skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Polityka prywatności firmy Moderna

Przed uzyskaniem dostępu do tej witryny internetowej lub skorzystaniem z niej należy uważnie zapoznać się z Polityką prywatności firmy Moderna.

Ta witryna internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez firmę Moderna, Inc. („Moderna”, „my”, „nasz” lub „nas”). Materiały w naszej witrynie internetowej („witryna internetowa” lub „witryna”) są dostarczane przez firmę Moderna jako usługa dla naszych klientów i ogółu społeczeństwa i służą wyłącznie celom informacyjnym.

Szanujemy prywatność odwiedzających naszą witrynę i zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest podejmowanie kroków w celu ochrony prywatności informacji zbieranych przez nas za pośrednictwem naszej witryny. W niniejszej Polityce prywatności opisano rodzaje Danych osobowych (zdefiniowanych poniżej) zbieranych przez nas na temat osób odwiedzających witrynę, sposób, w jaki możemy wykorzystywać Dane osobowe, i komu możemy je udostępniać. W niniejszej Polityce prywatności opisano również (1) środki, jakie podejmujemy w celu ochrony zbieranych przez nas Danych osobowych oraz (2) prawa i przywileje użytkownika dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania przez nas Danych osobowych użytkownika.

Wyłączenia. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej witryny. Nie opisuje sposobów, w jakie możemy zbierać lub wykorzystywać Dane osobowe uzyskane offline i nie odnosi się do praktyk w zakresie prywatności innych witryn internetowych (w tym witryn, do których łącza zamieszczamy), a które mogą mieć własne polityki; ponadto polityka ta nie kontroluje praktyk w zakresie prywatności wzmiankowanych witryn. Zachęcamy użytkowników naszej witryny internetowej, aby zawracali uwagę, kiedy ją opuszczają, i zapoznali się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej odwiedzanej witryny, która zbiera Dane osobowe. Informacje, które użytkownik przekazuje nam spontanicznie, mogą zostać uznane za niepoufne, a firma Moderna będzie mogła swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać takie informacje bez zgody, wynagrodzenia, ograniczeń lub podania źródła.

Uzyskując dostęp do naszej witryny, użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki prywatności oraz Warunki użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, nie jest upoważniony do korzystania z naszej witryny internetowej.

Wprowadzenie

Dane osobowe” to dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika lub kontaktu z nim, takie jak dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, kraj i numer telefonu, wszelkie inne informacje, które mogą zostać podane w życiorysie użytkownika w przypadku złożenia podania o pracę w firmie Moderna za pośrednictwem naszej witryny, oraz – jeśli jest to przewidziane przez obowiązujące prawo – wszelkie dane dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej witryny lub jego urządzenia, które mogą być zbierane automatycznie, w tym poprzez wykorzystywanie plików cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie śledzenia.

Będziemy przetwarzać Dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem i następującymi zasadami:

 • Będziemy przetwarzać Dane osobowe w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty.

 • Będziemy zbierać Dane osobowe wyłącznie w określonym, wyraźnym i uzasadnionym celu i będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celach, do których zostały pierwotnie zebrane.

 • Ograniczymy zbieranie Danych osobowych do zakresu niezbędnego w związku z celem, w jakim są przetwarzane.

 • Dołożymy uzasadnionych starań, aby zagwarantować, że Dane osobowe użytkownika są prawidłowe i, w razie potrzeby, aktualne.

 • Będziemy przechowywać Dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego Dane osobowe są przetwarzane.

 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo informacji.

Nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności opisano bardziej szczegółowo w pozostałej części niniejszej Polityki prywatności.

Zbierane przez nas informacje

Użytkownik może odwiedzić naszą witrynę bez wcześniejszego potwierdzania jakichkolwiek informacji na swój temat. Jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać swoje dane za pośrednictwem funkcji „Dołącz do naszej listy mailingowej” lub „Kontakt z nami” dostępnej w naszej witrynie lub jeśli złoży podanie o pracę w firmie Moderna za pośrednictwem sekcji „Kariery” w naszej witrynie, możemy poprosić go o podanie Danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, nazwa stanowiska, nazwa firmy, kraj, informacje o jego stanowisku i wszelkie inne informacje związane z pracą. Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania Danych osobowych firmie Moderna, ale jeśli ich nie przekaże, możliwość korzystania z naszej witryny lub jej funkcji oraz możliwość ubiegania się o pracę może być ograniczona.

Dane osobowe dotyczące korzystania z witryny internetowej zbierane za pomocą plików cookie lub innych zautomatyzowanych środków. Gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, możemy automatycznie zbierać informacje na temat korzystania przez niego z witryny, w tym za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii śledzenia („informacje zbierane automatycznie”). Informacje zbierane automatycznie mogą obejmować informacje o urządzeniu, takie jak adres IP, identyfikatory urządzenia i system operacyjny, a także informacje o użytkowaniu, takie jak czas i okres użytkowania, interakcje z treścią, informacje przechowywane w plikach cookie lub podobnych technologiach. Na podstawie rozporządzenia UE 2016/679 dotyczącego ochrony danych („RODO”) informacje zbierane automatycznie uznaje się za dane osobowe i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności będziemy traktować takie informacje zbierane automatycznie jako Dane osobowe.

Pliki cookie” to małe pliki, które witryna internetowa umieszcza na dysku twardym w celu identyfikacji. Pliki te są wykorzystywane do rejestracji w witrynie internetowej i do dostosowywania następnej wizyty w naszej witrynie. Na przykład pliki cookie zapamiętają preferowany język użytkownika i sposób wyświetlania. Pliki cookie nie mogą odczytać danych z dysku twardego użytkownika.

W naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookie:

 • Niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszej witryny. Obejmują one na przykład pliki cookie umożliwiające zalogowanie się na konto ubiegającego się o pracę.

 • Funkcjonalne pliki cookie. Są one wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika po powrocie do naszej witryny i wbudowania funkcjonalności usług podmiotów zewnętrznych. Umożliwia nam to personalizację treści dla użytkownika, zapamiętywanie jego preferencji (na przykład wyboru języka) oraz włączanie przydatnych usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych do naszej witryny internetowej.

 • Analityczne pliki cookie. Korzystamy z platformy Google Analytics, aby zbierać określone informacje analityczne, które pomagają nam lepiej zrozumieć aktywność w witrynie oraz ulepszać nasze usługi i jakość naszej witryny. Informacje te obejmują adres IP, żądanie strony, strony lub reklamy odwołujące się, system operacyjny i przeglądarkę oraz czas spędzony w naszej witrynie internetowej. Dane te otrzymujemy w formie zbiorczej. Wykorzystujemy je, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny, aby mierzyć skuteczność naszych reklam w witrynach zewnętrznych oraz ulepszać obsługę odwiedzających.

Użytkownik może odrzucić lub zaakceptować pliki cookie z tej witryny w dowolnym momencie, aktywując ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce. Menu „Pomoc” w większości przeglądarek internetowych zawiera informacje na temat sposobu wyłączania plików cookie; ewentualnie można odwiedzić stronę http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, niektóre funkcje w witrynie mogą nie działać w pełni i użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych informacji w tej witrynie. Kontynuując korzystanie z witryny bez zmiany ustawień, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.

Dane osobowe ze źródeł zewnętrznych. Możemy otrzymywać informacje o użytkowniku z publicznie i komercyjnie dostępnych źródeł, zgodnie z prawem, które możemy łączyć z innymi informacjami otrzymywanymi od użytkownika lub na jego temat. Na przykład, jeśli użytkownik ubiega się o pracę w firmie Moderna za pośrednictwem naszej witryny internetowej, możemy przeglądać jego profil na portalu LinkedIn.

Dane zbiorcze. Możemy agregować lub pozbawiać elementów pozwalających na identyfikację wszelkie zbierane przez nas Dane osobowe, tak aby informacje te nie pozwalały na identyfikację konkretnej osoby. Możemy wykorzystywać, ujawniać i w inny sposób przetwarzać takie informacje w naszych własnych prawnie uzasadnionych celach biznesowych – w tym w ramach analiz historycznych i statystycznych oraz planowania biznesowego – bez ograniczeń.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Możemy wykorzystywać Dane osobowe do następujących celów.

Nasze prawnie uzasadnione interesy

Możemy przetwarzać Dane osobowe użytkownika, gdy jest to konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu jako firmy, w tym w celu zarządzania, promowania i ulepszania działalności oraz zarządzania ryzykiem. Możemy na przykład przetwarzać Dane osobowe użytkownika w celu:

 • podania żądanych informacji lub udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem witryny, poczty elektronicznej lub telefonu,

 • ułatwienia naszych działań rekrutacyjnych (takich jak przetwarzanie podań o pracę, ocenianie użytkownika jako kandydata do pracy oraz monitorowanie naszych statystyk rekrutacyjnych),

 • analizowania i ulepszania komunikacji i strategii (w tym określania, kiedy wysłane do użytkownika wiadomości e-mail zostały odebrane i przeczytane),

 • dopasowywania treści wyświetlanych w naszej witrynie,

 • ochrony przed oszustwami, działaniami niezgodnymi z prawem (np. incydenty związane z włamaniem hakerów lub niewłaściwym wykorzystaniem naszej witryny) oraz roszczeniami i innymi zobowiązaniami, a także w celu identyfikowania i badania ich oraz reagowania na nie,

 • utrzymywania prywatności, bezpieczeństwa, ochrony lub własności witryny; oraz

 • komunikowania się z użytkownikiem w innych celach, które w oczywisty sposób wynikają z okoliczności lub o których informujemy użytkownika, gdy zbieramy od niego Dane osobowe.

Obowiązek prawny

 • Możemy być prawnie zobowiązani do zbierania i przetwarzania określonych Danych osobowych na temat użytkownika. Na przykład możemy potrzebować przetwarzać Dane osobowe użytkownika, aby spełnić nasze zobowiązania umowne wobec rządu Stanów Zjednoczonych, działając w charakterze dostawcy rządowego.

Zgoda użytkownika

Możemy również ubiegać się, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych zaufanych osób trzecich, o udzielenie przez użytkownika odrębnej zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych, na przykład w sytuacji, gdy użytkownik zdecyduje się otrzymywać od nas wiadomości i aktualizacje, lub na wykorzystanie plików cookie innych niż niezbędne.

Jeśli poprosiliśmy użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych, może wycofać ją w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem podanym w części „Prawa użytkownika do prywatności” znajdującej się poniżej.

Udostępnianie danych osobowych

Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani w inny sposób rozpowszechniać Danych osobowych użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Podmioty stowarzyszone i usługodawcy. Możemy ujawnić Dane osobowe użytkownika innym podmiotom stowarzyszonym firmy Moderna na całym świecie, które zgodzą się traktować je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Możemy również przekazywać Dane osobowe usługodawcom, którzy działają w naszym imieniu lub na naszą rzecz, w celu dalszego przetwarzania, np. do oceny przydatności tej witryny internetowej, zarządzania danymi, wsparcia technicznego lub analizy danych rekrutacyjnych. Usługodawcy ci zawarli z nami umowę na wykorzystywanie Danych osobowych wyłącznie do celów, dla których dane te zostały pierwotnie zebrane lub mogą być w inny sposób przetwarzane zgodnie z prawem; nie obejmuje to sprzedaży Danych osobowych użytkownika innym osobom trzecim ani ujawniania ich innym osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo, w zakresie dozwolonym przez nas lub w zakresie określonym w niniejszej Polityce prywatności.

Inne podmioty w związku z transakcją korporacyjną. Możemy również przekazywać Dane osobowe, które zebraliśmy od użytkownika, osobie trzeciej w ramach korporacyjnej transakcji handlowej, takiej jak fuzja, przejęcie, reorganizacja, joint venture, finansowanie lub sprzedaż naszych aktywów.

Inne podmioty, gdy wymaga tego prawo właściwe lub gdy jest to niezbędne do ochrony spółki Moderna. Możemy ujawniać Dane osobowe osobom trzecim w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych lub w celu ochrony przed oszustwami, działaniami niezgodnymi z prawem (np. reagowanie na incydenty związane z włamaniem hakerów lub niewłaściwym wykorzystaniem naszej witryny) oraz roszczeniami i innymi zobowiązaniami.

Przekazywanie danych za granicę

Gdy udostępniamy Dane osobowe osobie trzeciej, takie przekazywanie danych może obejmować przekazywanie Danych osobowych do innych krajów. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych jak kraj, z którego pochodzą Dane osobowe.

Informacje wyłącznie dla mieszkańców EOG

Administratorem danych jest firma Moderna, w Stanach Zjednoczonych, która będzie przetwarzać Dane osobowe użytkownika poprzez określenie celów i środków ich przetwarzania, zgodnie z RODO. Należy pamiętać, że Dane osobowe użytkownika będą przechowywane na serwerach Aquia, w tym na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Przed przekazaniem Danych osobowych użytkownika poza terytorium EOG podejmiemy kroki mające na celu zapewnienie takiego samego poziomu ochrony, jak w przypadku obowiązujących przepisów o ochronie danych w EOG. W przypadku przekazywania danych poza terytorium EOG wykorzystujemy, w razie potrzeby, odpowiednie zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Kopię tych środków można uzyskać, kontaktując się z nami pod podanym poniżej adresem e-mail.

Prawa użytkownika do prywatności

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa jako osobie, której dane dotyczą. Na przykład może przysługiwać mu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych oraz żądania dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i przeniesienia Danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych przez prawo. Jeśli użytkownik pragnie uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas jego Danych osobowych lub chce skorzystać ze swoich praw, winien skontaktować się z nami pod adresem:

Moderna, Inc.
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA
Privacy@modernatx.com
Mieszkańcy UE: EUprivacy@modernatx.com

Podejmiemy próbę przekazania wszelkich wymaganych informacji i wprowadzenia wymaganych zmian w zakresie wymaganym i dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące prywatności oraz inne przepisy prawa i regulacje. W każdym przypadku dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć użytkownikowi jak najszybciej, informując o wyniku jego żądania.

Użytkownik może złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie przez nas jego Danych osobowych narusza obowiązujące prawo. Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych w UE można znaleźć tutaj.

Bezpieczeństwo informacji

Firma Moderna stosuje komercyjnie uzasadnione administracyjne, techniczne, związane z personelem i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Danych osobowych znajdujących się w jej posiadaniu przed utratą, kradzieżą i nieupoważnionym wykorzystaniem, ujawnieniem lub zmodyfikowaniem. Oczywiście, pomimo tych środków, nie możemy zagwarantować idealnego bezpieczeństwa sieci, serwerów i baz danych, które prowadzimy lub które są obsługiwane w naszym imieniu. W szczególności wiadomości e-mail wysyłane do witryny lub z niej mogą nie być bezpieczne. Dlatego też użytkownik winien zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie informacje wysyła do nas pocztą elektroniczną. Należy o tym pamiętać podczas ujawniania nam Danych osobowych za pośrednictwem witryny.

Zatrzymywanie danych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez firmę Moderna wyłącznie tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji celu (celów), dla których zostały zebrane, w zależności od celu (celów), dla których zostały zebrane, charakteru Danych osobowych, wszelkich relacji umownych regulujących przechowywanie Danych osobowych oraz naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych. Następnie zniszczymy lub zanonimizujemy Dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

Komunikacja elektroniczna

W przypadku, gdy skontaktujemy się z użytkownikiem, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, zapewnimy mu możliwość rezygnacji z otrzymywania dalszych wiadomości lub możliwość wyrażenia zgody na ich otrzymywanie, w zakresie wymaganym przez prawo. Na przykład użytkownik może zdecydować się na otrzymywanie wiadomości e-mail z aktualizacjami dotyczącymi produktów lub usług firmy Moderna lub konkretnych tematów związanych ze zdrowiem (np. na otrzymywanie aktualizacji dotyczących kwasicy metylomalonowej (MMA) od firmy Moderna), wypełniając odpowiedni formularz elektroniczny „Dołącz do naszej listy mailingowej” w naszej witrynie. Jeśli w późniejszym czasie użytkownik uzna, że nie chce już otrzymywać od nas takich wiadomości e-mail, może usunąć subskrypcję list mailingowych, korzystając z odpowiedniego łącza „Anuluj subskrypcję” w odpowiednim kanale komunikacji elektronicznej lub wysyłając nam wiadomość e-mail „Anulowanie subskrypcji aktualizacji elektronicznych” na adres privacy@modernatx.com lub EUprivacy@modernatx.com.

Nasze zasady dotyczące dzieci

Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności dzieci. Treści i usługi zawarte w tej witrynie nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia ani nie mają na celu przyciągania ich. Żadne Dane osobowe nie mogą być przekazywane firmie Moderna za pośrednictwem witryny internetowej przez odwiedzających w wieku poniżej 18 lat lub na temat dzieci w wieku poniżej 18 lat. Jeśli zauważymy, że użytkownik naszej witryny internetowej nie ukończył 18 lat i dobrowolnie wyraził zgodę na przetwarzanie Danych osobowych lub Danych osobowych związanych ze zdrowiem, lub że pracownik służby zdrowia dobrowolnie przekazał Dane osobowe dotyczące pacjenta, który został zidentyfikowany jako osoba poniżej 18 lat, bez wyrażonej zgody lub upoważnienia opiekuna takiego dziecka, niezwłocznie po odpowiednim powiadomieniu lub wezwaniu podejmiemy próbę usunięcia takich Danych osobowych.

Powiadomienie o braku zgody na śledzenie zgodne z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności w Internecie (CalOPPA)

Nie śledzimy użytkowników naszej witryny internetowej w czasie i w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych, dlatego nie odpowiadamy na sygnały „Nie śledź” (DNT). Moderna nie upoważnia osób trzecich do zbierania Danych osobowych bezpośrednio od naszych użytkowników w naszej witrynie internetowej, na przykład poprzez wykorzystanie reklam zewnętrznych.

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

Dla wygody odwiedzających naszą witrynę internetową niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn, które naszym zdaniem mogą zawierać przydatne informacje. Łącza te mogą obejmować łącza do witryn, które mogą świadczyć usługi na naszą rzecz. Należy pamiętać, że firma Moderna nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności takich witryn i nie może zagwarantować standardów prywatności takich innych witryn. Zachęcamy naszych użytkowników, aby zawracali uwagę, kiedy opuszczają naszą witrynę, i zapoznali się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej odwiedzanej witryny, która zbiera informacje umożliwiające identyfikację osoby. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez naszą witrynę i nie ma zastosowania do żadnych witryn innych firm niż Moderna, do których prowadzą łącza.

Powiadomienie o Polityce prywatności

Aktualizacje Jeśli zmienimy naszą Politykę prywatności, opublikujemy te zmiany w naszej witrynie. Jeśli wprowadzimy zmiany do niniejszej Polityki prywatności, zaktualizujemy datę u góry niniejszej Polityki prywatności.

Dodatkowe informacje

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub wątpliwości dotyczących praktyk tej witryny internetowej lub kontaktów z nią bądź ogólnych kwestii związanych z prywatnością prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@modernatx.com lub kontakt na piśmie pod adresem:

Moderna, Inc
Attention: Legal Department
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA

Mieszkańcy UE/EOG: prosimy o kontakt pod adresem e-mail contact@dpr.eu.com. Można również skontaktować się z nami na piśmie pod adresem:

DPR Group
Office 29, Clifton House
Fitzwilliam Street Lower
Dublin, Irlandia

W przypadku innych pytań lub wątpliwości, niezależnie od miejsca zamieszkania, należy skontaktować się z nami na piśmie pod adresem:

Moderna, Inc
Attention: Corporate Communications
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA

Kontakt z firmą Moderna

08:00-17:00 CET – pn-pt
EMEAMedinfo@modernatx.com

  © 2023 Moderna, Inc.

  PL-COV-2100001 12/2022