skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

En betinget markedsføringsautorisasjon (CMA) er innvilget i EU for produktet Spikevax (tidligere COVID‑19 Vaccine Moderna) for å forhindre sykdom fra koronavirus 2019 (COVID‑19) hos personer fra og med 12 år.

Pasientinformasjonsvedlegg

Pasientinformasjonsvedlegg

Sammendrag av produktegenskaper

Sammendrag av produktegenskaper

Oppbevaring, håndtering, dosering og administrasjon

Oppbevaring, håndtering, dosering og administrasjon

Påminnelseskort for andre dose

Påminnelseskort for andre dose

Ta kontakt med Moderna

Kl. 8 til 17 CET – ma. til fr.
EMEAMedinfo@modernatx.com