skip-to-main

Spikevax XBB.1.5 0,1 mg/ml disperzija za injekciju

Spikevax XBB.1.5 50 mikrograma disperzija za injekciju

Spikevax XBB.1.5 50 mikrograma disperzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Uputa s informacijama za pacijenta

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (50 mikrograma/50 mikrograma)/ml disperzija za injekciju

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 25 mikrograma/25 mikrograma disperzija za injekciju

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 25 mikrograma/25 mikrograma disperzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Uputa s informacijama za pacijenta

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrograma/50 mikrograma)/ml disperzija za injekciju

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 25 mikrograma/25 mikrograma disperzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Uputa s informacijama za pacijenta

Spikevax 0,2 mg/ml disperzija za injekciju

Spikevax 0,1 mg/ml disperzija za injekciju

Spikevax 50 mikrograma disperzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Uputa s informacijama za pacijenta

Kontaktirajte tvrtku Moderna

8:00 – 17:00 sati CET – pon – pet
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2024 Moderna, Inc.

    HR-COV-2100001 10/2023