skip-to-main

Spikevax XBB.1.5 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, dispersjon

Spikevax XBB.1.5  50 mikrogram injeksjonsvæske, dispersjon

Spikevax XBB.1.5  50 mikrogram injeksjonsvæske, dispersjon i ferdigfylt sprøyte

Spikevax XBB.1.5 er indisert til aktiv immunisering til forebygging av covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus hos personer i alderen 6 måneder eller eldre. 

Pasientinformasjonsvedlegg

Pasientinformasjonsvedlegg

Sammendrag av produktegenskaper

Sammendrag av produktegenskaper

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injeksjonsvæske, dispersjon

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 25 mikrogram/25 mikrogram injeksjonsvæske, dispersjon

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 25 mikrogram/25 mikrogram injeksjonsvæske, dispersjon i ferdigfylt sprøyte

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 er indisert til aktiv immunisering til forebygging av covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus hos personer i alderen 6 måneder eller elder.

Pasientinformasjonsvedlegg

Pasientinformasjonsvedlegg

Sammendrag av produktegenskaper

Sammendrag av produktegenskaper

Riktig dosering av Spikevax bivalente oppfriskningsvaksiner

Riktig dosering av Spikevax bivalente oppfriskningsvaksiner

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injeksjonsvæske, dispersjon

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 25 mikrogram/25 mikrogram injeksjonsvæske, dispersjon

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 25 mikrogram/25 mikrogram injeksjonsvæske, dispersjon i ferdigfylt sprøyte

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 er indisert til aktiv immunisering til forebygging av COVID-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus hos personer i alderen 6 år eller eldre som tidligere har fått minst primærvaksinasjonsserien mot COVID-19.

Pasientinformasjonsvedlegg

Pasientinformasjonsvedlegg

Sammendrag av produktegenskaper

Sammendrag av produktegenskaper

Riktig dosering av Spikevax bivalente oppfriskningsvaksiner

Riktig dosering av Spikevax bivalente oppfriskningsvaksiner

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Spikevax er indisert til aktiv immunisering til forebygging av covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus hos personer i alderen 6 måneder eller eldre.

Pasientinformasjonsvedlegg

Pasientinformasjonsvedlegg

Sammendrag av produktegenskaper

Sammendrag av produktegenskaper

Påminnelse om vaksinasjonsavtale

Påminnelse om vaksinasjonsavtale

Tools

Temperature Excursion Tool

Temperature Excursion Tool

See what to do with vials of the Moderna COVID-19 Vaccine that may have experienced a temperature excursion prior to administering.

Ta kontakt med Moderna

Kl. 8 til 17 CET – ma. til fr.
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    NO-COV-2100001 10/2023