skip-to-main

COVID-19 Vaccine Moderna (Spikevax)

Berkuat kuasa pada 22 Januari 2021

Sila baca Dasar Privasi Moderna dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web ini

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Moderna, Inc. (“Moderna”, “kami”, “milik kami” atau “kita”). Bahan-bahan di laman web kami ("laman web" atau “tapak”) disediakan oleh Moderna sebagai perkhidmatan kepada pelanggan kami dan masyarakat umum dan hanya akan digunakan untuk tujuan maklumat sahaja.

Moderna menghormati privasi pengunjung ke laman web kami dan pemanggil ke pusat panggilan kami, dan kami menyedari pentingnya mengambil langkah-langkah untuk melindungi privasi maklumat yang kami kumpulkan. Dasar Privasi ini menerangkan jenis Data Peribadi (seperti yang ditentukan di bawah) yang kami kumpulkan tentang pengunjung ke laman web dan pemanggil ke pusat panggilan kami, bagaimana kami boleh menggunakan Data Peribadi dan dengan siapa kami boleh berkongsi data tersebut. Dasar Privasi ini juga menyatakan (1) langkah-langkah yang kami ambil untuk melindungi Data Peribadi yang kami kumpulkan dan (2) hak dan hak istimewa anda tentang pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan Data Peribadi anda.

Pengecualian. Dasar ini hanya menyebut tentang Data Peribadi yang dikumpulkan melalui laman web ini dan pusat panggilan kami. Ia tidak menyatakan cara-cara kami akan mengumpulkan atau menggunakan Data Peribadi yang diperoleh di luar talian dengan cara lain, dan ia tidak menangani atau mengawal amalan privasi laman web lain (termasuk pautan kami), yang mungkin mempunyai dasar mereka sendiri. Kami menggalakkan pengguna laman web kami untuk berwaspada ketika mereka meninggalkan laman web kami dan membaca pernyataan privasi setiap laman web yang mereka kunjungi yang mengumpulkan Data Peribadi. Maklumat yang tidak diminta yang anda berikan kepada kami boleh dianggap bukan sulit dan Moderna bebas untuk menghasilkan semula, menggunakan, mendedahkan, dan menyebarkan maklumat yang tidak diminta itu kepada orang lain tanpa izin, pampasan, batasan atau atribusi, dengan syarat bahawa Data Peribadi yang tidak diminta maklumat akan dikendalikan menutut Dasar Privasi ini dan undang-undang yang berkuat kuasa.

Dengan mengakses laman web kami, anda bersetuju dengan terma-terma Dasar Privasi ini dan Terma dan Syarat Penggunaan. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat ini, anda tidak dibenarkan menggunakan laman web kami.

Pengenalan

Data peribadi”ialah data yang dapat digunakan untuk mengenal pasti atau menghubungi anda, seperti butir-butir hubungan anda, termasuk nama, alamat, alamat e-mel, negara, dan nombor telefon anda, apa-apa maklumat lain yang mungkin disenaraikan di resume anda sekiranya anda mengemukakan permohonan pekerjaan kepada Moderna melalui laman web kami, dan, jika diperuntukkan di bawah undang-undang yang berkenaan, apa-apa data tentang penggunaan laman web kami atau peranti anda yang mungkin dikumpulkan secara automatik, termasuk melalui penggunaan kuki, suar web dan teknologi pelacakan lain.

Kami akan mengendalikan Data Peribadi anda menurut undang-undang yang berkenaan dan menurut prinsip-prinsip yang berikut:

 • Kami akan memproses Data Peribadi secara sah, adil dan telus.

 • Kami hanya akan mengumpulkan Data Peribadi untuk tujuan yang dinyatakan, jelas dan sah, dan kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan asal ia dikumpulkan.

 • Kami akan mengehadkan pengumpulan Data Peribadi setakat yang diperlukan berkaitan dengan tujuannya diproses.

 • Kami akan berusaha sewajarnya untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda tepat dan, jika perlu, kekal dikemas kini.

 • Kami akan menyimpan Data Peribadi tidak lebih daripada tempoh yang diperlukan untuk tujuan Data Peribadi diproses.

 • Data Peribadi hanya akan diproses dengan cara yang menjamin keselamatan maklumat peribadi yang sewajarnya.

Amalan privasi kami dijelaskan dengan lebih terperinci dalam bahagian selebihnya dalam Dasar Privasi ini.

Maklumat yang Kami Kumpulkan

Anda boleh melayari laman web kami tanpa memberikan apa-apa maklumat tentang diri anda. Sekiranya anda memilih untuk mengirimkan maklumat anda melalui “Sertai Daftar Mel kami” atau ciri-ciri “Hubungi Kami” di laman web kami atau jika anda memohon pekerjaan dengan Moderna melalui bahagian “Kerjaya” laman web kami, kami boleh meminta anda memberikan Data Peribadi, seperti nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel, jawatan pekerjaan, nama syarikat, negara, maklumat tentang peranan pekerjaan anda dan maklumat berkaitan pekerjaan lain. Anda tidak berkewajiban untuk memberikan apa-apa Data Peribadi kepada Moderna, namun keupayaan anda untuk menggunakan laman web kami atau ciri-cirinya dan keupayaan anda untuk memohon pekerjaan boleh jadi terhad jika anda tidak memberikannya.

Sekiranya anda menghubungi salah satu pusat panggilan kami, kami boleh meminta anda memberikan Data Peribadi, seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, negara, dan data Peribadi lain yang berkaitan dengan sebab panggilan anda. [Jika relevan dengan panggilan anda, kami boleh memproses data tentang kesihatan.]

Data Peribadi Tentang Penggunaan Laman Web dan Interaksi anda dengan E-mel kami yang Dikumpulkan oleh Kuki atau kaedah Automatik Lain.Apabila anda menggunakan laman web kami atau membuka e-mel daripada kami, kami mungkin secara automatik mengumpulkan maklumat tentang penggunaan laman web anda atau maklumat tentang interaksi anda dengan e-mel kami (seperti semasa e-mel diterima dan dibaca), termasuk melalui penggunaan kuki, suar web dan teknologi penjejakan lain (“maklumat automatik”). Maklumat automatik boleh merangkumi maklumat peranti seperti alamat IP, pengenal peranti, dan sistem operasi, serta maklumat penggunaan seperti masa dan tempoh penggunaan, interaksi dengan kandungan, maklumat yang disimpan dalam kuki atau teknologi serupa. Berdasarkan Peraturan EU 2016/679 tentang perlindungan data (“GDPR”), maklumat automatik dianggap sebagai data peribadi, dan kami akan menggendalikan maklumat automatik seperti Data Peribadi menurut dasar privasi ini.

"Kukiialah fail-fail kecil yang diletakkan di laman web pada cakera keras anda untuk tujuan pengenalpastian. Fail-fail ini digunakan untuk pendaftaran laman web dan untuk penyesuaian lawatan anda berikutnya ke laman web kami. Contohnya, kuki akan mengingati bahasa dan paparan pilihan anda. Kuki tidak dapat membaca data dari cakera keras anda.

Kami menggunakan kuki berikut di laman web kami:

 • Kuki yang sangat diperlukan. Ini ialah kuki yang diperlukan untuk pengendalian laman web kami. Ini termasuk, misalnya, kuki yang membolehkan anda log masuk ke akaun pemohon pekerjaan anda.

 • Kuki fungsi. Ini digunakan untuk mengenali anda semasa anda kembali ke laman web kami dan membenamkan fungsi daripada perkhidmatan pihak ketiga. Ini membolehkan kami memperibadikan kandungan kami untuk anda, mengingati pilihan anda (misalnya, pilihan bahasa anda) dan menyatukan perkhidmatan berguna yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga ke dalam laman web kami.

 • Kuki analitik. Kami menggunakan platform Google Analytics untuk mengumpulkan maklumat analisis tertentu untuk membantu kami lebih memahami aktiviti di laman web kami dan meningkatkan perkhidmatan dan kualiti laman web kami. Maklumat ini merangkumi alamat IP, permintaan halaman, laman web atau iklan yang merujuk, sistem operasi dan penyemak imbas, dan masa yang diluangkan di laman web kami. Kami menerima data ini dalam bentuk tergabung. Kami menggunakan maklumat ini untuk membantu kami memahami bagaimana pengunjung berinteraksi dengan laman web kami, mengukur keberkesanan iklan kami di laman web pihak ketiga, dan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung kami. Untuk maklumat lebih lanjut tentang Google Analytics, sila lawati www.google.com/policies/privacy/partners/.

Anda boleh menolak atau menerima kuki dari laman web ini pada bila-bila masa dengan mengaktifkan tetapan kuki di penyemak imbas anda. Menu “bantuan” pada kebanyakan penyemak imbas internet mengandungi maklumat tentang cara mematikan kuki, atau anda boleh kunjungihttp://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/. Dengan tidak menerima kuki, beberapa ciri di laman web kami mungkin tidak berfungsi sepenuhnya, dan anda mungkin tidak dapat mengakses maklumat tertentu di laman web ini.

Data Peribadi Dari Sumber Pihak Ketiga. Kami boleh menerima maklumat tentang anda daripada sumber yang tersedia secara umum dan komersial, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang mungkin kami gabungkan dengan maklumat lain yang kami terima daripada atau tentang anda. Sebagai contoh, jika anda memohon pekerjaan dengan Moderna melalui laman web kami, kami boleh melihat profil LinkedIn anda.

Data Gabungan. Kami boleh menggabungkan dan/atau menyah identiti apa-apa Data Peribadi yang kami kumpulkan, sehingga maklumat itu tidak lagi mengenal pasti mana-mana individu tertentu. Kami boleh menggunakan, mendedahkan dan memproses maklumat tersebut untuk tujuan perniagaan kami yang sah - termasuk analisis sejarah dan statistik dan perancangan perniagaan - tanpa sekatan.

Cara Kami Menggunakan Data Peribadi

Kami boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan yang berikut.

Kepentingan sah kami

Kami boleh memproses Data Peribadi anda di mana perlu untuk kepentingan sah kami sebagai syarikat, termasuk menguruskan, mempromosikan dan mempertingkatkan perniagaan kami serta menguruskan risiko kami. Sebagai contoh, kami boleh memproses Data Peribadi anda untuk:

 • memberi anda maklumat yang anda minta dan/atau untuk menjawab pertanyaan anda yang dihantar melalui laman web, e-mel dan/atau telefon,

 • memudahkan aktiviti pengambilan pekerja kami (seperti memproses permohonan pekerjaan, menilai anda sebagai calon pekerjaan untuk aktiviti pekerjaan, dan memantau statistik pengambilan pekerja kami),

 • menganalisis dan meningkatkan komunikasi dan strategi kami (termasuk dengan mengenal pasti apabila e-mel yang dihantar kepada anda telah diterima dan dibaca),

 • sesuaikan kandungan yang kami paparkan di laman web kami,

 • melindungi daripada, mengenal pasti, menyiasat dan bertindak balas terhadap penipuan, aktiviti haram (seperti insiden penggodaman atau penyalahgunaan laman web kami) dan tuntutan dan liabiliti lain,

 • menolong kami mematuhi tanggungjawab undang-undang atau peraturan kami atau tanggungjawab kontrak kami kepada kerajaan AS sebagai kontraktor kerajaan,

 • menjaga privasi, sekuriti, keselamatan atau harta benda laman web, dan

 • berkomunikasi dengan anda untuk tujuan lain yang jelas daripada keadaan atau yang kami beritahu anda semasa kami mengumpulkan Data Peribadi daripada anda.

Kewajiban undang-undang

 • Kami mungkin diminta oleh undang-undang atau peraturan untuk mengumpulkan dan memproses Data Peribadi tertentu tentang anda. Sebagai contoh, kami mungkin diminta untuk memproses data peribadi tertentu sehubungan dengan pelaporan kejadian buruk.

Kepentingan awam

 • Kami juga boleh memproses Data Peribadi untuk menjalankan penyelidikan ilmiah demi kepentingan umum.

Persetujuan anda

Kami juga boleh meminta, sama ada secara langsung atau melalui pihak ketiga yang dipercayai, persetujuan anda untuk memproses Data Peribadi anda, misalnya, apabila anda memilih untuk menerima berita dan kemas kini Moderna daripada kami, atau untuk penggunaan kuki yang tidak penting.

Sekiranya kami telah meminta persetujuan anda untuk memproses Data Peribadi anda, anda boleh menarik balik persetujuan itu kemudian pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di alamat yang tertera di bahagian “Hak Privasi Anda” di bawah.

[Data kesihatan

Di mana kami memproses data tentang kesihatan, termasuk untuk tujuan menangani laporan kejadian buruk, kami juga memastikan bahawa kami memiliki dasar tambahan yang sah seperti yang dikehendaki oleh GDPR. Ini lazimnya kerana kami perlu melakukannya atas alasan kepentingan awam dalam bidang kesihatan awam atau untuk penyelidikan saintifik.]

Perkongsian data Peribadi

Kami tidak akan menjual, berkongsi, atau menyebarkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Dasar Privasi ini.

Sekutu dan Penyedia Perkhidmatan. Kami boleh mendedahkan Data Peribadi anda kepada sekutu Moderna lain di seluruh dunia yang bersetuju untuk memperlakukannya menurut Dasar Privasi ini. Kami juga boleh memindahkan Data Peribadi kepada penyedia perkhidmatan yang bertindak untuk atau bagi pihak kami untuk proses selanjutnya, seperti menilai kegunaan laman web ini, pengurusan data, sokongan teknikal atau merekrut analisis data. Penyedia perkhidmatan ini telah berkontrak dengan kami untuk hanya menggunakan Data Peribadi untuk tujuan asal data tersebut dikumpulkan atau boleh diproses secara sah, untuk tidak menjual Data Peribadi anda kepada pihak ketiga yang lain, dan tidak mendedahkan kepada pihak ketiga lain kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, seperti yang dibenarkan oleh kami atau seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Pihak Lain yang Berkaitan dengan Transaksi Korporat. Kami juga boleh memindahkan data Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda kepada pihak ketiga sebagai sebahagian daripada transaksi perniagaan korporat seperti penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula, usaha sama, pembiayaan atau penjualan aset kami.

Pihak Lain apabila Dikehendaki oleh Undang-Undang yang Berkenaan atau Seperti Yang Perlu untuk Melindungi Moderna. Kami boleh mendedahkan Data Peribadi kepada pihak ketiga untuk mematuhi keperluan undang-undang dan pengawalaturan, atau untuk melindungi daripada penipuan, aktiviti yang menyalahi undang-undang (seperti bertindak balas terhadap insiden penggodaman atau penyalahgunaan laman web kami) dan tuntutan serta liabiliti lain.

Pemindahan Data Antarabangsa

Apabila kami berkongsi Data Peribadi dengan pihak ketiga, pemindahan data seperti itu boleh termasuk pemindahan Data Peribadi ke negara lain. Negara-negara tersebut mungkin tidak memiliki undang-undang perlindungan data yang sama dengan negara di mana Data Peribadi pada mulanya berasal.

Orang EEA dan UK Sahaja

Moderna, di AS, akan bertindak sebagai pengawal data dan akan memproses Data Peribadi anda, dengan menentukan tujuan dan cara pemprosesannya, menurut GDPR. Sila ambil maklum bahawa Data Peribadi anda akan berada di pelayan Aquia termasuk di dalam dan di luar Kesatuan Eropah. Kami menyediakan pusat panggilan khusus untuk orang-orang di EEA dan UK supaya panggilan anda dapat dikendalikan di EEA atau UK. Sebelum memindahkan Data Peribadi anda ke luar EEA atau UK, kami akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa data tersebut akan diberikan tahap perlindungan yang sama seperti di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan di dalam EEA dan UK. Untuk pemindahan data di luar EEA atau UK, kami menggunakan, jika diperlukan, perlindungan yang berkenaan, termasuk klausa kontrak standard yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah. Salinan langkah-langkah ini boleh didapati dengan menghubungi kami di alamat e-mel yang tertera di bawah.

Hak Privasi Anda

Anda mungkin mempunyai hak tertentu sebagai subjek data berdasarkan undang-undang yang berkenaan. Sebagai contoh, anda mungkin berhak untuk membantah atau meminta pembatasan pemprosesan Data Peribadi anda dan meminta akses, pembetulan, penghapusan dan kemudahalihan Data Peribadi yang kami simpan tentang anda, tertakluk kepada pengecualian tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Sekiranya anda ingin menerima maklumat lebih lanjut tentang penggunaan Data Peribadi anda oleh kami, atau jika anda ingin menggunakan hak anda, hubungi kami di:

Moderna, Inc.
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA
Privacy@modernatx.com
Orang EEA dan UK: EUprivacy@modernatx.com

Kami akan berusaha untuk memberikan apa-apa maklumat yang diminta dan membuat perubahan yang diminta setakat yang diperlukan dan dibenarkan berdasarkan undang-undang privasi dan undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan. Dalam apa jua keadaan pun, kami akan berusaha untuk memberi maklum balas kepada anda sebaik sahaja kami diberitahu tentang hasil permintaan anda.

Anda boleh mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang relevan jika anda menganggap bahawa pemprosesan Data Peribadi anda melanggari undang-undang yang berkenaan. Maklumat hubungan untuk semua Pihak Berkuasa Pengawasan EU boleh didapati di sini.

Keselamatan Maklumat

Moderna menggunakan langkah-langkah keselamatan, teknikal, berkaitan dengan kakitangan, dan keselamatan fizikal yang sewajarnya secara komersial yang dirancang untuk melindungi Data Peribadi dalam pemilikan kami daripada kehilangan, kecurian dan penggunaan, pendedahan, atau pengubahsuaian tanpa izin. Sudah tentu, di sebalik langkah-langkah ini, kami tidak dapat menjamin keselamatan sempurna rangkaian, pelayan, dan pangkalan data yang kami kendalikan atau yang dikendalikan bagi pihak kami. Khususnya, e-mel yang dihantar ke atau dari laman web mungkin tidak selamat. Oleh itu, anda harus berhati-hati dalam menentukan maklumat apa yang anda hantarkan kepada kami melalui e-mel. Ingat perkara ini semasa mendedahkan sebarang Data Peribadi kepada kami melalui laman web.

Penyimpanan Data

Data Peribadi anda akan disimpan oleh Moderna hanya selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan data dikumpulkan, bergantung pada tujuan Data Peribadi itu dikumpulkan, sifat Data Peribadi, apa-apa hubungan kontrak yang mentadbir urus penyimpanan Data Peribadi, dan tanggungjawab undang-undang atau peraturan kami. Kami kemudian akan memusnahkan atau menganonimkan Data Peribadi anda, sesuai dengan undang-undang yang berkenaan .

Komunikasi E-mel

Sekiranya kami menghubungi anda, termasuk melalui e-mel, kami akan memberi anda kaedah untuk memilih untuk tidak memilih atau memilih untuk menerima komunikasi lanjut setakat yang dikehendaki oleh undang-undang. Sebagai contoh, anda boleh memilih untuk menerima kemas kini e-mel tentang perkembangan produk dan/atau perkhidmatan Moderna atau tentang topik khusus yang berkaitan dengan kesihatan (misalnya untuk menerima kemas kini e-mel tentang methylmalonic acidemia (MMA) daripada- Moderna) dengan melengkapkan borang elektronik “Sertai Daftar Mel kami” yang berkaitan di laman web kami. Sekiranya anda memutuskan, pada bila-bila masa kemudian, bahawa anda tidak lagi ingin menerima komunikasi e-mel seperti itu daripada kami, anda boleh menghentikan langganan mana-mana senarai kenalan tersebut dengan menggunakan pautan “Henti Langganan” yang berkaitan dalam saluran komunikasi elektronik yang berkenaan, atau dengan menghantar kami e-mel bertajuk "Henti Langganan kemas kini e-mel" diprivacy@modernatx.comatauEUprivacy@modernatx.com.

Dasar Kanak-kanak Kami

Kami komited untuk melindungi privasi kanak-kanak. Kandungan dan perkhidmatan laman web ini tidak dimaksudkan untuk, atau dirancang untuk menarik minat, kanak-kanak di bawah usia 18 tahun. Tiada Data Peribadi yang harus diserahkan kepada Moderna melalui laman web oleh pengunjung yang berusia lebih muda dari 18 tahun atau tentang kanak-kanak yang berumur lebih muda dari 18 tahun. Sekiranya kami menyedari bahawa pengguna laman web kami berusia di bawah 18 tahun dan telah menawarkan Data Peribadi dan/atau Data Peribadi yang berkaitan dengan kesihatan, atau bahawa seorang profesional kesihatan telah menawarkan Data Peribadi secara sukarela tentang pesakit yang dikenal pasti lebih muda dari 18, tanpa persetujuan yang diberikan atau diberi kuasa oleh penjaga anak tersebut, kami akan segera, setelah pemberitahuan atau permintaan yang relevan, berusaha untuk menghapuskan Data Peribadi tersebut.

Notis Jangan Jejak CalOPPA

Kami tidak menjejaki pengguna laman web kami dari semasa ke semasa dan merentasi laman web pihak ketiga dan oleh itu tidak bertindak balas terhadap isyarat Jangan Jejak (Do Not Track, DNT). Moderna tidak membenarkan pihak ketiga mengumpulkan Data Peribadi secara langsung daripada pengguna kami di laman web kami, seperti melalui penggunaan iklan pihak ketiga.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Sebagai kemudahan kepada pengunjung kami, laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang kami percaya dapat menawarkan maklumat yang berguna. Pautan tersebut boleh merangkumi pautan ke laman web yang boleh memberikan perkhidmatan untuk kami. Sila ambil maklum bahawa Moderna tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi laman web lain dan tidak dapat menjamin standard privasi laman web lain tersebut. Kami menggalakkan pengguna kami untuk berhati-hati ketika mereka meninggalkan laman web kami dan membaca pernyataan privasi setiap laman web yang mengumpulkan maklumat peribadi. Pernyataan privasi ini dfiterima pakai untuk maklumat yang dikumpulkan oleh laman web kami, dan bukan untuk laman web yang tidak berkaitan dengan Moderna.

Pemberitahuan Dasar Privasi

Kemas kini Sekiranya kami membuat perubahan pada Dasar Privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut di laman web kami. Sekiranya kami membuat semakan terhadap Dasar Privasi ini, kami akan mengemas kini tarikh di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Untuk Maklumat Tambahan

Sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan tentang Dasar Privasi ini, atau kebimbangan tentang amalan laman web ini, atau urusan anda dengan laman web ini atau perkara yang berkaitan dengan privasi secara umum, sila e-mel kepada kami di privacy@modernatx.comatau hubungi kami secara bertulis di:

Moderna, Inc
Attention: Legal Department
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA

Untuk orang-orang di EU/EEA, kami telah melantik wakil EU: sila e-mel kepada kami di contact@dpr.eu.com. Anda juga boleh menghubungi kami secara bertulis di:

DataRep
The Cube Monahan Road Cork, T12 H1XY,
Republic of Ireland

Untuk orang-orang di UK, kami telah melantik wakil UK: sila e-mel kepada kami di privacy@modernatx.com. Anda juga boleh menghubungi kami secara bertulis di:

DataRep
BPM 335368
372 Old Street
London
EC1V 9AU