skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Uvjeti i odredbe uporabe tvrtke Moderna

Pažljivo pročitajte ove uvjete uporabe prije pristupanja ovoj internetskoj stranici ili uporabe ove internetske stranice

Podaci o nama

U ovim Uvjetima i odredbama uporabe internetske stranice („Uvjeti”) opisani su uvjeti i odredbe koji se primjenjuju na vašu uporabu internetske stranice kojom upravlja („Moderna”, „mi”, „naš”, „nama” i „nas”). Mi smo korporacija iz savezne države Delaware te imamo registrirano sjedište na adresi 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Uporaba ili povezivanje na bilo koji sadržaj ove internetske stranice podliježe uvjetima i odredbama sadržanim u ovim Uvjetima. Pristupanjem ovoj internetskoj stranici ili uporabom ove internetske stranice potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove Uvjete i da prihvaćate da se svi prethodni dogovori u vezi s uporabom ove internetske stranice između vas i tvrtke Moderna zamjenjuju i nemaju nikakvu snagu ili učinak. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima, ne pristupajte i ne upotrebljavajte ovu internetsku stranicu. Uporabom ove internetske stranice izjavljujete da imate najmanje 18 godina.

Razumijete i prihvaćate da možemo izmijeniti ove Uvjete u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Možete pročitati trenutačni, pravosnažni primjerak ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku odabirom poveznice „Uvjeti i odredbe uporabe” na ovoj internetskoj stranici. Tvrtka Moderna može izmijeniti ove uvjete u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Svaka uporaba ove internetske stranice nakon tog datuma podrazumijeva vaše prihvaćanje takvih revidiranih uvjeta i odredbi. Ako vam bilo koja izmjena ovih Uvjeta nije prihvatljiva, jedino što možete učiniti je prestati pristupati, pretraživati i na drugi način upotrebljavati ovu internetsku stranicu.

Na vaš pristup i uporabu internetske stranice primjenjuju se i Pravila o privatnosti tvrtke Moderna, koja se nalaze na adresi www.modernatx.com/privacy-policy i čije se odredbe i uvjeti smatraju sastavnim dijelom ovog dokumenta.

Uporaba informacija

Za osobnu, privremenu i nekomercijalnu uporabu možete slobodno pregledavati, pristupati, preuzimati ili upotrebljavati informacije s ove internetske stranice, uključujući sve tekstove, slike, audiozapise, videozapise i softver („Informacije”). Vi ne zadržavate prava na Informacije i nećete upotrebljavati, kopirati ili prikazivati Informacije, osim na načine kako je dopušteno ovim Uvjetima. Nikakva druga uporaba nije dopuštena bez naše prethodne pisane suglasnosti. Mi možemo biti vlasnici Informacija ili dijelova Informacija koje nam mogu biti dostupne putem dogovora koje imamo s trećim stranama. Ove Informacije zaštićene su zakonima SAD-a i zakonima o stranom intelektualnom vlasništvu. Neovlaštena uporaba ovih Informacija može rezultirati kršenjem autorskih prava, žigova i drugih zakona. Ne smijete prodavati, prenositi, dodjeljivati, licencirati, podlicencirati ili modificirati ove Informacije, niti ih reproducirati, prikazivati, javno izvoditi, izrađivati izvedbene inačice, distribuirati, prenositi, ponovno upotrebljavati, objavljivati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati u javne ili komercijalne svrhe bez našeg pisanog dopuštenja. Nije dopušteno upotrebljavati ovu internetsku stranicu ili Informacije s internetske stranice (a) na bilo koji način koji krši bilo koje primjenjivo lokalno, međunarodno ili nacionalno pravo ili propis; (b) na bilo koji način koji je nezakonit ili podrazumijeva prijevaru, u bilo kakvu nezakonitu ili prijevarnu svrhu ili za radnju koja proizvodi takav učinak; (c) za prijenos, nabavu ili slanje bilo kakvog nezatraženog ili neovlaštenog reklamnog ili promotivnog materijala ili za bilo koji drugi oblik sličnog traženja (spam); ili (d) za pokušaje neovlaštenog pristupa bilo kojem našem sustavu ili mrežama trećih strana. Izričito je zabranjena uporaba ili objava Informacija na bilo kojoj drugoj internetskoj stranici ili u mrežnom računalnom okruženju u bilo koju svrhu. U slučaju kršenja bilo kojeg dijela ovih Uvjeta, vaše pravo pristupa i/ili uporabe Informacija i internetske stranice automatski prestaje i odmah ćete uništiti sve kopije Informacija koje ste napravili. Zadržavamo pravo na povlačenje, izmjenu ili revidiranje internetske stranice bez prethodne obavijesti. Nećemo biti odgovorni ako iz bilo kojeg razloga naša internetska stranica nije dostupna u bilo koje vrijeme ili tijekom bilo kojeg razdoblja. Ništa na ovoj internetskoj stranici ne smatra se pozivom na ulaganje ili trgovanje dionicama ili drugim vrijednosnim papirima tvrtke Moderna.

Autorska prava i zaštitni znakovi

Dužni ste zadržati i reproducirati svaku obavijest o autorskim pravima ili drugu obavijest o vlasničkim pravima sadržanu u izvornim Informacijama na bilo kojoj kopiji Informacija koju napravite ili u Informacijama koje preuzmete. Prava intelektualnog vlasništva internetske stranice i Informacija u vlasništvu su tvrtke Moderna, naših povezanih društava ili vanjskih partnera. Trebate pretpostaviti da je sve što vidite ili pročitate na internetskoj stranici zaštićeno autorskim pravima, osim ako nije drugačije naznačeno i ne smijete se koristiti ovim informacijama bez naše pisane suglasnosti osim kako je navedeno u ovim Uvjetima ili u tekstu na internetskoj stranici. Nije dopušteno uključivanje poveznica koje vode na ovu internetsku stranicu bez našeg prethodnog pisanog odobrenja. Uz izuzetak gore navedenog ograničenog odobrenja, nijedna licencija ili pravo na Informacije ili bilo koja autorska prava tvrtke Moderna ili bilo koje druge stranke vam nisu povjerena ili prenesena.

Zaštitni znakovi, oznake usluga i logotipi tvrtke Moderna („Zaštitni znakovi tvrtke Moderna”) koji se koriste i prikazuju na internetskoj stranici registrirani su i neregistrirani zaštitni znakovi ili oznake usluga tvrtke Moderna ili njezinih podružnica ili povezanih društava. Drugi nazivi tvrtki, proizvoda i usluga koji se nalaze na internetskoj stranici mogu biti zaštitni znakovi ili znakovi usluga u vlasništvu trećih strana („Zaštitni znakovi trećih strana”, a zajedno sa zaštitnim znakovima tvrtke Moderna nazivaju se „Zaštitni znakovi”). Ništa na internetskoj stranici ili u ovim Uvjetima ne bi se trebalo tumačiti kao dodjeljivanje, prešutno, zabranom ili na drugi način, bilo koje licencije ili prava, izričito ili implicitno, prema bilo kojem Zaštitnom znaku prikazanom na internetskoj stranici bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke Moderna specifičnog za svaki primjerak. Zaštitni znakovi ne smiju se upotrebljavati za podcjenjivanje proizvoda ili usluga tvrtke Moderna ili bilo koje treće strane, usluga tvrtke Moderna ili trećih strana, ili na bilo koji način (koristeći komercijalno razumnu prosudbu) koji može naštetiti dobroj volji u zaštitnim znakovima. Poveznice na ovu internetsku stranicu s drugih internetskih stranica trebaju biti isključivo u tekstualnom obliku i uporaba bilo kojeg zaštitnog znaka kao dijela poveznice na ili s bilo koje internetske stranice zabranjena je bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke Moderna. Sva dobra volja nastala uporabom bilo kojeg zaštitnog znaka tvrtke Moderna bit će u korist tvrtke Moderna.

Određeni elementi internetske stranice zaštićeni su zakonima o komercijalnoj opremi, žigovima, zaštiti tržišnog natjecanja i drugim zakonima SAD-a, državnim, saveznim i međunarodnim zakonima te nije dozvoljeno kopiranje ni imitiranje u cijelosti ili djelomično, ni na koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na uporabu okvira ili zrcala. Nije dopušteno objavljivati niti prenositi nijednu Informaciju bez izričitog pisanog odobrenja tvrtke Moderna u svakom pojedinačnom slučaju.

Savjet liječnika

Sadržaj internetske stranice služi kao resurs općih informacija u vezi teme koju internetska stranica pokriva. Tvrtka Moderna ne nudi ni izravno ni neizravno bilo kakvu vrstu usluga medicinske prakse niti može davati liječničke savjete ili pružati medicinske usluge putem ove internetske stranice. Ništa što se nalazi na ovoj internetskoj stranici nije namijenjeno za pružanje uputa za medicinsko dijagnosticiranje ili liječenje. Sve pružene informacije ne treba smatrati potpunima niti se na njih treba oslanjati za dijagnosticiranje bolesti ili tijek liječenja bolesti za određenog pojedinca. Na informacije dobivene na ovoj internetskoj stranici nemojte se oslanjati za osobne, medicinske, pravne, tehničke ili financijske odluke. Informacije dobivene na ovoj internetskoj stranci nemojte upotrebljavati kao zamjenu za posjet, poziv, savjetovanje ili konzultacije s liječnikom ili drugim kvalificiranim pružateljem zdravstvene skrbi. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi zdravstvene skrbi, odmah se obratite liječniku ili drugom kvalificiranom zdravstvenom djelatniku.

Poveznice

Ova internetska stranica može sadržavati poveznice na internetske stranice kojima upravljaju druge strane („Vanjske internetske stranice”). Vanjske internetske stranice nisu pod kontrolom tvrtke Moderna i tvrtka Moderna nije odgovorna za sadržaj dostupan na bilo kojoj od vanjskih internetskih stranica. Takve poveznice ne podrazumijevaju da tvrtka Moderna upućuje ili podržava materijale koji se nalaze na vanjskim internetskim stranicama ili bilo kojem drugom tijelu, predmetu ili usluzi te se tvrtka Moderna odriče svake odgovornosti u pogledu vašeg pristupa vanjskim internetskim stranicama. Nismo odgovorni za sadržaj povezanih vanjskih internetskih stranica i ne dajemo nikakve izjave u vezi sa sadržajem ili točnošću materijala na takvim vanjskim internetskim stranicama. Trebate poduzeti mjere predostrožnosti prilikom preuzimanja datoteka sa svih internetskih stranica kako biste zaštitili svoje računalo od virusa i drugih destruktivnih programa. Tvrtka Moderna pruža poveznice na vanjske internetske stranice kao pogodnost korisnicima, a pristup svim vanjskim internetskim stranicama koje su povezane s ovom internetskom stranicom je na vaš vlastiti rizik.

Predviđajuće izjave

Na ovoj internetskoj stranici sadržane su izričite ili predviđajuće anticipatorne izjave u smislu Zakona o reformi privatnih vrijednosnih papira iz 1995., s izmjenama i dopunama Odjeljka 27A Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933., te Odjeljka 21E Zakona o burzi vrijednosnh papira iz 1934., a koje se temelje na uvjerenjima i pretpostavkama i informacijama koje su trenutačno dostupne upravi tvrtke Moderna. Ove se izjave odnose na, između ostalog, očekivanja tvrtke Moderna u vezi s planovima, ciljevima, strategijama, budućim poslovnim ili financijskim učinkom, poslovnim planovima i očekivanjima te očekivanjima koja se odnose na klinička ispitivanja, rokove razvoja, razgovore s regulatornim tijelima, razvojne programe, razvojne kandidate i ispitivane lijekove koje razvija tvrtka Moderna i njezini strateški suradnici. U nekim se slučajevima predviđajuće izjave mogu identificirati po terminologiji kao što je „možda”, „treba”, „očekuje”, „namjerava”, „planira”, „previđa”, „vjeruje”, „procjenjuje”, „nastavlja” ili u vidu negacijskih oblika tih pojmova ili drugih usporedivih terminologija, iako sve predviđajuće izjave ne sadrže ove riječi. Takve izjave temelje se na trenutačnim očekivanjima uprave tvrtke Moderna i podložne su određenim čimbenicima, rizicima i nesigurnostima koje mogu uzrokovati materijalne razlike u rezultatima od onih koji se navode ili se podrazumijevaju u takvim izjavama. Informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici smatraju se aktualnima od datuma njihove izvorne objave. Predviđajuće izjave na ovoj internetskoj stranici nisu obećanja niti jamstva i ne biste se trebali oslanjati na predviđajuće izjave jer one uključuju poznate i nepoznate rizike, nesigurnosti i druge čimbenike od kojih su mnogi izvan kontrole tvrtke Moderna, a koji bi se mogli stvarno razlikovati od onih koje se tim izjavama predviđaju ili podrazumijevaju. Tvrtka Moderna ne namjerava ažurirati bilo koje predviđajuće izjave koje se pojavljuju na internetskoj stranici u slučaju promjena okolnosti te su takve izjave aktualne samo na dan njihova nastanka.

Imajte na umu da iako su podnesci tvrtke Moderna Komisiji za vrijednosnice i burzu SAD-a dostupne putem internetskih poveznica sadržanih na ovoj internetskoj stranici, informacije sadržane ili dostupne na ovoj internetskoj stranici ne uvrštavaju se kao referenca niti se smatraju dijelom takvih podnesaka.

Ažuriranja

Tvrtka Moderna može izvršiti izmjene, ispravke i/ili poboljšanja Informacija te proizvoda i programa opisanih u takvim Informacijama, u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Iako nastojimo povremeno ažurirati internetsku stranicu, Informacije, materijali i usluge koje pružamo na ovoj internetskoj stranici ili putem internetske stranice mogu povremeno biti netočni, nepotpuni ili nevažeći te se pružaju u stanju „KAKO JESTE” i „KAKO JE DOSTUPNO”. Tvrtka Moderna nije dužna ažurirati informacije na Internetskoj stranici te tvrtka Moderna nije odgovorna ni za kakav propust u ažuriranju takvih informacija. Ne dajemo nikakva jamstva u pogledu cjelovitosti, točnosti ili ispravnosti bilo kojih informacija na internetskoj stranici te ne preuzimamo obvezu ažurirati ili revidirati informacije sadržane na internetskoj stranici u slučaju novih informacija, događaja ili okolnosti ili slično. Vaša je odgovornost provjeriti sve informacije sadržane na internetskoj stranici prije nego se na njih oslonite.

Odricanje odgovornosti u pogledu jamstava

TVRTKA MODERNA, NJEZINE PODRUŽNICE I DRUGA POVEZANA DRUŠTVA I NJIHOVI ODGOVARAJUĆI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI, ZASTUPNICI, DOBAVLJAČI, STRATEŠKI SURADNICI I DAVATELJI LICENCIJA (SVEOBUHVATNO, „STRANKE TVRTKE MODERNA“) NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA I NE DAJU NIKAKVE IZJAVE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, U POGLEDU INTERNETSKE STRANICE ILI INFORMACIJA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PRAVOVREMENOST, TOČNOST, POTPUNOST ILI PRIKLADNOST ZA BILO KOJU ODREĐENU NAMJENU OVIH INFORMACIJA ILI DA ĆE REZULTATI KOJI PROIZILAZE IZ UPORABE INTERNETSKE STRANICE BITI POUZDANI ILI BEZ POGREŠKA.)

Ograničenje odgovornosti

STRANKE TVRTKE MODERNA NISU ODGOVORNE ZA BILO KAKVU IZRAVNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, NEIZRAVNU, POSEBNU ILI KAZNENU ŠTETU KOJA NASTANE ZBOG PRISTUPA, UPORABE ILI NEMOGUĆNOSTI UPORABE OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI ZA BILO KAKVE POGREŠKE ILI PROPUSTE U PODACIMA I INFORMACIJAMA UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA (I) GUBITAK DOBITI, ILI PRIHODA (II) GUBITAK POSLA ILI PREKIDA POSLOVANJA, (III) GUBITAK ZARADE ILI UGOVORA, (IV) GUBITAK OČEKIVANE UŠTEDE, (V) GUBITAK PODATAKA, (VI) GUBITAK RENOMEA (GOODWILL), (VII) IZGUBLJENO VRIJEME; I (VIII) BILO KOJI DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE, KOJI PROIZLAZE I ILI SU IZAZVANI POVREDOM PRAVA (UKLJUČUJUĆI I NEHAT), KRŠENJE UGOVORA ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO JE TO PREDVIDIVO. PORED TOGA, STRANKE TVRTKE MODERNA NE PODLIJEŽU ODGOVORNOSTI U POGLEDU ISTINITOSTI, TOČNOSTI ILI POTPUNOSTI PODATAKA, KAO NI U POGLEDU POGREŠAKA ILI PROPUSTA, KAO NI U SLUČAJU BILO KAKVIH KAŠNJENJA ILI PREKIDA TIJEKA INFORMACIJA IZ BILO KOJEG RAZLOGA. INTERNETSKU STRANICU I PODATKE UPOTREBLJAVATE NA VLASTITU ODGOVORNOST.

TVRTKA MODERNA NE JAMČI DA ĆE INTERNETSKA STRANICA RADITI BEZ POGREŠAKA ILI DA SU INTERNETSKA STRANICA, NJEZIN POSLUŽITELJ ILI INFORMACIJE BEZ RAČUNALNIH VIRUSA ILI SLIČNIH ŠTETNIH ZNAČAJKI. AKO UPORABA OVE INTERNETSKE STRANICE ILI PODATAKA NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI REZULTIRA POTREBOM ZA SERVISIRANJEM ILI ZAMJENOM VAŠE OPREME ILI PODATAKA, NIJEDNA STRANKA TVRTKE MODERNA NIJE ODGOVORNA ZA TROŠKOVE KOJI VAM NASTANU USLIJED TAKVIH RADNJI.

OVA INTERNETSKA STRANICA I INFORMACIJE PRUŽAJU VAM SE U STANJU „KAKVOM JESU” I „KAKO SU DOSTUPNE” BEZ IKAKVIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. STRANKE TVRTKE MODERNA ODRIČU SE SVIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA, PRODAJNOSTI, NEKRŠENJA PRAVA TREĆIH STRANA I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju odricanje odgovornosti ili izuzeće određenih jamstava ili ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete. Sukladno tome, neka od gore navedenih izuzeća ili ograničenja možda se neće odnositi na vas ili biti izvršna u vašem slučaju. Isto tako, ne preuzimamo nikakvu odgovornost niti ćemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu zaraziti vašu računalnu opremu ili drugu imovinu uslijed vašeg pristupa ili uporabe Informacija. Tvrtka Moderna zadržava pravo ukinuti internetsku stranicu u bilo kojem trenutku bez obavijesti i odgovornosti.

Informacije koje nam dostavljate

Sva komunikacija ili materijali koje nam pošaljete elektroničkom poštom ili na drugi način, uključujući sve podatke, pitanja, komentare, prijedloge ili slično, jesu i smatrat će se nepovjerljivim i nezaštićenim i tvrtka Moderna neće imati nikakvu obvezu u vezi s takvim informacijama. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo tvrtke Moderna i tvrtka Moderna to može upotrebljavati kao i bilo koja od njezinih podružnica, povezanih društava, strateških suradnika i pružatelja usluga treće strane u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, reprodukciju, otkrivanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje i postavljanje. Tvrtka Moderna i njezine podružnice, povezana društva, strateški suradnici i pružatelji usluga treće strane slobodni su, bez naknade, koristiti se bilo kojim idejama, konceptima, znanjima ili tehnikama sadržanim u bilo kojoj komunikaciji koju pošaljete na internetskoj stranici u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, istraživanje, razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koji koriste ili sadrže takve informacije. Sve informacije koje ste nam poslali ili pružili na internetskoj stranici mogu biti javno dostupne. Važne i privatne informacije trebaju biti zaštićene. Tvrtka Moderna nije odgovorna za zaštitu privatnosti e-pošte ili drugih informacija prenesenih putem interneta niti bilo koje druge mreže koju možete upotrebljavatii.

Proizvodi diljem svijeta

Internetska stranica može sadržavati informacije o našim trenutačnim ili potencijalnim budućim proizvodima i uslugama u cijelom svijetu, no one nisu sve dostupne na svim lokacijama. Upućivanje na proizvod ili uslugu na internetskoj stranici ne znači da je takav proizvod ili usluga dostupan ili da će biti dostupan na vašoj lokaciji. Proizvodi navedeni na ovoj internetskoj stranici mogu podlijegati različitim regulatornim zahtjevima, ovisno o državi uporabe. Prema tome, posjetitelji mogu biti obaviješteni kako su određeni dijelovi internetske stranice namijenjeni samo određenim korisnicima-stručnjacima ili samo korisnicima u određenim zemljama. Ništa se na internetskoj stranici ne smije tumačiti kao promocija ili oglašavanje bilo kojeg proizvoda ili uporabe proizvoda koji nisu odobreni prema zakonima i propisima u vašoj zemlji.

Mjerodavno pravo

Vi ste jedini odgovorni za osiguravanje sukladnosti sa zakonima vaše države. Internetskoj stranici može se pristupiti iz svake savezne države SAD-a, kao i iz drugih država diljem svijeta. Svako od tih mjesta ima zakone koji se mogu razlikovati u odnosu na saveznu državu Massachusetts, gdje se nalazi tvrtka Moderna. Pristupanjem ovoj internetskoj stranici, vi i tvrtka Moderna suglasni ste se da će se zakoni savezne države Massachusetts, bez obzira na sukobe zakonskih načela, primjenjivati na sve sporove koji proizlaze iz ili su u vezi s vašom uporabom internetske stranice ili bilo kojim informacijama koje ona sadrži. U vezi takvih sporova, vi i tvrtka Moderna također se slažete i ovime podvrgavate isključivoj sudskoj nadležnost sudova u Bostonu, Massachusetts.

Prema svim važećim zakonima o kontroli izvoza, poštovat ćete sva primjenjiva ograničenja izvoza te nećete izvoziti niti ponovno izvoziti Informacije u zemlje niti ih davati osobama koje su zabranjene tim zakonima o kontroli izvoza. Ako se nalazite u zemlji u kojoj je takav izvoz zabranjen ili ste fizička ili pravna osoba za koju je takav izvoz zabranjen, ne smijete preuzimati ove Informacije. Sami ste odgovorni za postupanje u skladu sa zakonima svoje jurisdikcije u vezi s uvozom, izvozom ili ponovnim izvozom Informacija.

Informacije se pružaju uz „OGRANIČENA PRAVA”. Uporaba, dupliciranje ili otkrivanje od strane vlade SAD-a predmet je ograničenja sadržanih u 48 CFR 52.227-19 i 48 CFR 252.227-7013 et seq. ili njegovom nasljedniku. Uporaba internetske stranice ili informacija od strane vlade SAD-a predstavlja potvrdu naših vlasničkih prava na internetsku stranicu i Informacije.

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta nezakonita, nevaljana ili neprovediva od strane nadležnog suda, ta nevaljanost ili neprovedivost tih odredbi neće utjecati na valjanost preostalih odredbi ovih Uvjeta, koji će ostati na snazi. Ako tvrtka Moderna ne djeluje ili ne provodi bilo koju odredbu ovih Uvjeta, to se neće tumačiti kao odricanje od te odredbe ili bilo koje druge odredbe u ovim Uvjetima. Odricanje od prava neće biti učinkovito protiv tvrtke Moderna ako nije provedeno u pisanom obliku i takvo odricanje se neće tumačiti kao odricanje u bilo kojem drugom ili kasnijem slučaju. Osim kako je izričito dogovoreno od strane tvrtke Moderna i vas u pisanom obliku, ovi Uvjeti predstavljaju cijeli ugovor između vas i tvrtke Moderna u vezi s predmetom i nadjačavaju sve prethodne ili trenutačne ugovore, bilo pismene ili usmene, između strana u vezi s predmetom. Naslovi odjeljaka navedeni su samo radi praktičnosti i neće im biti dat nikakav pravni značaj. Tvrtka Moderna može dodijeliti vlasništvo, kontrolu ili druga prava bilo kojoj strani u bilo kojem trenutku bez da vas o tome obavijesti.

Ovi će uvjeti vrijediti u korist naših nasljednika, ustupitelja, korisnika licencije i podlicenciranih osoba.

Kontaktirajte tvrtku Moderna

8:00 – 17:00 sati CET – pon – pet
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    HR-COV-2100001 12/2022