skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

W UE wydano warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (ang. Conditional Marketing Authorisation, CMA) dla produktu Spikevax (poprzednio COVID‑19 Vaccine Moderna) w celu zapobiegania koronawirusowi z 2019 r. (COVID‑19) u osób powyżej 12. roku życia.

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego

Przechowywanie, postępowanie z produktem, dawkowanie i podawanie

Przechowywanie, postępowanie z produktem, dawkowanie i podawanie

Karta z przypomnieniem o drugiej dawce

Karta z przypomnieniem o drugiej dawce

Kontakt z firmą Moderna

08:00-17:00 CET – pn-pt
EMEAMedinfo@modernatx.com