skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

En betinget markedsføringsautorisasjon (CMA) er innvilget i EU for produktet Spikevax (tidligere COVID‑19 Vaccine Moderna) for å forhindre sykdom fra koronavirus 2019 (COVID‑19) hos personer fra og med 6 år.

Pasientinformasjonsvedlegg

Pasientinformasjonsvedlegg

Sammendrag av produktegenskaper

Sammendrag av produktegenskaper

Påminnelse om vaksinasjonsavtale

Påminnelse om vaksinasjonsavtale

Temperature Excursion Tool

Temperature Excursion Tool

See what to do with vials of the Moderna COVID-19 Vaccine that may have experienced a temperature excursion prior to administering.

Ta kontakt med Moderna

Kl. 8 til 17 CET – ma. til fr.
EMEAMedinfo@modernatx.com