skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

„Moderna“ privatumo taisyklės

Prieš prisijungdami prie šios svetainės ar naudodamiesi ja, atidžiai perskaitykite „Moderna“ privatumo taisykles

Ši svetainė priklauso ir ją valdo „Moderna, Inc.“ („Moderna“mes ir visos šio įvardžio formos bei numanomi kreipiniai). Mūsų interneto svetainėje (website arba „svetainė“) pateiktą medžiagą „Moderna“ teikia kaip paslaugą mūsų klientams ir plačiajai visuomenei ir ji skirta naudoti tik informaciniais tikslais.

„Moderna“ gerbia mūsų svetainės lankytojų privatumą ir mes suprantame, kaip svarbu imtis veiksmų, kad apsaugotume per mūsų svetainę surinktos informacijos privatumą. Šiose Privatumo taisyklėse aprašyti asmens duomenų tipai (kaip apibrėžta toliau), kuriuos renkame apie svetainės lankytojus, kaip galime naudoti asmens duomenis ir su kuo galime jais dalytis. Šiose Privatumo taisyklėse taip pat aprašytos 1) priemonės, kurių imamės asmens duomenims apsaugoti, ir 2) Jūsų teisės bei privilegijos, susijusios su Jūsų Asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu.

Išimtys. Šios taisyklės taikomos tik šioje svetainėje renkamiems Asmens duomenims. Jame neaprašomi būdai, kuriais mes galime rinkti ar naudoti ne internetu gautus asmens duomenis, taip pat nenumatoma ir nekontroliuojama kitų svetainių (įskaitant tas, į kurias teikiame nuorodas), kurios gali turėti savo taisykles, privatumo praktika. Raginame savo interneto svetainių naudotojus atsižvelgti į tai, kada jie išeina iš mūsų svetainės, ir perskaityti kiekvienos jų lankomos interneto svetainės, kurioje renkami asmens duomenys, privatumo pareiškimus. Jūsų mums pateikta informacija gali būti laikoma nekonfidencialia, o „Moderna“ galės ją atkurti, naudoti, atskleisti ir platinti kitiems be leidimo, kompensacijos, apribojimo ar priskyrimo.

Patekdami į mūsų svetainę sutinkate su šių Privatumo taisyklių sąlygomis ir Naudojimosi sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, neturite teisės naudotis mūsų svetaine.

Įvadas

Asmens duomenys yra duomenys, kuriuos galima naudoti Jūsų tapatybei nustatyti arba su Jumis susisiekti. pvz., Jūsų kontaktiniai duomenys, įskaitant Jūsų vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, šalį ir telefono numerį, bet kokia kita informacija, kuri gali būti nurodyta Jūsų gyvenimo aprašyme, jeigu pateikiate prašymą dėl darbo „Moderna“ per mūsų svetainę ir kai tai numatyta pagal galiojančius įstatymus; bet kokie duomenys apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine ar savo įrenginiu, kurie gali būti renkami automatiškai; įskaitant slapukų naudojimą, žiniatinklio indikatorius ir kitas sekimo technologijas.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime laikydamiesi galiojančių teisės aktų ir šių principų:

 • Asmens duomenis tvarkysime teisėtai, sąžiningai ir skaidriai.

 • Asmens duomenis rinksime ir naudosime tik nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais, kuriais jie buvo iš pradžių surinkti.

 • Mes apribosime asmens duomenų rinkimą tiek, kiek tai būtina siekiant tikslo, kuriuo jie yra tvarkomi.

 • Mes dėsime visas įmanomas pastangas, kad užtikrintume, jog Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir, kai reikia, būtų atnaujinti.

 • Asmens duomenis laikysime ne ilgiau nei būtina tikslui, kuriuo asmens duomenys yra tvarkomi, pasiekti.

 • Asmens duomenys bus tvarkomi tik tokiu būdu, kuris užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą.

Mūsų privatumo praktika išsamiau aprašyta likusioje šių Privatumo taisyklių dalyje.

Mūsų renkama informacija

Galite apsilankyti mūsų svetainėje, nepateikdami jokios informacijos apie save. Jeigu nuspręsite pateikti savo informaciją per funkcijas „Prisijunkite prie mūsų adresatų sąrašo“ arba „Susisiekite su mumis“ mūsų svetainėje, arba jeigu kreipiatės dėl darbo „Moderna“ per mūsų svetainės skyrių „Karjera“, galime paprašyti Jūsų pateikti asmens duomenis, pvz., Jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą, pareigų pavadinimą, bendrovės pavadinimą, šalį, informaciją apie Jūsų pareigas ir bet kokią kitą su darbu susijusią informaciją. Jūs neprivalote „Moderna“ pateikti jokių asmens duomenų, tačiau, jeigu to nepadarysite, Jūsų galimybės naudotis mūsų svetaine ar jos funkcijomis ir kreiptis dėl darbo gali būti apribotos.

Slapukų ar kitomis automatinėmis priemonėmis surinkti asmens duomenys apie svetainės naudojimą. Kai naudojatės mūsų svetaine, galime automatiškai rinkti informaciją apie tai, kaip naudojatės svetaine, įskaitant slapukų, žiniatinklio indikatorių ir kitų sekimo technologijų naudojimą (automatizuota informacija). Automatizuota informacija gali apimti įrenginio informaciją, pvz., IP adresą, įrenginio identifikatorius ir operacinę sistemą, taip pat naudojimo informaciją, pvz., naudojimo laiką ir trukmę, sąveiką su turiniu, informaciją, laikomą slapukuose ar panašiose technologijose. Pagal ES reglamentą 2016/679 dėl duomenų apsaugos (BDAR) automatizuota informacija laikoma asmens duomenimis ir tokią automatizuotą informaciją laikysime asmens duomenimis pagal šias privatumo taisykles.

Slapukai – tai maži failai, kuriuos interneto svetainė įrašo į Jūsų standųjį diską identifikavimo tikslais. Šie failai naudojami svetainei registruoti ir jai adaptuoti per Jūsų kitą apsilankymą mūsų svetainėje. Pavyzdžiui, slapukai įsimins Jūsų pageidaujamą kalbą ir rodinį. Slapukai negali nuskaityti duomenų iš Jūsų standžiojo disko.

Savo svetainėje naudojame šiuos slapukus:

 • Visiškai būtini slapukai. Tai slapukai, būtini mūsų svetainei veikti. Pavyzdžiui, tai yra slapukai, leidžiantys prisijungti prie kandidato įsidarbinti paskyros.

 • Funkciniai slapukai. Jie naudojami atpažinti Jus, kai grįžtate į mūsų svetainę, ir trečiųjų šalių paslaugų funkcijoms įdiegti. Tai leidžia mums adaptuoti mūsų turinį Jums, įsiminti Jūsų parinktis (pvz., Jūsų pasirinktą kalbą) ir integruoti trečiųjų šalių teikėjų teikiamas naudingas paslaugas į mūsų svetainę.

 • Analitiniai slapukai. Mes naudojame „Google Analytics“ platformą tam tikrai analitinei informacijai rinkti, kad galėtume geriau suprasti veiklą mūsų svetainėje ir pagerinti savo paslaugas bei mūsų svetainės kokybę. Ši informacija apima IP adresą, puslapio užklausas, nukreipiančias svetaines ar skelbimus, operacinę sistemą ir naršyklę bei laiką, praleistą mūsų svetainėje. Šiuos duomenis gauname apibendrintu pavidalu. Šią informaciją naudojame tam, kad galėtume suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine, vertinti mūsų reklamos veiksmingumą trečiųjų šalių svetainėse ir gerinti naudojimosi patogumą mūsų lankytojams.

Jūs galite bet kada atsisakyti priimti slapukus iš šios svetainės, aktyvindami slapukų nuostatas savo naršyklėje. Daugelio interneto naršyklių pagalbos meniu pateikiama informacija, kaip išjungti slapukus, arba galite apsilankyti adresu http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/. Nepriėmus slapukų, kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali neveikti visiškai ir gali būti, kad negalėsite prieiti prie tam tikros informacijos šioje svetainėje. Toliau naudodamiesi svetaine ir nekeisdami nuostatų sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.

Asmens duomenys iš trečiųjų šalių šaltinių. Informaciją apie Jus galime gauti iš viešai ir komerciškai prieinamų šaltinių, kaip leidžiama pagal įstatymus; ją galime sujungti su kita iš Jūsų arba apie Jus gaunama informacija. Pavyzdžiui, jeigu kreipiatės dėl darbo „Moderna“ per mūsų svetainę, galime peržiūrėti Jūsų „LinkedIn“ profilį.

Apibendrinti duomenys. Galime apibendrinti ir (arba) nuasmeninti bet kokius renkamus asmens duomenis, kad pagal tą informaciją nebebūtų galima nustatyti konkretaus asmens tapatybės. Tokią informaciją galime be apribojimų naudoti, atskleisti ir kitaip tvarkyti savo teisėtais verslo tikslais, įskaitant istorinę ir statistinę analizę bei verslo planavimą.

Kaip naudojame asmens duomenis

Asmens duomenis galime naudoti toliau nurodytais tikslais.

Mūsų teisėti interesai

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai tai būtina mūsų, kaip bendrovės, teisėtiems interesams, įskaitant mūsų verslo valdymą, skatinimą ir tobulinimą bei rizikos valdymą. Pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti šiais tikslais:

 • pateikti prašomą informaciją ir (arba) atsakyti į Jūsų užklausas per svetainę, el. paštu ir (arba) telefonu;

 • palengvinti mūsų įdarbinimo veiklą (pvz., įdarbinimo prašymų tvarkymą, Jūsų kaip kandidato įsidarbinti vertinimą ir mūsų įdarbinimo statistikos stebėjimą);

 • analizuoti ir tobulinti mūsų pranešimus ir strategijas (įskaitant Jums išsiųstų el. laiškų gavimo ir perskaitymo laiką);

 • pritaikyti mūsų svetainėje rodomą turinį,

 • saugotis nuo sukčiavimo, neteisėtos veiklos (pvz., įsilaužimo ar netinkamo mūsų svetainės naudojimo) ir pretenzijų bei kitų įsipareigojimų,

 • išlaikyti svetainės privatumą, saugą, saugumą ar nuosavybę ir

 • bendrauti su Jumis kitais tikslais, kurie akivaizdūs dėl aplinkybių arba apie kuriuos informuojame Jus, kai renkame Jūsų asmens duomenis.

Teisinė prievolė

 • Pagal įstatymus mes galime reikalauti, kad rinktume ir tvarkytume tam tikrus Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, mums gali reikėti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kad laikytumėmės mūsų sutartinių įsipareigojimų JAV vyriausybei, kaip valstybinei rangovei.

Jūsų sutikimas

Mes taip pat galime tiesiogiai arba per patikimas trečiąsias šalis paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz., kai nusprendžiate iš mūsų gauti „Moderna“ naujienas ir atnaujinimus arba norite naudoti neesminius slapukus.

Jeigu prašėme Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, vėliau galite bet kada jį atsiimti susisiekę su mumis toliau esančiame skyriuje „Jūsų privatumo teisės“ nurodytu adresu.

Dalijimasis asmens duomenimis

Mes neparduosime, nesidalysime ir kitaip neplatinsime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus, kaip nurodyta šiose Privatumo taisyklėse.

Asocijuotosios bendrovės ir paslaugų teikėjai. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitoms „Moderna“ asocijuotosioms bendrovėms visame pasaulyje, kurios sutinka su jais elgtis pagal šias Privatumo taisykles. Asmens duomenis taip pat galime perduoti paslaugų teikėjams, kurie veikia mūsų vardu, toliau apdoroti, pvz., šios svetainės naudingumui įvertinti, duomenims tvarkyti, techninei pagalbai arba duomenų analizei užsakyti. Šie paslaugų teikėjai su mumis sudarė sutartį naudoti asmens duomenis tik tuo (‑ais) tikslu (‑ais), kuriuo (‑iais) duomenys buvo iš pradžių surinkti arba gali būti teisėtai tvarkomi, neparduoti Jūsų asmens duomenų kitoms trečiosioms šalims ir neatskleisti jų kitoms trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktais leidžiamus arba šiose Privatumo taisyklėse nurodytus atvejus.

Kitos šalys, susijusios su bendrovės sandoriu. Mes taip pat galime perduoti iš Jūsų surinktus asmens duomenis trečiajai šaliai vykdant įmonės verslo sandorį, pvz., susijungimą, įsigijimą, reorganizaciją, bendros įmonės steigimą, finansavimą ar pardavimą.

Kitos šalys, kai reikalaujama pagal galiojančius įstatymus arba jeigu būtina apsaugoti „Moderna“. Asmens duomenis trečiajai šaliai galime atskleisti laikydamiesi teisinių ir norminių reikalavimų arba siekdami apsisaugoti nuo sukčiavimo, neteisėtos veiklos (pvz., reaguodami į įsilaužimo į mūsų svetainę ar netinkamo jos naudojimo atvejus) ir pretenzijų bei kitų įsipareigojimų.

Tarptautinis duomenų perdavimas

Kai dalijamės asmens duomenimis su trečiąja šalimi, asmens duomenys gali būti perduodami į kitas šalis. Tos šalys gali neturėti tokių pačių duomenų apsaugos įstatymų kaip šalis, kurioje iš pradžių buvo gauti asmens duomenys.

Tik EEE gyventojai

JAV bendrovė „Moderna“ veiks kaip duomenų valdytoja ir tvarkys Jūsų asmens duomenis, nustatydama jų tvarkymo tikslus ir priemones, kaip numatyta BDAR. Turėkite omenyje, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi „Aquia“ serveriuose tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. Prieš perduodami Jūsų asmens duomenis už EEE ribų, imsimės priemonių užtikrinti, kad tokiems duomenims būtų suteiktas toks pat apsaugos lygis, koks nustatytas galiojančiuose EEE duomenų apsaugos įstatymuose. Kai reikia, perduodami duomenis už EEE ribų, naudojame reikiamas apsaugos priemones, įskaitant standartines Europos Komisijos patvirtintas sutarčių sąlygas. Šių priemonių kopiją galite gauti susisiekę su mumis toliau nurodytu el. pašto adresu.

Jūsų privatumo teisės

Pagal galiojančius įstatymus galite turėti tam tikrų teisių kaip duomenų subjektas. Pavyzdžiui, galite turėti teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu arba reikalauti jį apriboti, taip pat prašyti leisti susipažinti su mūsų turimais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, pašalinti ir perkelti, taikant tam tikras įstatymų numatytas išimtis. Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame Jūsų asmens duomenis, arba pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis:

Moderna, Inc.
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
JAV
Privacy@modernatx.com
ES gyventojams: EUprivacy@modernatx.com

Bandysime pateikti visą prašomą informaciją ir atlikti reikiamus pakeitimus, kiek tai reikalaujama ir leidžiama pagal galiojančius privatumo ir kitus įstatymus bei teisės aktus. Bet kuriuo atveju stengsimės atsakyti Jums nedelsdami ir pranešti apie Jūsų prašymo rezultatą.

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame galiojančius teisės aktus, galite pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai. Visų ES priežiūros institucijų kontaktinius duomenis galima rasti čia.

Informacijos saugumas

„Moderna“ taiko komerciškai pagrįstas administracines, technines, su darbuotojais susijusias ir fizines saugumo priemones, skirtas apsaugoti mūsų turimus asmens duomenis nuo praradimo, vagystės ir neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo. Žinoma, nepaisydami šių priemonių, negalime garantuoti tobulo mūsų valdomų ar mūsų vardu veikiančių tinklų, serverių ir duomenų bazių saugumo. Visų pirma į svetainę arba iš jos išsiųstas el. laiškas gali būti nesaugus. Todėl būkite ypač atsargūs siųsdami mums informaciją el. paštu. Turėkite tai omenyje, kai atskleidžiate mums savo asmens duomenis per svetainę.

Duomenų laikymas

Jūsų asmens duomenis „Moderna“ laikys tik tiek laiko, kiek reikės tikslui (‑ams), kuriam (‑iems) jie buvo renkam, įvykdyti, priklausomai nuo to, kokiu (‑iais) tikslu (‑ais) asmens duomenys buvo renkami, asmens duomenų pobūdžio, bet kokių sutartinių santykių, reglamentuojančių asmens duomenų saugojimą, ir mūsų teisinių ar norminių įsipareigojimų. Tuomet mes sunaikinsime arba nuasmeninsime Jūsų asmens duomenis pagal galiojančius teisės aktus.

Pranešimai el. paštu

Jei susisieksime su Jumis, taip pat el. paštu, suteiksime Jums galimybę atsisakyti arba pasirinkti gauti tolesnius pranešimus, kiek reikalaujama pagal įstatymus. Pvz., galite pasirinkti gauti elektroninius pranešimus apie „Moderna“ gaminių ir (arba) paslaugų pokyčius arba su sveikata susijusias temas (pvz., el. paštu gauti iš „Moderna“ naujienas apie metilmaloninę acidemiją (MMA), užpildydami atitinkamą mūsų interneto svetainės formą „Prisijunkite prie mūsų adresatų sąrašo“. Jei bet kuriuo metu vėliau nuspręsite, kad nebenorite iš mūsų gauti tokių pranešimų el. paštu, galite atsisakyti bet kurio iš tokių adresatų sąrašo, pasinaudodami atitinkama nuoroda „Atsisakyti prenumeratos“ atitinkamame elektroninio ryšio kanale arba atsiųsdami mums el. laišką pavadinimu „Unsubscribe from email updates“ (atsisakyti pranešimų el. paštu) adresu privacy@modernatx.com arba EUprivacy@modernatx.com.

Vaikams skirtos mūsų taisyklės

Esame įsipareigoję saugoti vaikų privatumą. Šios svetainės turinys ir paslaugos nėra numatytos arba skirtos jaunesniems nei 18 metų vaikams pritraukti. Per svetainę „Moderna“ negali būti teikiami jokie jaunesnių nei 18 metų vaikų asmens duomenys. Jei sužinome, kad mūsų svetainės naudotojui nėra 18 metų ir jis savanoriškai pateikė asmens duomenis ir (arba) su sveikata susijusius asmens duomenis arba kad sveikatos priežiūros specialistas savanoriškai pateikė paciento asmens duomenis ir buvo nustatyta, kad jis jaunesnis nei 18 metų amžiaus, negavęs įgalioto tokio vaiko globėjo sutikimo, mes, gavę atitinkamą pranešimą arba prašymą, stengsimės nedelsdami tokius asmens duomenis pašalinti.

Pranešimas apie nesekimą pagal CalOPPA

Mes nestebime savo svetainių naudotojų visą laiką ir trečiųjų šalių svetainėse, todėl nereaguojame į „Do Not Track“ (nesekti) (DNT) signalus. „Moderna“ neleidžia trečiosioms šalims rinkti asmens duomenų tiesiogiai iš mūsų svetainės naudotojų, pvz., naudojant trečiųjų šalių reklamas.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Kad mūsų lankytojams būtų patogiau, šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios, mūsų manymu, gali suteikti naudingos informacijos. Šiose nuorodose gali būti nuorodų į svetaines, kurios gali teikti mums paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad „Moderna“ neatsako už tokių kitų svetainių privatumo praktiką ir negali garantuoti tokių kitų svetainių privatumo standartų. Raginame savo naudotojus atsižvelgti į tai, kad jie išeina iš mūsų svetainės, ir perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje renkama asmens tapatybę atskleidžianti informacija, privatumo pareiškimus. Šios privatumo nuostatos taikomos tik mūsų svetainėje surinktai informacijai, o ne jokiai nuoroda susietai, ne „Moderna“ svetainei.

Pranešimas apie privatumo taisykles

Atnaujinimai. Jei pakeisime savo Privatumo taisykles, paskelbsime šiuos pakeitimus savo svetainėje. Jeigu pakeisime šias Privatumo taisykles, atnaujinsime šių Privatumo taisyklių viršuje nurodytą datą.

Papildomai informacijai

Jeigu turite klausimų apie šias Privatumo taisykles arba nuogąstavimų dėl šios svetainės praktikos, Jūsų reikalų su šia svetaine arba bet kokiu kitu su privatumu susijusiu klausimu, rašykite mums el. pašto adresu privacy@modernatx.com arba rašykite mums adresu:

Moderna, Inc
Attention: Legal Department
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
JAV

Susisiekti su „Moderna“

8:00–17:00 EET, nuo pirmadienio iki penktadienio
EMEAMedinfo@modernatx.com

  © 2023 Moderna, Inc.

  LT-COV-2100001 03/2022