skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

A Moderna felhasználási feltételei

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt belépne vagy használná ezt a weboldalt

Információk rólunk

A jelen Weboldal felhasználási feltételei („Feltételek”) a(z) („Moderna”, „mi”, „miénk” és „minket”) által üzemeltetett weboldal Ön általi használatára vonatkozó feltételeket írják le. Delaware-i vállalat vagyunk, melynek bejegyzett székhelye: 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. A Weboldalon található bármely tartalom mindennemű használatára vagy az arra történő hivatkozásra a jelen Feltételekben foglalt feltételek vonatkoznak. A Weboldal elérésével vagy használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Feltételeket, és tudomásul veszi, hogy a Weboldal Ön és a Moderna között történő használatára vonatkozó minden korábbi megállapodás helyébe lép, és azok nem érvényesek vagy hatályosak. Ha nem fogadja el a Feltételeket, ne nyissa meg és ne használja a Weboldalt. A Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy legalább 18 éves.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk. Ön bármikor elolvashatja a jelen Feltételek aktuális, hatályos példányát, ha rákattint a „Felhasználási feltételek” hivatkozásra a Webhelyen. A Moderna bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja a jelen feltételeket. A Weboldal ezen dátum utáni bármilyen használata az említett módosított kitételek és feltételek elfogadását jelenti. Ha a jelen Feltételek bármely módosítása nem elfogadható az Ön számára, akkor az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége, hogy megszünteti a Weboldalhoz való hozzáférést, böngészést és egyéb módon történő felhasználást.

A Weboldal Ön általi elérésére és használatára a Moderna www.modernatx.com/privacy-policy címen található Adatvédelmi szabályzata is vonatkozik, amelynek kikötései és feltételei hivatkozás útján a jelen dokumentum részét képezik.

Az információk felhasználása

Ön szabadon böngészhet, érhet el, tölthet le vagy használhat fel információkat a Weboldalról, beleértve bármely szöveget, képet, hangot, videót és szoftvert („Információk”) saját ideiglenes, nem kereskedelmi célú használatra. Ön nem rendelkezik jogokkal az Információkkal kapcsolatban, és nem használja fel, nem másolja le és nem jeleníti meg az Információkat, kivéve, ha azt a jelen Feltételek megengedik. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül semmilyen más felhasználás nem megengedett. Az Információk tulajdonosai lehetünk, vagy az Információk egyes részei harmadik felekkel kötött megállapodásaink révén állhatnak rendelkezésünkre. Az információkat az Egyesült Államok és a külföldi szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. Az információk jogosulatlan felhasználása a szerzői jogok, védjegyek és egyéb jogszabályok megsértését eredményezheti. Írásos engedélyünk nélkül Ön nem értékesítheti, ruházhatja át, engedményezheti, adhatja licencbe, adhatja allicencbe vagy módosíthatja az Információkat, illetve nem sokszorosíthatja, nem jelenítheti meg, nem adhatja nyilvánosan elő, nem hozhat létre származékos változatot, nem terjesztheti, nem továbbíthatja, nem használhatja újra, nem riposztolhatja és semmilyen más módon nem használhatja fel az Információkat semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra. Ön nem használhatja a Weboldalt vagy a Weboldal Információit (a) semmilyen olyan módon, amely sért bármely vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogot vagy szabályozást; (b) semmilyen törvénytelen vagy csalárd módon, vagy bármilyen jogellenes vagy csalárd céllal vagy hatással; (c) hogy továbbítsa vagy elérje bármilyen kéretlen vagy jogosulatlan hirdetési vagy promóciós anyag vagy hasonló kérés (spam) bármely más formájának küldését; vagy (d) hogy jogosulatlan kísérleteket tegyen bármely rendszerünkhöz vagy harmadik fél hálózatához való hozzáférésre. Az Információk bármely más weboldalon vagy hálózati számítógépes környezetben történő bármilyen célból történő felhasználása vagy közzététele kifejezetten tilos. Ha megsérti a jelen Feltételek bármely részét, akkor az Információkhoz és a Weboldalhoz való hozzáféréshez és/vagy felhasználáshoz való joga automatikusan megszűnik, és Ön azonnal megsemmisíti az Információkról készített másolatokat. Fenntartjuk a jogot a Weboldal előzetes értesítés nélküli visszavonására, módosítására vagy átdolgozására. Nem vállalunk felelősséget, ha Weboldalunk bármilyen okból bármikor vagy bármilyen időtartamra elérhetetlenné válik. A Webhelyen található egyetlen információ sem tekinthető a Moderna részvényeinek vagy egyéb értékpapírjainak a befektetésére vagy más módon történő üzletkötésére vonatkozó meghívásnak.

Szerzői jog és védjegyek

Önnek meg kell őriznie és sokszorosítania kell minden szerzői jogi nyilatkozatot vagy egyéb tulajdonjogi nyilatkozatot, amely az eredeti Információban szerepel az Információról készített másolaton vagy az Ön által letöltött bármely Információban. A Weboldalon és az Információban található szellemi tulajdonjogok a Moderna, társvállalataink vagy külső partnereink tulajdonát képezik. Feltételeznie kell, hogy minden, amit a Weboldalon lát vagy olvasott, szerzői jogvédelem alatt áll, kivéve, ha erről más megjegyzés rendelkezik, és nem használható fel a mi írásos engedélyünk nélkül, kivéve, ha a jelen Feltételek vagy a Weboldalon található szöveg ezt előírja. Előzetes írásos engedélyünk nélkül a Weboldalra mutató linkek semmilyen más weboldalon nem szerepelhetnek. A fenti korlátozott engedélyek kivételével az Információkra, illetve a Moderna vagy bármely más fél szerzői jogára vonatkozó engedély vagy jog nem adható át vagy ruházható át Önnek.

A Weboldalon használt és megjelenített Moderna védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logók (a „Moderna Védjegyek”) a Moderna, illetve leányvállalatai vagy fiókvállalatai bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei vagy szolgáltatási védjegyei. A Weboldalon található egyéb vállalat-, termék- és szolgáltatásnevek harmadik felek védjegyei vagy szolgáltatási védjegyei lehetnek (a „Harmadik fél védjegyei”, és együttesen a Moderna védjegyei, a „Védjegyek”). A Webhelyen vagy a jelen Feltételekben foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy a Moderna minden egyes esetre vonatkozó előzetes írásos beleegyezése nélkül a Webhelyen megjelenített bármely Védjegy alapján kifejezett vagy hallgatólagos licencet vagy jogot adna, sem hallgatólagosan, sem álláspont megváltoztatásának kizárásával, sem más módon. A Védjegyek nem használhatók fel a Moderna vagy bármely harmadik fél, a Moderna vagy harmadik fél termékeinek vagy szolgáltatásainak becsmérlésére, illetve semmilyen módon (kereskedelmi szempontból ésszerű megítélés alapján), amely károsíthatja a Védjegyek bármely jó hírnevét. A Weboldalra mutató más weboldalakról eredő hivatkozások csak szövegesek lehetnek, és a Védjegyek használata bármely weboldalra mutató vagy onnan származó hivatkozás részeként tilos a Moderna előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A Moderna Védjegyek használatából származó minden jó hírnév a Moderna előnyére szolgál. 

A Weboldal bizonyos elemeit kereskedelmi csomagolások, védjegy, tisztességtelen verseny és egyéb USA-beli, állami, szövetségi és nemzetközi törvények védik, és nem másolhatók vagy utánozhatók sem részben, sem egészben, semmilyen eszközzel, beleértve, de nem kizárólagosan a keretek vagy tükrök használatát. Egyik Információ sem továbbítható újra a Moderna kifejezett írásos hozzájárulása nélkül és ez vontakozik minden egyes esetre.

Orvosi tanácsok

A Weboldalon található tartalom célja, hogy általános információforrásként szolgáljon a tárgyalt témával kapcsolatban. A Moderna sem közvetlenül, sem közvetetten nem gyakorol orvostudományt, nem nyújt orvosi tanácsadást és nem oszt ki orvosi szolgáltatásokat a Weboldalon keresztül, és a Weboldal egyetlen része sem irányul orvosi diagnózissal vagy kezeléssel kapcsolatos utasításra. A megadott információk nem tekinthetők teljes körűnek, és nem is szabad arra hagyatkozni, hogy egy adott személy diagnózisát vagy kezelési folyamatát alapozzák meg. A Weboldalról kapott információkra nem szabad támaszkodni személyes, orvosi, jogi, műszaki vagy pénzügyi döntések során. Nem használható vizit, hívás, konzultáció vagy orvos vagy más képzett egészségügyi szolgáltató tanácsa helyett. Ha bármilyen egészségügyi jellegű kérdése van, kérjük, azonnal forduljon orvosához vagy más képzett egészségügyi szolgáltatóhoz.

Hivatkozások

Ez a weboldal más felek által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat („Külső weboldalak”). A külső webhelyek nem állnak a Moderna ellenőrzése alatt, és a Moderna nem felelős a külső webhelyeken elérhető tartalomért. Az ilyen hivatkozások nem jelentik a Moderna külső webhelyeken vagy más jogi személyeken, tételeken vagy szolgáltatásokon történő ajánlását vagy jóváhagyását, és a Moderna nem vállal semmilyen felelősséget a külső webhelyekhez való hozzáféréssel kapcsolatban. Nem vállalunk felelősséget a hivatkozott Külső weboldalak tartalmáért, és nem teszünk semmiféle nyilatkozatot az ilyen Külső weboldalakon található anyagok tartalmával vagy pontosságával kapcsolatban. Számítógépe vírusok és egyéb károsító programok elleni védelme érdekében legyen elővigyázatos, minden esetben, amikor webhelyekről fájlokat tölt le. A Moderna a felhasználók kényelme érdekében külső webhelyekre mutató hivatkozásokat biztosít, és a jelen Webhelyhez kapcsolódó bármely Külső webhelyhez való hozzáférés az Ön saját kockázatára történik.

Előretekintő nyilatkozatok

A Weboldal az 1995. évi, módosított Magánértékpapír-jogvita reformtörvény, az 1933. évi Értékpapírtörvény 27A. szakasza, annak módosításai, valamint az 1934. évi Értékpapír-tőzsdetörvény 21E. szakasza értelmében kifejezetten vagy hallgatólagosan előretekintő nyilatkozatokat tartalmaz, amelyek meggyőződéseken és feltételezéseken, valamint a Moderna vezetősége számára jelenleg elérhető információkon alapulnak. Ezek az állítások többek között a Moderna terveivel, célkitűzéseivel, stratégiáival, jövőbeni működési vagy pénzügyi teljesítményével, üzleti terveivel és kilátásaival, valamint a klinikai vizsgálatokkal, fejlesztési ütemtervekkel, a szabályozó hatóságokkal, fejlesztési programokkal, fejlesztési jelöltekkel és a Moderna és stratégiai együttműködői által fejlesztés alatt álló vizsgálati gyógyszerekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkoznak. Bizonyos esetekben az előretekintő állítások terminológiával azonosíthatók, például „lehet”, „várható”, „szándékos”, „tervek”, „tervek”, „előrelátható”, „hihető”, „becsülhető”, „jósolható”, „lehetséges”, „folytatás” vagy a jelen kifejezések negatív változataival, illetve más hasonló terminológiával, bár nem az összes előretekintő állítás tartalmazza ezeket a szavakat. Az ilyen állítások a Moderna vezetőségének jelenlegi elvárásain alapulnak, és bizonyos tényezők, kockázatok és bizonytalanságok vonatkoznak rájuk, amelyek a tényleges eredmények lényeges eltérését okozhatják az ilyen állításokban említettektől vagy hallgatólagosan megfogalmazottaktól. A Weboldalon közzétett információk az eredeti közzétételük napján aktuálisak. A Weboldalon található előremutató állítások nem ígéretek és nem garanciák, és nem hagyatkozhat indokolatlanul ezekre az előremutató állításokra, mivel azok ismert és ismeretlen kockázatokat, bizonytalanságokat és egyéb tényezőket tartalmaznak, amelyek közül sok a Moderna hatáskörén kívül esik, és amelyek olyan eredményeket hozhatnak létre, amelyek jelentősen eltérhetnek az ezen előremutató állítások által kifejezett vagy hallgatólagos eredményektől. A Moderna nem szándékozik frissíteni a Weboldalon megjelenő előremutató nyilatkozatokat a körülmények megváltozása vagy egyéb körülmények esetén, és az ilyen nyilatkozatok csak a megjelenésük napján aktuálisak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár a Moderna Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságának beadványai a Weboldalon vagy az azon található internetes hivatkozásokon keresztül érhetők el, a Weboldalon található vagy azon keresztül elérhető semmilyen információ nem része az ilyen beadványoknak.

Frissítések

A Moderna bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, helyesbítheti és/vagy javíthatja az Információkat, valamint az ilyen Információkban leírt termékeket és programokat. Bár megpróbáljuk rendszeresen frissíteni a Weboldalt, a Weboldalon vagy azon keresztül nyújtott információk, anyagok és szolgáltatások esetenként pontatlanok, hiányosak vagy elavultak lehetnek, és „ADOTT ÁLLAPOTBAN” és „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” kerülnek átadásra. A Moderna nem köteles frissíteni a Weboldalon található információkat, és a Moderna nem felelős az ilyen információk frissítésének elmulasztásáért. Nem vállalunk felelősséget a Weboldalon található információk teljességéért, pontosságáért vagy pénzneméért, és nem vállalunk kötelezettséget a Weboldalon található információk frissítésére vagy módosítására, akár új információk, jövőbeli események vagy körülmények vagy egyéb okok miatt. Az Ön felelőssége, hogy ellenőrizze a Weboldalon található információkat, mielőtt azokra támaszkodna.

Szavatosság kizárása

MODERNA, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS EGYÉB TÁRSVÁLLALATAI, VALAMINT SAJÁT TISZTVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKÖKEI, BESZÁLLÍTÓI, STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDŐI, ÉS LICENCADÓI (EGYÜTTESTEN A „MODERNAI FELEK„) NEM VÁLLALNAK SZAVATOSSÁGOT VAGY KÉPVISELETET, ÉS NEM VÁLLALNAK KÖTELEZETTSÉGET, SEM KIFEJEZETTEN SEM HALLGATÓLAGOSAN, A WEBOLDALLA VAGY AZ INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN (BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ IDŐVONALAT, PÉNZNEMET, PONTOSSÁGOT, AZ INFORMÁCIÓ BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLJÁRA VALÓ TELJESSÉGET VAGY ALKALMASSÁGOT, ILLETVE AZT, HOGY AZ EREDMÉNYEK, AMELYEKET A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL KAPHATNAK, HIBAMENTESEK VAGY MEGBÍZHATÓK.)

Felelősség korlátozása

A MODERNA FELEK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT, A HOZZÁFÉRÉSBŐL EREDŐ KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETETT KÁROKÉRT, AMI A WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK KÉPTELENSÉGÉBŐL, VAGY A TÁJÉKOZTATÓBAN TALÁLHATÓ HIBÁKBÓL VAGY HIÁNYOKBÓL EREDNEK, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A JÖVEDELEM VAGY BEVÉTEL ELVESZTÉSÉT, (II) ÜZLETI VESZTESÉGET VAGY ÜZLETI MEGSZAKÍTÁST, (III) A NYERESÉG VAGY SZERZŐDÉSEK ELVESZTÉSÉT, (IV) VÁRHATÓ MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, (V) ADATVESZTESÉGET, (VI) A JÓTÁLLÁS ELVESZTÉSÉT, (VII) AZ ÜGYINTÉZÉSI VAGY IRODAI IDŐ ELVESZTEGETÉSÉT; ÉS (VIII) BÁRMILYEN EGYÉB VESZTESÉG VAGY KÁR ESETÉN, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNNEK MEG, ÉS HA VÉTKES CSELEKMÉNY (BELEÉRTVE A GONDTALANSÁGOT), A SZERZŐDÉS MEGSÉRTÉSE VAGY EGYÉB OKOZZA, MÉG AKKOR SEM, HA AZOK ELŐRELÁTHATÓAK. TOVÁBBÁ A MODERNA FELEK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZ ADATOK IGAZSÁGTARTALMÁÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT VAGY TELJESSÉGÉÉRT, A HIBÁKÉRT, TÉVEDÉSEKÉRT VAGY HIÁNYOSSÁGOKÉRT, ILLETVE AZ ADATOKKAL VAGY AZ INFORMÁCIÓS ÁRAMLATTAL KAPCSOLATOS KÉSÉSÉRT VAGY MEGSZAKÍTÁSÉRT LEGYEN AZOKNAK OKA BÁRMI IS. ÖN A WEBOLDALT ÉS AZ ADATOKAT SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA.

A MODERNA FELEK NEM GARANTÁLJÁK, HOGY A WEBOLDAL HIBA NÉLKÜL MŰKÖDIK, VAGY A WEBOLDAL, A SZERVER VAGY AZ INFORMÁCIÓK SZÁMÍTÓGÉPVÍRUSOKTÓL VAGY HASONLÓ SZENNYEZŐDÉSEKTŐL VAGY ROMBOLÓ FUNKCIÓKTÓL MENTESEK. AMENNYIBEN A WEBOLDAL VAGY AZ ADATOK HASZNÁLATA A BERENDEZÉSEK VAGY ADATOK JAVÍTÁSÁNAK VAGY CSERÉJÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉHEZ VEZET, AKKOR SEMMILYEN MODERNA FÉL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT A KÖLTSÉGEKÉRT.

A WEBOLDALT ÉS AZ INFORMÁCIÓKAT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ADOTT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS” ALAPON BIZTOSÍTJUK, BÁRMILYEN GARANCIA NÉLKÜL. A MODERNA FELEK KIZÁRNAK MINDEN GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A CÍMRE, A FORGALMAZHATÓSÁGRA, A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT.

Egyes joghatóságok nem engedélyezik bizonyos szavatosságok kizárását vagy az azoktól való elállást, illetve a véletlen vagy következményes károkért való felelősség korlátozását vagy kizárását. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a fenti kizárások vagy korlátozások némelyike nem vonatkozik Önre, illetve nem érvényesíthető Önre vonatkozóan. Továbbá nem vállalunk felelősséget, és nem vállalunk kötelezettséget az Ön számítógépes berendezéseinek vagy egyéb tulajdonának az információhoz való hozzáférése vagy annak felhasználása miatt bekövetkező károkért vagy vírusokért. A Moderna fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt bármikor, értesítés nélkül és felelősség nélkül megszüntesse.

Az Ön által nekünk megadott információk

Az Ön által elektronikus levélben vagy más módon küldött bármely kommunikáció vagy anyag, beleértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat vagy hasonlókat, nem bizalmasként és nem védettként kezelendő, és a Moderna semmilyen kötelezettséget nem vállal az ilyen információk tekintetében. Minden, amit Ön továbbít vagy posztol, a Moderna tulajdonába száll át, és a Moderna és annak bármely leányvállalata, kapcsolt vállalkozása, stratégiai együttműködője és harmadik fél szolgáltatója bármilyen célra felhasználhatja, beleértve többek között a sokszorosítást, közzétételt, továbbítást, megjelentetést közvetítést és posztolást. A Moderna és leányvállalatai, társvállalatai, stratégiai együttműködői és harmadik fél szolgáltatói szabadon, az Ön ellenszolgáltatása nélkül használhatnak fel bármilyen ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, amelyet Ön a Weboldalra bármilyen célból küldött, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen információk felhasználásával vagy beleépítésével létrehozott, fejlesztett, gyártott és marketing termékeket. Az Ön által a Weboldalon szolgáltatott vagy megadott információk nyilvánosan hozzáférhetők lehetnek. A fontos és magánjellegű információkat Önnek kell védenie. A Moderna nem vállal felelősséget az interneten vagy más hálózaton keresztül továbbított e-mailek és egyéb információk védelméért.

Világszerte forgalmazott termékek

A Weboldal információkat tartalmazhat a jelenlegi vagy potenciális jövőbeli termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyek nem minden helyszínen érhetők el. A Weboldalon található valamely termékre vagy szolgáltatásra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy az ilyen termék vagy szolgáltatás elérhető vagy elérhető lesz az Ön tartózkodási helyén. A jelen weboldalon hivatkozott termékekre a használat országától függően különböző szabályozási követelmények vonatkozhatnak. Ebből kifolyólag a látogatókat tájékoztatjuk arról, hogy a Weboldal bizonyos részei csak bizonyos típusú szakértői felhasználók számára, vagy csak bizonyos országok közönségeinek szólnak. A Weboldalon semmit ne tekintsen egy olyan termékre vagy egy olyan termék használatára vonatkozó reklámnak vagy hirdetésnek, amelyet a lakóhelye szerinti ország törvényei és előírásai nem engedélyeznek.

Alkalmazandó jogszabályok

Kizárólag Ön felel az adott joghatóság jogszabályainak betartásáért. A Weboldal az Egyesült Államok minden államából, valamint a világ más országaiból is elérhető. Mindegyik ilyen hely rendelkezik olyan törvényekkel, amelyek eltérhetnek Massachusetts törvényeitől, ahol a Moderna található. A Weboldal elérésével Ön és a Moderna megállapodnak abban, hogy a Massachusetts állam törvényei, tekintet nélkül a kollíziós jogelvekre, vonatkoznak minden olyan jogvitára, amelyek a Weboldal Ön általi használatából vagy az abban található információkból erednek vagy azokkal kapcsolatosak. Az ilyen jogviták tekintetében Ön és a Moderna megállapodnak és ezennel alávetik magukat a bostoni (Massachusetts) bíróság kizárólagos személyes joghatóságának és illetékességének.

Ön köteles betartani az alkalmazandó exportkorlátozásokat bármely alkalmazandó exportszabályozási jogszabály értelmében, és nem exportálhatja vagy reexportálhatja az Információkat az ilyen exportszabályozási jogszabályok által tiltott országokba vagy személyeknek. Ha Ön olyan országban tartózkodik, ahol az ilyen export tilos, vagy olyan természetes vagy jogi személy, amely számára az ilyen export tilos, nem tölthet le semmilyen Információt. Kizárólag Ön felel az adott joghatóság jogszabályainak betartásáért az Információ importálása, exportálása vagy újraexportálása tekintetében.

Az információkat „KORLÁTOZOTT JOGOK” egészítik ki. Az Egyesült Államok kormánya által történő felhasználásra, másolásra vagy nyilvánosságra hozatalra a 48 CFR 52.227-19 és a 48 CFR 252.227-7013 és azt követően annak jogutódja által meghatározott korlátozások vonatkoznak. A Weboldalnak vagy az Információknak az Egyesült Államok kormánya által történő használata a Weboldalra és az Információkra vonatkozó tulajdonjogaink elismerését jelenti.

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul bármely illetékes joghatósággal rendelkező bíróság által, az adott rendelkezés érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem befolyásolja a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, amelyek teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak. Ha a Moderna nem jár el a jelen Feltételek bármely rendelkezése alapján vagy annak érvényre juttatásával, az nem értelmezhető a jelen Feltételek ezen rendelkezéséről vagy bármely más rendelkezéséről való lemondásként. A Moderna ellen semmilyen joglemondás nem lép hatályba, kivéve, ha azt írásban teszik, és az ilyen joglemondás semmilyen más vagy későbbi esetben nem értelmezhető joglemondásként. Kivéve, ha a Moderna és Ön írásban kifejezetten megállapodnak, a jelen Feltételek képezik a teljes megállapodást Ön és a Moderna között a tárgyban, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi vagy egyidejű, akár írásbeli, akár szóbeli megállapodást a felek között a tárgyban. A szakaszcímek csupán kényelmi célt szolgálnak, és nem bírnak semmi jogi jelentőséggel. A Moderna bármikor átruházhatja tulajdonjogát, irányítási vagy egyéb jogait bármelyik félre az Ön értesítése nélkül.

A jelen feltételek jogutódjaink, engedményeseink, licencbe vevőink és allicencbe vevőink javára válnak.

Kapcsolat a Modernával

8:00–17:00 (közép-európai idő szerint) – hétfő – péntek
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    HU-COV-2100001 05/2023