skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Modernan käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen kuin siirryt tälle verkkosivustolle tai käytät sitä

Tietoa meistä

Nämä verkkosivuston käyttöehdot(”ehdot”) kuvaavat ehtoja, joita sovelletaan verkkosivuston käyttöösi, jota operoivat(”Moderna”, ja mm. ”me”,”meidän” ja”meitä”). Olemme Delawaren osavaltiossa sijaitseva yhtiö ja rekisteröity toimipaikkamme on osoitteessa 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Kaikki sivuston sisältöjen käyttö tai linkitys on näihin käyttöehtoihin sisältyvien ehtojen alaista. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt nämä ehdot ja että kaikki aiemmat sopimukset, jotka koskevat verkkosivuston käyttöä sinun ja Modernan välillä, korvautuvat, ja lakkaavat olemasta voimassa. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä verkkosivustoa. Käyttämällä verkkosivustoa vakuutat olevasi vähintään 18-vuotias.

Ymmärrät ja hyväksyt, että saatamme muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilmoittamatta etukäteen. Voit lukea tällä hetkellä voimassa olevan kopion näistä ehdoista milloin tahansa valitsemalla verkkosivuston ”Käyttöehdot”-linkin. Moderna voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilmoittamatta etukäteen. Verkkosivuston käyttö mainitun päivämäärän jälkeen merkitsee sitä, että hyväksyt muutetut ehdot. Jos et hyväksy näiden ehtojen muutoksia, on ainoa oikaisukeinosi verkkosivuston käytön, selaamisen ja muun käytön lopettaminen.

Pääsysi verkkosivustolle ja sen käyttö ovat myös Modernan tietosuojakäytännön alaista. Tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa www.modernatx.com/privacy-policy, ja sen ehdot sisällytetään tähän viitteenä.

Tietojen käyttö

Voit vapaasti päästä sivustolle, selata, ladata tai käyttää tietoa sivustolla, mukaan lukien kaikki tekstit, kuvat, äänitallenteet, videot ja ohjelmistot (”Tieto”) omaa tilapäistä, ei-kaupallista käyttöäsi varten. Sinulla ei ole oikeuksia tietoon, etkä saa käyttää, kopioida tai näyttää tietoa muutoin kuin näissä ehdoissa sallitulla tavalla. Muuta käyttöä ei ole sallittu ilman kirjallista suostumustamme ennalta. Saatamme omistaa tiedot, tai osia tiedoista saatetaan antaa käytettäväksemme kolmansien osapuolten kanssa tekemiemme järjestelyiden kautta. Tietoja suojaavat Yhdysvaltalaiset ja ulkomaiset lait immateriaalioikeuksista. Tietojen luvaton käyttö voi johtaa tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden lakien rikkomiseen. Et saa myydä, siirtää, luovuttaa, lisensoida, alilisensoida tai muokata tietoa tai jäljentää, näyttää, julkisesti esittää, tehdä johdannaisversiota tiedoista, jakaa, välittää, käyttää uudelleen, julkaista uudelleen tai muutoin käyttää tietoja mitenkään mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman kirjallista lupaamme. Et saa käyttää verkkosivustoa tai verkkosivuston tietoja (a) mitenkään, joka rikkoo soveltuvia paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja tai asetuksia, (b) millään laittomalla tai petollisella tavalla tai jolla on mikä tahansa laiton tai petollinen tarkoitus tai vaikutus, (c) lähettääksesi, tai hankkiaksesi lähetyksiä ei-toivottua tai luvatonta mainontaa tai myynninedistämismateriaalia tai muuta vastaavaa kaupittelua (roskapostia) varten, tai (d) tehdäksesi luvattomia yrityksiä päästä käsiksi järjestelmiimme tai kolmansien osapuolten verkkoihin. Tietojen käyttö tai julkaiseminen millä tahansa muulla verkkosivustolla tai verkossa olevassa tietokoneympäristössä mihin tahansa tarkoitukseen on nimenomaisesti kielletty. Jos rikot jotakin näiden ehtojen osaa, oikeutesi päästä tietoon ja/tai käyttää sitä päättyy automaattisesti, ja sinun on välittömästi tuhottava kaikki tiedosta tekemäsi kopiot. Pidätämme oikeuden perua, muokata tai muuttaa verkkosivustoa ilmoittamatta. Emme ole vastuussa, jos verkkosivustomme ei jostakin syystä ole käytettävissä milloin tahansa tai jonakin ajanjaksona. Minkään tällä verkkosivustolla sanotun ei katsota olevan kutsu sijoittaa tai muuten käydä kauppaa osakkeilla tai muilla arvopapereilla Modernassa.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Sinun on säilytettävä ja jäljennettävä kaikki tekijänoikeusilmoitukset tai muut omistusoikeusilmoitukset, jotka sisältyvät alkuperäiseen tietoon, kopioissa, jotka laadit tiedosta tai lataamastasi tiedosta. Sivuston ja tietojen immateriaalioikeudet ovat Modernan, osakkuusyhtiöidemme tai ulkoisten kumppaniemme omaisuutta. Sinun pitäisi olettaa, että kaikki verkkosivustolla näkemäsi tai lukemasi on tekijänoikeuksien suojaamaa, ellei toisin mainita, eikä sitä saa käyttää ilman kirjallista lupaamme, paitsi jos niin on esitetty näissä ehdoissa tai verkkosivustolla. Verkkosivuston linkkejä ei saa sisällyttää mihinkään muuhun verkkosivustoon ilman etukäteen antamaamme kirjallista lupaa. Edellä mainittua rajoitettua valtuutusta lukuun ottamatta sinulle ei myönnetä lisenssiä tai oikeutta tietoon tai mihinkään Modernan tai minkään muun osapuolen tekijänoikeuksiin.

Modernan tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (”Moderna-tavaramerkit”), joita käytetään ja näytetään verkkosivustolla, ovat Modernan tai sen tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden rekisteröimiä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä. Muut verkkosivustolla olevat yhtiön, tuotteen ja palvelun nimet saattavat olla kolmansien osapuolten omistamia tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä (”kolmannen osapuolen tavaramerkit” ja yhdessä Moderna-tavaramerkkien kanssa ”tavaramerkit”). Mitään verkkosivustolla tai näissä ehdoissa olevaa ei pidä tulkita epäsuorasti, estoppel-periaatteen mukaisesti tai muutoin, myöntämään mitään lisenssiä tai oikeutta, nimenomaista tai epäsuoraa, minkään verkkosivustollamme näkyvän tavaramerkin alaisena ilman Modernan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, joka koskee kutakin erillistä tapausta. Tavaramerkkejä ei saa käyttää halventamaan Modernaa tai mitään kolmatta osapuolta, Modernan tai kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluja tai mitenkään (soveltamalla kaupallisesti kohtuullista harkintakykyä), joka voi vahingoittaa tavaramerkkien goodwill-arvoa. Linkkien verkkosivustolle muilta sivustoilta pitäisi olla vain tekstimuodossa, ja tavaramerkkien käyttö osana linkkiä verkkosivustolle tai miltä tahansa verkkosivustolta on kielletty ilman Modernan kirjallista, ennalta antamaa suostumusta. Kaikki Moderna-tavaramerkin käytöstä syntyvä liikearvo koituu Modernan eduksi.

Tietyt verkkosivuston mm. ulkoasua, tavaramerkiä ja epäreilua kilpailua koskevat osat on suojattu Yhdysvaltain osavaltioiden tai liittovaltion sekä kansainvälisellä lainsäädännöllä, eikä näitä osia saa kopioida tai jäljitellä kokonaan tai osittain mitenkään, mukaan lukien rajoittumatta kehysten tai peilien käyttö. Mitään tiedoista ei saa lähettää uudelleen ilman Modernan nimenomaista, tapauskohtaista kirjallista suostumusta.

Lääketieteelliset neuvot

Verkkosivuston sisältö on tarkoitettu käsiteltyyn aiheeseen liittyväksi yleiseksi tietolähteeksi. Moderna ei ole lääketieteen harjoittaja suoraan tai epäsuorasti eikä anna lääketieteellisiä neuvoja tai jaa lääketieteellisiä palveluja verkkosivuston kautta, eikä mitään verkkosivuston sisältöä ole tarkoitettu lääketieteellisen diagnoosin tai hoidon ohjeeksi. Mitään annettua tietoa ei pidä pitää täydellisenä, eikä sitä pitäisi pitää ehdottamana diagnoosin tai hoitokuurin perusteena jollekulle tietylle henkilölle. Verkkosivustolta saatuja tietoja ei pidä käyttää henkilökohtaisiin, lääketieteellisiin, oikeudellisiin, teknisiin tai taloudellisiin päätöksiin. Sitä ei saa käyttää lääkärikäynnin tai lääkärin tai muun pätevän terveydenhuollon ammattilaisen puhelun, konsultaation tai neuvojen sijasta. Jos sinulla on terveydenhuoltoon liittyvää kysyttävää, käänny viipymättä lääkärin tai muun pätevän terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Linkit

Tämä sivusto saattaa sisältää linkkejä muiden osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille(”ulkoiset sivustot”). Ulkoiset sivustot eivät ole Modernan hallinnassa, eikä Moderna ole vastuussa minkään ulkoisen sivuston sisällöstä. Tällaiset linkit eivät tarkoita sitä, että Moderna viittaisi materiaaliin tai suosittelisi materiaalia ulkoisilla sivustoilla tai minkään muun tahon, kohteen tai palvelun kautta, ja Moderna kieltäytyy kaikesta vastuusta, joka liittyy ulkoisten sivustojen käyttöösi. Emme ole vastuussa linkitettyjen ulkoisten sivustojen sisällöstä emmekä esitä mitään väitteitä tällaisten ulkoisten sivustojen sisällön tai tarkkuuden suhteen. Kun lataat tiedostoja verkkosivustoilta, sinun on ryhdyttävä varotoimiin suojataksesi tietokonettasi viruksilta ja muilta vahingollisilta ohjelmilta. Moderna tarjoaa linkkejä ulkoisille sivustoille käyttäjien avuksi, ja pääsy kaikille tähän sivustoon linkitetyille ulkoisille sivustoille tapahtuu omalla vastuullasi.

Tulevaisuutta koskevat lausunnot

Verkkosivusto sisältää nimenomaisia ja implisiittisiä tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka rajoittuvat vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -lain, sellaisena kuin se on muutettuna, vuoden 1933 Securities Act -lain pykälän 27A, sellaisena kuin se on muutettuna, ja vuoden 1934 Securities Exchange Act -lain pykälän 21E tarkoittamiin määritelmiin, ja joka perustuvat Modernan johdon uskomuksiin ja oletuksiin sekä käytettävissä oleviin tietoihin. Nämä lausunnot liittyvät muun ohella Modernan odotuksiin, jotka koskevat suunnitelmia, tavoitteita, strategioita, tulevaa toimintaa tai taloudellista suorituskykyä, liiketoimintasuunnitelmia ja tulevaisuudennäkymiä sekä odotuksiin, jotka liittyvät kliinisiin tutkimuksiin, kehitysaikatauluihin, keskusteluihin sääntelyviranomaisten kanssa, kehitysohjelmiin, kehityksen kohteena oleviin tuotteisiin ja tutkimuslääkkeisiin, joita Moderna ja Modernan strategiset yhteistyökumppanit kehittelevät. Joissakin tapauksissa tulevaisuutta koskevat lausunnot voidaan tunnistaa termeillä, kuten ”voi”, ”pitäisi”, ”olettaa”, ”aikoo”, ”suunnittelee”, ”odottaa”, ”uskoo”, ”arvioi”, ”ennakoi”, ”mahdollinen” ja ”jatkaa” tai näiden termien tai muiden vastaavien termien vastakohta; kaikki tulevaisuutta koskevat lausunnot eivät kuitenkaan sisällä näitä sanoja. Tällaiset lausunnot perustuvat Modernan johdon nykyisiin odotuksiin ja niihin vaikuttavat määrätyt tekijät, riskit ja epävarmuustekijät, jotka saattavat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti kyseisistä lausunnoista tai niiden sisältämistä tiedoista. Verkkosivustolla esitetyn tiedon uskotaan olevan ajan tasalla sen alkuperäisestä julkaisupäivästä lähtien. Tämän verkkosivuston tulevaisuutta koskevat lausunnot eivät ole lupauksia tai takuita, eikä sinun pidä luottaa niihin kohtuuttomasti, koska niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joista monet eivät ole Modernan hallinnassa ja jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen näistä tulevaisuutta koskevista lausunnoista. Moderna ei aio päivittää verkkosivustolla näkyviä tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jos olosuhteet muuttuvat tai muutoin. Tällaiset lausunnot ovat voimassa vain päivinä, jolloin ne laaditaan.

Huomaa, että vaikka Modernan Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissiolle tekemät hakemukset ovat saatavilla verkkosivustolla tai sen kautta, mitään verkkosivuston sisältämää tai sen kautta käytettävissä olevaa tietoa ei sisällytetä viitteenä kyseisiin ilmoituksiin tai pidetä osana näitä ilmoituksia.

Päivitykset

Moderna voi tehdä muutoksia, korjauksia ja/tai parannuksia tietoon sekä tässä tiedossa kuvattuihin tuotteisiin ja ohjelmiin milloin tahansa erikseen ilmoittamatta. Vaikka pyrimme ajoittain päivittämään verkkosivustoa, verkkosivustolla tai sen kautta toimitetut tiedot, materiaalit ja palvelut voivat olla joskus epätarkkoja, epätäydellisiä tai vanhentuneita, ja ne toimitetaan ”SELLAISENAAN” ja ”SAATAVUUDEN MUKAAN”. Modernalla ei ole velvollisuutta päivittää verkkosivuston sisältämää tietoa, eikä Moderna ole vastuussa tällaisten tietojen päivittämättä jättämisestä. Emme esitä mitään väitteitä minkään verkkosivustolla olevan tiedon täydellisyydestä, paikkansapitävyydestä tai ajantasaisuudesta, emmekä ole velvollisia päivittämään tai muuttamaan verkkosivuston sisältämää tietoa, oli kyseessä sitten uusi tieto, tulevat tapahtumat tai olosuhteet tai jokin muu. Sinun vastuullasi on tarkistaa kaikki verkkosivuston sisältämät tiedot ennen niiden käyttämistä.

Takuita koskeva vastuuvapauslauseke

MODERNA, SEN TYTÄRYHTIÖT JA MUUT TYTÄRYHTIÖT JA NIIDEN VIRKAILIJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, TOIMITTAJAT, STRATEGISET YHTEISTYÖNTEKIJÄT JA LISENSSINANTAJAT (YHDESSÄ ”MODERNIN OSAPUOLET“) EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUITA EIKÄ ESITYKSIÄ EIVÄTKÄ MITÄÄN LUPAUKSIA, NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA, VERKKOSIVUSTOSTA TAI SEN TIEDOSTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITTUMATTA AJANMUKAISUUS, AJANTASAISUUS, TARKKUUS, TÄYDELLISYYS TAI SOPIVUUS JOHONKIN TIETTYYN TIEDON TARKOITUKSEEN EIVÄTKÄ SIITÄ, ETTÄ VERKKOSIVUSTON KÄYTÖN SEURAUKSENA SAATU MAHDOLLINEN TULOS OLISI VIRHEETÖNTÄ TAI LUOTETTAVAA).

Vastuuvapauslauseke

MODERNAN OSAPUOLET EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORASTA, SATUNNAISESTA, VÄLILLISESTÄ, EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ TAI RANGAISTUKSENALAISESTA VAHINGOSTA, JOKA AIHEUTUU PÄÄSYSTÄ TAI EVÄTYSTÄ PÄÄSYSTÄ TÄLLE VERKKOSIVUSTOLLE TAI TIETOJEN VIRHEELLISYYDESTÄ TAI PUUTTEELLISUUDESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITTUMATTA VASTUUSTA (I) TULOJEN TAI TUOTTOJEN MENETETYKSEEN, (II) LIIKETOIMINNAN MENETYKSEEN TAI KESKEYTYKSEEN, (III) VOITTOJEN TAI SOPIMUSTEN MENETTÄMISEEN, (IV) ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSEEN, (V) TIETOJEN MENETYKSEEN, (VI) GOODWILL-ARVON MENETYKSEEN, (VII) TURHAAN HALLINTA- TAI TOIMISTOAIKAAN; JA (VIII) MIHINKÄÄN MUUHUN MENETYKSEEN TAI VAHINKOON, RIIPPUMATTA SIITÄ, MITEN SE AIHEUTUU JA AIHEUTUUKO SE RIKKOMUSEN (MUKAAN LUKIEN VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDEN), SOPIMUSRIKKOMUKSEN TAI JONKIN MUUN SEURAUKSENA, SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ SE VOIDAAN ENNAKOIDA. TÄMÄN LISÄKSI MODERNAN OSAPUOLET EIVÄT OLE VASTUUSSA TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUDESTA, TARKKUUDESTA TAI TÄYDELLISYYDESTÄ, VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA TAI MISTÄÄN TIETOJEN TAI TIETOVIRRAN VIIVÄSTYMISESTA TAI KESKEYTYMISESTÄ. SINÄ kÄYTÄT VERKKOSIVUSTOA JA TIETOJA OMALLA VASTUULLASI.

MODERNAN OSAPUOLET EIVÄT TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVUSTO TOIMISI VIRHEETTÄ TAI ETTÄ VERKKOSIVUSTO, SEN PALVELIN TAI TIEDOT EIVÄT SISÄLTÄISI VIRUKSIA TAI VASTAAVIA OHJELMISTOJA KONTAMINOIVIA TAI TUHOAVIA OMINAISUUKSIA. JOS LAITTEESI ON HUOLLETTAVA TAI VAIHDETTAVA UUTEEN SEURAUKSENA VERKKOSIVUSTON TAI TIETOJEN KÄYTÖSTÄSI, MODERNA-OSAPUOLET EIVÄT OLE VASTUUSSA NÄISTÄ KUSTANNUKSISTA.

VERKKOSIVUSTO JA TIEDOT TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. MODERNAN OSAPUOLET KIISTÄVÄT KAIKKI TAKUUT, MUKAAN LUKIEN OMISTUSOIKEUDEN, MYYNTIKELPOISUUDEN, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDEN JA SOPIVUUDEN JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Joillakin toimivalta-alueilla ei sallita tiettyjen takuiden vastuuvapauslauseketta tai poissulkemista tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen vastuun rajoittamista tai poissulkemista. Näin ollen jotkin edellä mainitut poikkeukset tai rajoitukset eivät ehkä koske sinua tai ole sinun suhteesi täytäntöönpanokelpoisia. Emme myöskään ota mitään vastuuta emmekä ole vastuussa mistään vahingoista tai viruksista, jotka voivat tietoa käyttäessäsi tartuttaa tietokonelaitteitasi tai muuta omaisuuttasi. Moderna pidättää oikeuden lopettaa verkkosivuston käytön milloin tahansa ilmoittamatta ja ilman korvausvelvollisuutta.

Meille antamasi tiedot

Kaikki viestintä tai materiaali, jonka lähetät meille sähköpostitse tai muulla tavoin, mukaan lukien tieto, kysymykset, kommentit, ehdotukset tai vastaavat, on sellaisenaan ja käsitellään sellaisenaan ei-luottamuksellisena ja ei-yksinoikeudellisena, eikä Modernalla ole mitään velvoitetta tällaisen tiedon suhteen. Kaikki, mitä lähetät tai julkaiset, on Modernan omaisuutta, ja sitä voivat käyttää Moderna ja sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, strategiset yhteistyökumppanit ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien muun ohella jäljentäminen, paljastaminen, lähettäminen, julkaiseminen, mediassa levittäminen ja postittaminen. Moderna ja sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, strategiset yhteistyökumppanit ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat vapaasti käyttää, ilman korvausta sinulle, kaikkia ideoita, käsitteitä, osaamista tai tekniikoita, jotka sisältyvät mihin tahansa viestintään, jonka lähetät verkkosivustolle mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien rajoittumatta tällaisten tietojen käyttö tai sisällyttäminen tuotteita koskevaan tutkimustyöhön, valmistukseen ja markkinointiin. Kaikki verkkosivustolle lähettämäsi tai antamasi tiedot saattavat olla julkisesti saatavilla. Sinun on suojattava tärkeät ja yksityiset tiedot. Moderna ei ole vastuussa sähköpostin tai muiden Internetin tai muun mahdollisesti käyttämäsi verkon kautta siirrettyjen tietojen tietosuojasta.

Maailmanlaajuiset tuotteet

Verkkosivusto saattaa sisältää tietoja nykyisistä tai tulevista maailmanlaajuisista tuotteistamme ja palveluistamme, joita ei ole saatavilla kaikissa paikoissa. Viittaus verkkosivuston tuotteeseen tai palveluun ei merkitse, että kyseinen tuote tai palvelu olisi tai olisi tulevaisuudessa saatavilla asuinalueellasi. Tällä verkkosivustolla mainittuihin tuotteisiin saatetaan soveltaa erilaisia sääntelyvaatimuksia käyttömaasta riippuen. Näin ollen kävijöille saatetaan ilmoittaa, että jotkin tietyt verkkosivuston osat on tarkoitettu vain määrätyntyyppisille asiantuntijakäyttäjille tai yleisöille määrätyissä maissa. Sinun ei pidä tulkita mitään verkkosivustolla minkään tuotteen tai sen käytön myynninedistämiseksi tai mainokseksi, jota asuinmaasi lait ja määräykset eivät salli.

Soveltuva laki

Olet yksin vastuussa oman toimivalta-alueesi lakien noudattamisen varmistamisesta. Verkkosivustoa voidaan käyttää kaikista Yhdysvaltain osavaltioista sekä muista maista eri puolilla maailmaa. Kullakin näistä paikoista on lakeja, jotka saattavat poiketa soveltuvista laeista Modernan sijaintipaikassa, Massachusettsissa. Käyttämällä verkkosivustoa sinä ja Moderna sovitte, että Massachusettsin osavaltion lait, lainvalintaperiaatteista riippumatta, koskevat kaikkia erimielisyyksiä, jotka perustuvat verkkosivuston käyttöösi tai sen sisältämään tietoon. Tällaisten riitojen osalta sinä ja Moderna olette samaa mieltä ja suostutte minkä tahansa Bostonissa Massachusettsissa sijaitsevan tuomioistuimen yksinomaiseen henkilökohtaiseen toimivaltaan ja paikkaan.

Noudatat kaikkia soveltuvia vientirajoituksia soveltuvien vientivalvontalakien mukaisesti, etkä vie tai jälleenvie mitään tietoa näiden vientivalvontalakien nojalla kiellettyihin maihin tai kielletyille henkilöille. Jos olet maassa, johon vienti on kielletty, tai olet henkilö tai yksikkö, jolle vienti on kielletty, et saa ladata mitään tietoa. Olet yksin vastuussa tietojen tuontia, vientiä tai jälleenvientiä koskevien lakien noudattamisesta omalla toimivalta-alueellasi.

Tiedot annetaan ”RAJOITETUILLA OIKEUKSILLA”. Yhdysvaltain hallituksen suorittama käyttö, kopiointi tai julkaisu on kohdan 48 CFR 52.227-19 ja 48 CFR 252.227-7013 tai sitä seuraavaan kohtaan sisältyvien rajoitusten alaista. Verkkosivuston tai tietojen käyttö Yhdysvaltain hallituksen toimesta merkitsee, että omistusoikeutemme verkkosivustoon ja tietoihin on hyväksytty.

Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin pitää jotakin näiden ehtojen määräystä laittomana, pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, ei tuon määräyksen pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus vaikuta näiden ehtojen jäljellä olevien määräysten pätevyyteen, vaan ne pysyvät täysin voimassa. Jos Moderna ei toimi jonkin näiden ehtojen määräyksen mukaisesti tai ei toimeenpane sitä, sitä ei pidä tulkita luopumiseksi kyseisestä määräyksestä tai mistään muusta näiden ehtojen määräyksestä. Mikään luopuminen ei ole voimassa Modernaa vastaan, ellei sitä ole laadittu kirjallisesti, eikä luopumista pidä tulkita luopumiseksi missään muussa tai myöhemmässä tapauksessa. Ellei Moderna ja sinä kirjallisesti sovi toisin, nämä ehdot muodostavat aiheen osalta koko sopimuksen sinun ja Modernan välillä ja korvaavat aiheen osalta kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset kirjalliset tai suulliset osapuolten väliset sopimukset. Osioiden otsikot on annettu pelkästään helpottamaan käyttöä, eikä niille pidä antaa mitään laillista merkitystä. Moderna voi siirtää omistus-, hallinta- tai muita oikeuksiaan mille tahansa osapuolelle milloin tahansa ilmoittamatta siitä sinulle.

Nämä ehdot ovat voimassa seuraajiemme, oikeudenomistajiemme, lisenssinhaltijoidemme ja alilisenssinhaltijoidemme eduksi.

Ota yhteyttä Modernaan

8.00–17.00 EET – ma–pe
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    FI-COV-2100001 12/2022