skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Uvjetno odobrenje za stavljanje lijeka u promet (CMA) dodijeljeno je u EU-u za proizvod Spikevax (prethodno COVID‑19 Vaccine Moderna) za sprječavanje bolesti koronavirusa 2019 (COVID‑19) kod osoba starijih od 12 godina.

Uputa s informacijama za pacijenta

Uputa s informacijama za pacijenta

Sažetak opisa svojstava lijeka

Sažetak opisa svojstava lijeka

Temperature Excursion Tool

Temperature Excursion Tool

See what to do with vials of the Moderna COVID-19 Vaccine that may have experienced a temperature excursion prior to administering.

Kontaktirajte tvrtku Moderna

8:00 – 17:00 sati CET – pon – pet
EMEAMedinfo@modernatx.com