käesoleva privaatsusavalduse kohaselt käsitleme ka meie sellist automatiseeritud teavet isikuandmetena.

Küpsised on väikesed failid, mille veebisait teie kõvakettale tuvastamiseesmärgil paigaldab. Neid faile kasutatakse veebisaidi registreerimiseks ja meie veebisaidi kohandamiseks, kui te seda järgmine kord külastate. Näiteks jätavad küpsised meelde teie eelistatud keele ja kuva. Küpsised ei suuda teie kõvakettalt andmeid lugeda.

Kasutame oma veebisaidil järgmisi küpsiseid.

 • Rangelt vajalikud küpsised. Need on küpsised, mis on vajalikud meie veebisaidi toimimiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks küpsised, mis võimaldavad teil oma kandideerimiskontole sisse logida.

 • Funktsionaalsusküpsised. Neid kasutatakse teie tuvastamiseks meie veebisaidile naasmisel ja kolmanda osapoole teenuste funktsioonide lisamiseks. See võimaldab meil oma sisu teie jaoks isikupärastada, pidada meeles teie eelistusi (nt teie keelevalikut) ja integreerida meie veebisaidile muude pakkujate pakutavad kasulikud teenused.

 • Analüütilised küpsised. Kasutame Google Analyticsi platvormi, et koguda teatud analüütilist teavet, mis aitab meil paremini aru saada tegevusest meie veebisaidil ning parandada meie teenuseid ja veebisaidi kvaliteeti. See teave hõlmab IP-aadressi, lehetaotlusi, suunavaid veebisaite või reklaame, operatsioonisüsteemi ja brauserit ning meie veebisaidil veedetud aega. Saame need andmed kokkuvõtlikul kujul. Kasutame seda teavet selleks, et me saaks paremini mõista, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad, mõõta meie reklaamimise tõhusust kolmandate osapoolte veebisaitidel ja parandada meie külastajate kogemust.

Võite selle veebisaidi küpsistest igal ajal keelduda või neid aktsepteerida, aktiveerides oma veebibrauseris küpsiste sätted. Enamiku veebibrauserite menüü „Spikker“ sisaldab teavet küpsiste keelamise kohta, samuti võite külastada veebisaiti http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/. Küpsistega mitte nõustudes ei pruugi mõned meie veebisaidi funktsioonid täielikult toimida ja teil ei pruugi olla juurdepääsu sellele veebisaidile teatud andmetele. Kui jätkate veebisaidi kasutamist ilma sätteid muutmata, nõustute meie küpsiste kasutamisega.

Isikuandmed kolmandatelt osapooltelt. Võime saada teie kohta andmeid avalikult ja äriliselt kättesaadavatest allikatest seadusega lubatud viisil, mida võime kombineerida muude teilt või teie kohta saadud andmetega. Näiteks kui kandideerite Moderna töökohale meie veebisaidi kaudu, võime vaadata teie LinkedIni profiili.

Koondandmed. Võime kokku võtta ja/või ebaisikustada meie poolt kogutavaid isikuandmeid, nii et need andmed ei võimalda enam konkreetset isikut tuvastada. Võime kasutada, avalikustada ja muul viisil töödelda sellist teavet oma õigustatud ärilistel eesmärkidel – sealhulgas ajaloolisteks ja statistiliseks analüüsiks ja äritegevuse kavandamiseks, tehes seda ilma piiranguteta.

Kuidas me isikuandmeid kasutame?

Võime kasutada isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Meie õigustatud huvides

Võime töödelda teie isikuandmeid, kui see on vajalik meie kui ettevõtte õigustatud huvides, sealhulgas selleks, et hallata, edendada ja täiustada oma äritegevust ja ohjata riske. Näiteks võime töödelda teie isikuandmeid:

 • andmaks teile soovitud teavet ja/või vastata teie päringutele veebisaidi, e-posti ja/või telefoni teel;

 • hõlbustada meie värbamistegevusi (nt töökohataotluste töötlemine, teie hindamine töökoha kandidaadina ja meie värbamisstatistika jälgimine);

 • analüüsida ja täiustada meie suhtlust ja strateegiaid (sh tehes kindlaks, millal teile saadetud e-kirjad on vastu võetud ja loetud);

 • meie veebisaidil kuvatava sisu kohandamiseks;

 • pettuste, ebaseaduslike tegevuste (nagu häkkimisjuhtumid või meie veebisaidi väärkasutus) ning nõuete ja muude kohustuste vastu kaitsmiseks, tuvastamiseks, uurimiseks ja neile reageerimiseks;

 • veebisaidi privaatsuse, turvalisuse, ohutuse või vara säilitamiseks, ja

 • Teiega muudel eesmärkidel suhtlemiseks teatavatel asjaoludel või mille osas me Teid isikuandmete kogumisest teavitame.

Õiguslik kohustus

 • Meilt võidakse seaduse järgi nõuda teie teatud isikuandmete kogumist ja töötlemist. Näiteks peame võib-olla töötlema teie isikuandmeid selleks, et täita oma lepingulisi kohustusi USA valitsuse kui riigi tasandi töövõtja ees.

Teie nõusolek

Samuti võime kas otse või meie usaldusväärsete kolmandate osapoolte kaudu küsida teie eraldi nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks, näiteks kui otsustate saada meilt Moderna uudiseid ja värskendusi või kasutada mitteolulisi küpsiseid.

Kui oleme teilt küsinud nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust jaotises „Teie privaatsusõigused” esitatud aadressil.

Isikuandmete jagamine

Me ei müü, jaga ega levita teie isikuandmeid muul viisil kolmandatele isikutele, välja arvatud privaatsusavalduses sätestatud juhtudel.

Sidusettevõtted ja teenusepakkujad. Võime teie isikuandmeid avaldada teistele Moderna sidusettevõtetele kogu maailmas, kes nõustuvad neid kohelda kooskõlas käesoleva privaatsusavaldusega. Samuti võime edastada isikuandmeid teenusepakkujatele, kes tegutsevad meie nimel või heaks, et andmeid edasi töödelda, näiteks selle veebisaidi kasulikkuse hindamiseks, andmehalduseks, tehnilise toe pakkumiseks või värbamise andmete analüüsimiseks. Need teenusepakkujad on sõlminud meiega lepingu isikuandmete kasutamiseks ainult eesmärgil/eesmärkidel, milleks andmeid algselt koguti, või siis nad võivad neid andmeid muul viisil seaduslikult töödelda, kuid mitte müüa teie isikuandmeid muudele kolmandatele isikutele ega avaldada neid muudele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutav, kui see on lubatud või kui see on sätestatud käesolevas privaatsusavalduses.

Muud osapooled seoses korporatiivse tehinguga. Võime edastada teilt kogutud isikuandmeid ka kolmandale osapoolele ettevõtte äritehingute osana, nagu ühinemine, omandamine, reorganiseerimine, ühisettevõtte loomine, rahastamine või meie varade müük.

Muud osapooled, kui seda nõuab kohaldatav seadus või kui see on vajalik Moderna kaitsmiseks. Võime avaldada isikuandmeid kolmandale osapoolele, et täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid või kaitsta neid pettuse, ebaseadusliku tegevuse eest (nagu häkkimisjuhtumitele reageerimine või meie veebisaidi väärkasutamine) ning nõuete ja muude kohustuste eest.

Rahvusvaheline andmeedastus

Juhul kui me jagame isikuandmeid kolmanda osapoolega, võib selline andmeedastus hõlmata isikuandmete edastamist teistesse riikidesse. Nendes riikides ei pruugi kehtida samad andmekaitseseadused kui riigis, kust need isikuandmed algselt pärinevad.

Ainult EMP elanikud

USA-s tegutseb Moderna vastutava töötlejana ja töötleb teie isikuandmeid, määrates kindlaks nende töötlemise eesmärgid ja vahendid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele. Palun arvestage, et teie isikuandmed asuvad Aquia serverites, sealhulgas Euroopa Liidus ja väljaspool seda. Enne teie isikuandmete edastamist väljapoole EMPd võtame meetmed, et tagada selliste andmete kaitse samal tasemel, nagu nõuavad EMPs kohaldatavad andmekaitseseadused. Andmete edastamiseks väljapoole EMPd võtame vajaduse korral kohaldatavaid kaitsemeetmed, rakendades sealhulgas Euroopa Komisjoni heaks kiidetud standardseid lepinguklausleid. Nende meetmetest koopia saamiseks võtke meiega ühendust allpool nimetatud e-posti aadressil.

Teie isikuandmete kaitse õigused

Teil võib olla kohaldatava seaduse alusel andmesubjektina teatavaid õigusi. Näiteks võib teil olla õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele või nõuda nende töötlemise piiramist ning taotleda juurdepääsu teie kohta säilitatavatele isikuandmetele, ning taotleda andmete parandamist, kustutamist ja ülekandmist seadusega sätestatud erandite raames. Kui soovite saada lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, või kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust järgmisel aadressil:

Moderna, Inc.
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA
Privacy@modernatx.com
ELi elanikud: EUprivacy@modernatx.com

Püüame esitada mis tahes nõutud teavet ja teha nõutud muudatusi ulatuses, mida nõuavad ja lubatavad kohaldatavad andmekaitseseadused ning muud seadused ja määrused. Püüame igal juhul vastata teile esimesel võimalusel, kui anname teile teada teie taotluse tulemusest.

Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavat seadust, võite esitada kaebuse asjakohasele järelevalveasutusele. Kõigi ELi järelevalveasutuste kontaktandmed leiate siit.

Infoturve

Moderna kasutab äriliselt mõistlikke halduslikke, tehnilisi, personaliga seotud ja füüsilisi turvameetmeid, mis on mõeldud meie valduses olevate isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, varguse ja volitamata kasutamise, avaldamise või muutmise eest. Mõistagi ei saa me nendele meetmetele vaatamata garanteerida meie või meie nimel toimivate või toimivate võrkude, serverite ja andmebaaside täiuslikku turvalisust. Eelkõige ei pruugi veebisaidile või veebisaidilt saadetud e-kiri olla turvaline. Seetõttu peaksite olema eriti ettevaatlik, et otsustada, millist teavet meile e-posti teel saadate. Palun pidage seda meeles, kui avalikustate meile veebisaidi kaudu mis tahes isikuandmeid.

Andmete säilitamine

Moderna säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti, olenevalt isikuandmete kogumise eesmärgist/eesmärkidest, isikuandmete laadist, lepingulisest suhtest, mis reguleerib isikuandmete säilitamist, ja meie õiguslikest või regulatiivsetest kohustustest. Seejärel hävitame teie isikuandmed või muudame need anonüümseks kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

Suhtlus meili teel

Juhul kui võtame teiega ühendust, tehes seda sealhulgas meili teel, anname teile võimaluse loobuda edasistest teadetest või loobuda nende saamisest seadusega ettenähtud ulatuses. Näiteks võite valida, kas saate meiliga uuendusi, mis puudutavad Moderna tooteid ja/või teenuseid või tervisega seotud konkreetseid teemasid (nt saada meiliga Modernalt uut teavet metüülmaloonhappeeemia (MMA) kohta), täites enne meie veebisaidil vastava elektroonilise vormi „Liitu meie meililistiga“. Kui otsustate, et ei soovi enam meilt selliseid e-kirju saada, võite nendest kontaktidest loobuda, kasutades vastava elektroonilise side kanali linki „Tühista tellimus“ või saates meile meili pealkirjaga „Tühista meiliteated“ meiliaadressil privacy@modernatx.com või EUprivacy@modernatx.com.

Laste isikuandmete kaitse

Oleme pühendunud laste isikuandmete kaitsmisele. Selle veebisaidi sisu ja teenused ei ole mõeldud alla 18-aastastele lastele ega nende ligimeelitamiseks. Alla 18-aastased lapsed ei tohi esitada Modernale veebisaidi kaudu isikuandmeid ega alla 18-aastaste laste kohta ei tohi Modernale veebisaidi kaudu isikuandmeid esitada. Kui meie veebisaidi kasutaja on alla 18-aastane ja on vabatahtlikult isikuandmeid ja/või tervisega seotud isikuandmeid esitanud või kui tervishoiutöötaja on vabatahtlikult esitanud isikuandmeid nooremate kui 18-aastaseks tunnistatud patsientide kohta ilma lapse eestkostja antud loata või ilma volitatud loata, püüame kiiresti asjakohase teavituse või taotluse saamisel vastavad isikuandmed kustutada.

California veebipõhise isikuandmete kaitse seaduse (CalOPPA) mittejälgimise teade

Me ei jälgi pikaajaliselt oma veebisaidi kasutajaid ega kolmandate osapoolte veebisaitidel ning ei reageeri seega mittejälgimise „Do Not Track“ (DNT) signaalidele. Moderna ei volita kolmandaid isikuid koguma isikuandmeid otse meie veebisaidil olevatelt kasutajatelt, näiteks kasutades kolmandate isikute reklaame.

Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele

Meie külastajate mugavuse huvides võib see veebisait sisaldada linke teistele veebisaitidele, mis meie arvates võivad kasulikku teavet pakkuda. Need lingid võivad sisaldada linke veebisaitidele, mis võivad meile teenuseid pakkuda. Pange tähele, et Moderna ei vastuta selliste teiste veebisaitide privaatsustavade eest ega saa tagada selliste teiste veebisaitide privaatsusstandardeid. Julgustame oma kasutajaid olema meie veebisaidilt lahkudes sellest teadlik ja lugema iga veebisaidi privaatsusavaldusi, mis koguvad isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid. See privaatsusavaldus kehtib ainult meie veebisaidi kogutud teabe kohta, mitte veebisaidi kohta, mis on lingitud ega ole Moderna veebisait.

Privaatsusavaldusest teavitamine

Kui me muudame oma privaatsusavaldust, postitame need muudatused oma veebisaidile. Privaatsusavalduse muudatuste korral värskendame privaatsusavalduse alguses olevat kuupäeva.

Lisateave

Kui teil on küsimusi selle privaatsusavalduse kohta või muresid selle veebisaidi kasutamise või oma tegevuste kohta sellel veebisaidil või mis tahes isikuandmete kaitsega seotud küsimusi üldiselt, saatke meile e-kiri aadressil privacy@modernatx.com või kirjutage meile kirjalikult aadressil:

Moderna, Inc
Attention: Legal Department
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA

Võtke ühendust Moderna’ga

8.00–17.00 EET – E–R
EMEAMedinfo@modernatx.com

  © 2023 Moderna, Inc.

  EE-COV-2100001 09/2023