skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Privacybeleid Moderna

Lees het privacybeleid van Moderna zorgvuldig door voordat u deze website opent of gebruikt

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Moderna, Inc. ("Moderna", "wij/we", "onze" en "ons"). De materialen op onze website (de “website” of de "website") worden door Moderna geleverd als een dienst aan onze klanten en het grote publiek en mogen uitsluitend voor informatieve doeleinden worden gebruikt.

Moderna respecteert de privacy van bezoekers van onze website en wij erkennen het belang van het nemen van stappen om de privacy van informatie die we via onze website verzamelen, te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft de soorten persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die wij verzamelen over bezoekers van de website, hoe we de persoonsgegevens kunnen gebruiken en met wie we deze kunnen delen. Dit privacybeleid beschrijft ook (1) de maatregelen die we nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen en (2) uw rechten en privileges met betrekking tot onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw persoonsgegevens.

Uitsluitingen. Dit beleid heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Het beschrijft niet de manieren waarop we persoonsgegevens kunnen verzamelen of gebruiken die offline verkregen zijn en het behandelt of beheert de privacypraktijken van andere websites (met inbegrip van die waarnaar we verwijzen) en die hun eigen beleid kunnen hebben, niet. Wij moedigen gebruikers van onze websites aan zich ervan bewust te zijn wanneer zij onze website verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die zij bezoeken en die persoonsgegevens verzamelt. Ongevraagde informatie die u ons verstrekt, kan worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en Moderna zal vrij zijn om dergelijke ongevraagde informatie te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken en verspreiden aan anderen zonder toestemming, vergoeding, beperking of toeschrijving.

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid en met de gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, bent u niet bevoegd om onze website te gebruiken.

Inleiding

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen, zoals uw contactgegevens, inclusief uw naam, adres, e-mailadres, land en telefoonnummer, eventuele andere informatie die kan zijn vermeld op uw cv in het geval u een sollicitatie indient bij Moderna via onze website, en, waar voorzien volgens de toepasselijke wetgeving, alle gegevens over uw gebruik van onze website of uw apparaat die automatisch kunnen worden verzameld, waaronder door het gebruik van cookies, webbakens en andere traceertechnologieën.

Wij zullen uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met de volgende principes:

 • Wij zullen persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier verwerken.

 • Wij zullen alleen persoonsgegevens verzamelen voor een specifiek, expliciet en legitiem doel en wij zullen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld.

 • Wij zullen de verzameling van persoonsgegevens beperken voor zover nodig met betrekking tot het doel waarvoor ze worden verwerkt.

 • Wij zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist zijn en, waar nodig, up-to-date worden gehouden.

 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de persoonlijke informatie garandeert.

Onze privacypraktijken worden later in dit privacybeleid in meer detail beschreven.

Door ons verzamelde informatie

U kunt onze website bezoeken zonder bevestigende informatie over uzelf te verstrekken. Als u ervoor kiest om uw informatie in te dienen via het gedeelte "Deelname aan onze maillijst" of de functies "Contact met ons opnemen" op onze website of als u solliciteert naar een vacature bij Moderna via het gedeelte "Carrières" van onze website, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, functienaam, bedrijfsnaam, land, informatie over uw functie en andere werkgerelateerde informatie. U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan Moderna, maar uw mogelijkheid om onze website of de functies ervan te gebruiken en uw mogelijkheid om te solliciteren op een functie kan beperkt zijn als u dit niet doet.

Persoonsgegevens over het gebruik van de website verzameld door cookies of andere geautomatiseerde middelen. Wanneer u onze website gebruikt, kunnen we automatisch informatie verzamelen over uw gebruik van de website, waaronder door het gebruik van cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën ("geautomatiseerde informatie"). Geautomatiseerde informatie kan bestaan uit apparaatinformatie zoals IP-adres, apparaatidentificatoren en besturingssysteem, evenals gebruiksinformatie zoals tijd en duur van gebruik, interactie met inhoud, informatie opgeslagen in cookies of soortgelijke technologieën. Overeenkomstig EU-verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming (de "AVG") wordt geautomatiseerde informatie beschouwd als persoonsgegevens en behandelen we dergelijke geautomatiseerde informatie als persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

"Cookies" zijn kleine bestanden die de website op uw harde schijf plaatst voor identificatiedoeleinden. Deze bestanden worden gebruikt voor websiteregistratie en voor het personaliseren van uw volgende bezoek aan onze website. Cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurstaal en -weergave. Cookies kunnen de gegevens van uw harde schijf niet lezen.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Deze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op uw sollicitant-account.

 • Functionaliteitscookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website en om de functionaliteit van diensten van derden te integreren. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, uw voorkeuren (bijvoorbeeld uw taalkeuze) te onthouden en nuttige diensten die door externe leveranciers worden geleverd te integreren in onze website.

 • Analytische cookies. Wij gebruiken het Google Analytics-platform om bepaalde analytische informatie te verzamelen waarmee we activiteiten op onze website beter kunnen begrijpen en onze diensten en de kwaliteit van onze website kunnen verbeteren. Deze informatie omvat het IP-adres, paginaverzoeken, verwijzende websites of advertenties, besturingssysteem en browser en de hoeveelheid tijd die op onze website wordt doorgebracht. Wij ontvangen deze gegevens in geaggregeerde vorm. We gebruiken deze informatie om beter te begrijpen hoe bezoekers onze website bezoeken, om de effectiviteit van onze advertenties op websites van derden te meten en om de ervaring van onze bezoekers te verbeteren.

U kunt cookies van deze website op elk moment weigeren of accepteren door de cookie-instellingen in uw browser te activeren. Op de meeste internetbrowsers bevat het menu "help" informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen of ga naar http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/. Door geen cookies te accepteren, kunnen sommige functies op onze website mogelijk niet volledig functioneren en kunt u bepaalde informatie op deze website mogelijk niet openen. Door de website te blijven gebruiken zonder de instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Persoonsgegevens van bronnen van derden. Wij kunnen informatie over u ontvangen uit openbare en commercieel beschikbare bronnen, zoals toegestaan door de wet, die we kunnen combineren met andere informatie die we van of over u ontvangen. Als u bijvoorbeeld via onze website solliciteert naar een functie bij Moderna, kunnen we uw LinkedIn-profiel bekijken.

Samengevoegde gegevens. Wij kunnen alle persoonsgegevens die we verzamelen, samenvoegen en/of anonimiseren, zodat de informatie niet langer een specifiek individu identificeert. We kunnen dergelijke informatie zonder beperking gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken voor onze eigen legitieme zakelijke doeleinden, waaronder historische en statistische analyse en bedrijfsplanning. 

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

We kunnen persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden.

Onze legitieme belangen

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor ons legitieme belang als bedrijf, waaronder het beheren, promoten en verbeteren van ons bedrijf en het beheren van ons risico. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerken om:

 • u informatie te verstrekken die u hebt aangevraagd en/of te reageren op uw vragen die via de website, e-mail en/of telefoon zijn ingediend,

 • onze wervingsactiviteiten te faciliteren (zoals het verwerken van sollicitaties, het evalueren van u als kandidaat voor een dienstverband en het controleren van onze wervingsstatistieken),

 • onze communicatie en strategieën te analyseren en verbeteren (waaronder door te identificeren wanneer e-mails die naar u zijn verzonden zijn ontvangen en gelezen),

 • de inhoud die we op onze website weergeven te personaliseren,

 • te beschermen tegen fraude, illegale activiteiten (zoals hackingincidenten of misbruik van onze website) en claims en andere aansprakelijkheden, en deze te identificeren, onderzoeken en erop te reageren,

 • de privacy, beveiliging, veiligheid of eigendommen van de website te handhaven, en

 • met u te communiceren voor andere doeleinden die voor zich spreken in de omstandigheden of waarover wij u informeren wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

Wettelijke verplichting

 • Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te verzamelen en te verwerken. Mogelijk moeten wij bijvoorbeeld uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens de Amerikaanse overheid als overheidsaannemer.

Uw toestemming

We kunnen ook, rechtstreeks of via onze vertrouwde derden, uw afzonderlijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer u ervoor kiest om Moderna-nieuws en -updates van ons te ontvangen of voor het gebruik van niet-essentiële cookies.

Als wij uw toestemming hebben gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze vervolgens op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via het adres vermeld in het gedeelte "Uw privacyrechten" hieronder.

Delen van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, delen of anderszins verspreiden aan derden, behalve zoals bepaald in dit privacybeleid.

Gelieerde ondernemingen en dienstverleners. Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken aan andere gelieerde ondernemingen van Moderna wereldwijd die ermee akkoord gaan deze te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij kunnen persoonsgegevens ook overdragen aan dienstverleners die voor of namens ons optreden voor verdere verwerking, zoals het evalueren van de bruikbaarheid van deze website, gegevensbeheer, technische ondersteuning of gegevensanalyse voor werving. Deze dienstverleners zijn met ons overeengekomen om de persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het/de doel(en) waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of anderszins rechtmatig kunnen worden verwerkt, om uw persoonsgegevens niet aan andere derden te verkopen en om deze niet aan andere derden bekend te maken, behalve indien wettelijk vereist, zoals toegestaan door ons of zoals vermeld in dit privacybeleid.

Andere partijen in verband met een zakelijke transactie. We kunnen ook persoonsgegevens die we van u hebben verzameld overdragen aan een derde partij als onderdeel van een zakelijke transactie zoals een fusie, overname, reorganisatie, joint venture, financiering of verkoop van onze activa.

Andere partijen indien vereist door de toepasselijke wetgeving of indien nodig om Moderna te beschermen. We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan een derde partij om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of om ons te beschermen tegen fraude, illegale activiteiten (zoals reageren op hackingincidenten of misbruik van onze website) en claims en andere aansprakelijkheden.

Internationale gegevensoverdrachten

Wanneer wij persoonsgegevens delen met een derde partij, kunnen dergelijke gegevensoverdrachten de overdracht van persoonsgegevens naar andere landen omvatten. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als het land waar de persoonsgegevens oorspronkelijk vandaan kwamen.

Alleen inwoners van de EER

Moderna zal in de VS optreden als verwerkingsverantwoordelijke en zal uw persoonsgegevens verwerken door de doelen en middelen voor de verwerking ervan te bepalen, volgens de AVG. Houd er a.u.b. rekening mee dat uw persoonsgegevens zich op de servers van Aquia zullen bevinden, ook binnen en buiten de Europese Unie. Voordat uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens hetzelfde niveau van bescherming krijgen als volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming binnen de EER. Voor gegevensoverdracht buiten de EER gebruiken we, waar vereist, toepasselijke waarborgen, waaronder standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Een kopie van deze maatregelen kan worden verkregen door contact met ons op te nemen via het onderstaande e-mailadres.

Uw privacyrechten

U kunt als betrokkene bepaalde rechten hebben volgens de toepasselijke wetgeving. U kunt bijvoorbeeld het recht hebben om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en om toegang te vragen tot rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die we over u bewaren, afhankelijk van bepaalde uitzonderingen die door de wet worden voorgeschreven. Als u meer informatie wilt ontvangen over ons gebruik van uw persoonsgegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

Moderna, Inc.
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
VS
Privacy@modernatx.com
EU-ingezetenen: EUprivacy@modernatx.com

Wij zullen proberen om alle gevraagde informatie te verstrekken en om de gevraagde wijzigingen aan te brengen in de mate die vereist en toegestaan is volgens de toepasselijke privacywetgeving en andere wetten en voorschriften. In elk geval zullen wij ernaar streven om u zo spoedig mogelijk te antwoorden en u op de hoogte stellen van de uitkomst van uw verzoek.

U kunt een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving. Contactgegevens voor alle toezichthoudende autoriteiten in de EU zijn hier te vinden.

Informatiebeveiliging

Moderna gebruikt commercieel redelijke administratieve, technische, personeelsgerelateerde en fysieke beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om de persoonsgegevens in ons bezit te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging. Ondanks deze maatregelen kunnen wij natuurlijk geen perfecte beveiliging garanderen van de netwerken, servers en databases die we gebruiken of die namens ons worden beheerd. In het bijzonder kan het zijn dat e-mails die naar of van de website worden verzonden niet veilig zijn. Daarom moet u extra voorzichtig zijn bij het beslissen welke informatie u ons via e-mail stuurt. Houd dit a.u.b. in gedachten bij het openbaar maken van persoonsgegevens aan ons via de website.

Bewaren van gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Moderna slechts bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan het/de doel(en) waarvoor ze werden verzameld, afhankelijk van het/de doel(en) waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld, de aard van de persoonsgegevens, de eventuele contractuele relatie die het bewaren van de persoonsgegevens regelt en onze wettelijke of regelgevende verplichtingen. We zullen uw persoonsgegevens daarna vernietigen of anonimiseren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

E-mailcommunicatie

In het geval dat wij contact met u opnemen, waaronder via e-mail, zullen we u een methode bieden om u af te melden of u aan te melden voor het ontvangen van verdere berichten, voor zover wettelijk vereist. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om e-mailupdates te ontvangen over ontwikkelingen met betrekking tot Moderna's producten en/of diensten of over gezondheidsgerelateerde specifieke onderwerpen (bijv. om e-mailupdates over methylmalonacidemie (MMA) van Moderna) te ontvangen door het invullen van het betreffende elektronische formulier "Word lid van onze mailinglijst" op onze website. Als u op een later moment besluit dat u dergelijke e-mailberichten niet langer van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor een dergelijke adressenlijst door gebruik te maken van de relevante link "Afmelden" in het betreffende elektronische communicatiekanaal of door ons een e-mail te sturen met de titel "Afmelden van e-mailupdates" naar privacy@modernatx.com of EUprivacy@modernatx.com.

Ons beleid inzake kinderen

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van kinderen. De inhoud en diensten van deze website zijn niet bedoeld of ontworpen om kinderen jonger dan 18 jaar aan te trekken. Er mogen via de website geen persoonsgegevens aan Moderna worden verstrekt door bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar of over kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Als wij opmerken dat een gebruiker van onze website jonger is dan 18 jaar en vrijwillig persoonsgegevens en/of gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens heeft verstrekt, of dat een zorgverlener vrijwillig persoonsgegevens heeft verstrekt over een patiënt die als jonger dan 18 jaar is geïdentificeerd, zonder de gegeven of geautoriseerde toestemming van de voogd van dit kind, zullen wij ons na de betreffende melding of het verzoek, inspannen om dergelijke persoonsgegevens te verwijderen.

CalOPPA Niet volgen-melding

Wij volgen onze websitegebruikers niet in de loop van de tijd en op websites van derden en reageren daarom niet op Do Not Track (DNT)-signalen. Moderna machtigt derden niet om rechtstreeks persoonsgegevens te verzamelen van onze gebruikers op onze website, bijvoorbeeld door het gebruik van advertenties van derden.

Links naar websites van derden

Voor het gemak van onze bezoekers kan deze website links bevatten naar andere websites waarvan wij denken dat ze nuttige informatie kunnen bieden. Deze links kunnen links bevatten naar websites die diensten voor ons kunnen uitvoeren. Houd er a.u.b. rekening mee dat Moderna niet verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites en de privacynormen van dergelijke andere websites niet kan garanderen. Wij moedigen onze gebruikers aan zich ervan bewust te zijn wanneer ze onze website verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door onze website wordt verzameld en niet op gelinkte, niet-Moderna-websites.

Kennisgeving van privacybeleid

Updates Als we ons privacybeleid wijzigen, zullen we die wijzigingen op onze website plaatsen. Als we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we de datum bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

Voor aanvullende informatie

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u zich zorgen maakt over de praktijken van deze website of uw omgang met deze website of een privacygerelateerde kwestie in het algemeen, e-mail ons dan op privacy@modernatx.com of neem schriftelijk contact met ons op via:

Moderna, Inc
Attention: Legal Department
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
VS

Contact opnemen met Moderna

08.00 uur - 17.00 uur CET - ma - vr
EMEAMedinfo@modernatx.com

  © 2023 Moderna, Inc.

  BE-COV-2100001 04/2023