skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Uvjetno odobrenje za stavljanje lijeka u promet (CMA) dodijeljeno je u EU-u za proizvod Spikevax (prethodno COVID‑19 Vaccine Moderna) za sprječavanje bolesti koronavirusa 2019 (COVID‑19) kod osoba starijih od 12 godina.

Uputa s informacijama za pacijenta

Uputa s informacijama za pacijenta

Sažetak opisa svojstava lijeka

Sažetak opisa svojstava lijeka

Čuvanje, rukovanje, doziranje i način primjene

Čuvanje, rukovanje, doziranje i način primjene

Kartica podsjetnika o 2. dozi

Kartica podsjetnika o 2. dozi

Kontaktirajte tvrtku Moderna

8:00 – 17:00 sati CET – pon – pet
EMEAMedinfo@modernatx.com