skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen (CMA) is in de EU verleend voor het product Spikevax (voorheen COVID‑19 Vaccine Moderna) om coronavirusziekte 2019 (COVID‑19) te voorkomen bij mensen vanaf 12 jaar.

Informatiefolder voor de patiënt

Informatiefolder voor de patiënt

Samenvatting van de productkenmerken

Samenvatting van de productkenmerken

Opslag, hantering, dosering en toediening

Opslag, hantering, dosering en toediening

2e dosis herinneringskaart

2e dosis herinneringskaart

Contact opnemen met Moderna

08.00 uur - 17.00 uur CET - ma - vr
EMEAMedinfo@modernatx.com