skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Uvjetno odobrenje za stavljanje lijeka u promet (CMA) dodijeljeno je u EU-u za proizvod Spikevax (prethodno COVID‑19 Vaccine Moderna) za sprječavanje bolesti koronavirusa 2019 (COVID‑19) kod osoba starijih od 6 godina.

Uputa s informacijama za pacijenta

Uputa s informacijama za pacijenta

Sažetak opisa svojstava lijeka

Sažetak opisa svojstava lijeka

Podsjetnik na zakazano cijepljenje

Podsjetnik na zakazano cijepljenje

Temperature Excursion Tool

Temperature Excursion Tool

See what to do with vials of the Moderna COVID-19 Vaccine that may have experienced a temperature excursion prior to administering.

Kontaktirajte tvrtku Moderna

8:00 – 17:00 sati CET – pon – pet
EMEAMedinfo@modernatx.com