skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Clauze și condiții de utilizare Moderna

Citiți aceste condiții cu atenție înainte de accesarea sau utilizarea acestui site

Informații despre noi

Aceste clauze și condiții de utilizare a site-ului („Condiții”) descriu clauzele și condițiile aplicabile utilizării site-ului administrat de („Moderna”, „noi”, „a noastră/al nostru” și „nouă/ne”). Suntem o corporație din statul Delaware, cu sediul social la 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Orice utilizare sau corelare a oricărui conținut de pe site face obiectul clauzelor și condițiilor cuprinse în aceste condiții. Prin accesarea sau utilizarea site-ului, confirmați că ați citit, ați înțeles și ați acceptat aceste condiții și confirmați că toate acordurile anterioare privind utilizarea site-ului încheiate între dvs. și Moderna sunt înlocuite, nu au nicio forță și nu produc niciun efect. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile, nu accesați și nu utilizați site-ul. Prin utilizarea acestui site, declarați că aveți vârsta de cel puțin 18 ani.

Înțelegeți și sunteți de acord că putem schimba aceste condiții oricând, fără notificare prealabilă. Puteți citi o copie actuală și în vigoare a acestor condiții în orice moment, selectând linkul „Clauze și condiții de utilizare” de pe site. Moderna poate revizui aceste condiții în orice moment, fără notificare prealabilă. Orice utilizare a site-ului după data respectivă constituie acceptarea de către dvs. a respectivelor clauze și condiții revizuite. Dacă orice modificare a acestor condiții nu este acceptabilă pentru dvs., singura dvs. soluție este să încetați accesul, navigarea și utilizarea site-ului.

Accesul dvs. și utilizarea site-ului sunt, de asemenea, supuse Politicii de confidențialitate a companiei Moderna, aflată la adresa www.modernatx.com/privacy-policy, ale cărei clauze și condiții sunt incluse în prezentul document pentru referință.

Utilizarea informațiilor

Puteți naviga, accesa, descărca sau utiliza în mod liber informații de pe site, inclusiv orice text, imagini, audio, video și software („Informații”) pentru propria dvs. utilizare temporară, necomercială. Nu aveți niciun drept cu privire la conținutul sau utilizarea informațiilor și nu veți utiliza, copia sau afișa informațiile, cu excepția cazului în care este permis în temeiul acestor condiții. Nu este permisă nicio altă utilizare fără consimțământul nostru scris prealabil. Putem deține informațiile sau părți din informații ne pot fi puse la dispoziție prin acordurile pe care le avem cu părți terțe. Informațiile sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală din Statele Unite și străinătate. Utilizarea neautorizată a informațiilor poate duce la încălcarea drepturilor de autor, a mărcilor comerciale înregistrate și a altor legi. Nu aveți dreptul să vindeți, să transferați, să atribuiți, să acordați sub licență, să acordați sub licență unei părți terțe sau să modificați informațiile ori să reproduceți, să afișați, să efectuați în mod public, să elaborați o versiune derivată a informațiilor, să distribuiți, să transmiteți, să refolosiți, să repostați sau să utilizați în alt mod informațiile în niciun mod și în niciun scop public sau comercial fără permisiunea noastră scrisă. Nu aveți dreptul să utilizați site-ul sau informațiile de pe site (a) în niciun mod care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă; (b) în niciun mod care este ilegal sau fraudulos sau care are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos; (c) să transmiteți sau să obțineți trimiterea oricărui material publicitar sau promoțional nesolicitat sau neautorizat sau a oricărei alte forme de solicitare similară (spam); sau (d) să faceți încercări neautorizate de a accesa oricare dintre sistemele noastre sau rețelele părților terțe. Este interzisă în mod expres utilizarea sau postarea oricărei informații pe orice alt site sau într-un mediu computerizat în rețea în orice scop. Dacă încălcați o parte din aceste condiții, dreptul dvs. de a accesa și/sau utiliza informațiile și site-ul va înceta automat și aveți obligația de a distruge imediat orice copie a informațiilor pe care ați realizat-o. Ne rezervăm dreptul de a retrage, modifica sau revizui site-ul fără notificare prealabilă. Noi nu vom fi responsabili dacă, din orice motiv, site-ul nostru este indisponibil în orice moment sau pentru orice perioadă. Nimic de pe acest site nu va fi considerat a constitui o invitație de a investi sau de a tranzacționa în alt mod acțiuni sau alte titluri de valoare în compania Moderna.

Drepturi de autor și mărci comerciale înregistrate

Trebuie să păstrați și să reproduceți fiecare notificare privind drepturile de autor sau alte notificări privind drepturile de proprietate conținute în informațiile originale, în orice copie a informațiilor pe care o realizați sau în orice informații pe care le descărcați. Drepturile de proprietate intelectuală privind site-ul și informațiile sunt deținute de Moderna, afiliații noștri sau partenerii noștri externi. Trebuie să considerați că tot ceea ce vedeți sau citiți pe site este protejat prin drepturi de autor, cu excepția cazului în care se menționează altfel, și nu poate fi utilizat fără permisiunea noastră scrisă, cu excepția cazului în care se prevede în aceste condiții sau în textul de pe site. Niciun link către site nu poate fi inclus în niciun alt site fără permisiunea noastră scrisă prealabilă. Cu excepția autorizației limitate de mai sus, nu vi se acordă și nu vi se conferă nicio licență și niciun drept asupra informațiilor sau drepturilor de autor ale Moderna sau ale oricărei alte părți.

Mărcile comerciale înregistrate, mărcile de servicii și siglele Moderna („mărcile comerciale înregistrate Moderna”) utilizate și afișate pe site sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate sau mărci de servicii ale Moderna sau ale filialelor sale sau ale afiliaților săi. Alte nume de companii, produse și servicii situate pe site pot fi mărci comerciale înregistrate sau mărci de servicii deținute de părți terțe („mărcile comerciale înregistrate ale părților terțe” și, împreună cu mărcile comerciale înregistrate Moderna, „mărcile comerciale înregistrate”). Nimic de pe site sau din aceste condiții nu trebuie interpretat ca acordând, în mod implicit, prin autoritatea de lucru judecat sau în alt mod, orice licență sau drept, expres sau implicit, sub orice marcă comercială înregistrată afișată pe site, fără acordul prealabil scris al Moderna, specific pentru fiecare caz. Este interzisă utilizarea mărcilor comerciale înregistrate pentru a discredita Moderna sau orice parte terță, produsele sau serviciile Moderna sau ale unei părți terțe, sau în orice mod (folosind o judecată rezonabilă din punct de vedere comercial) care ar putea afecta orice fond comercial al mărcilor comerciale înregistrate. Linkurile către site de pe alte site-uri ar trebui să fie doar în format text, iar utilizarea oricăror mărci comerciale înregistrate ca parte a unui link către sau de pe orice site este interzisă fără acordul prealabil scris al Moderna. Întregul fond comercial generat din utilizarea oricărei mărci comerciale înregistrate Moderna va fi în beneficiul Moderna.

Anumite elemente ale site-ului sunt protejate prin legi privind aspectul comercial, marca comercială înregistrată, concurența neloială și alte legi americane, de stat, federale și internaționale și este interzisă copierea sau imitarea acestora în totalitate sau parțial, prin orice mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea încadrării sau a reflectării. Nicio informație nu poate fi retransmisă fără consimțământul scris și expres din partea Moderna pentru fiecare caz.

Sfaturi medicale

Conținutul de pe site este destinat să constituie o resursă de informare generală cu privire la subiectul tratat. Moderna nu practică în mod direct sau indirect medicina, nu oferă sfaturi medicale și nici nu furnizează servicii medicale prin intermediul site-ului și nimic din conținutul site-ului nu este destinat să constituie instrucțiuni pentru diagnosticare sau tratament medical. Orice informații furnizate nu ar trebui considerate complete și nici nu ar trebui să constituie o bază în diagnosticarea sau cursul de tratament pentru o anumită persoană. Informațiile primite de pe site nu ar trebui să constituie o bază pentru decizii personale, medicale, juridice, tehnice sau financiare. Aceste informații nu trebuie utilizate în locul unei vizite, al unei consultații sau al sfaturilor medicului dvs. sau ale altui furnizor de asistență medicală calificat. Dacă aveți întrebări legate de asistența medicală, vă rugăm să vă consultați imediat cu medicul dvs. sau cu un alt furnizor de asistență medicală calificat.

Linkuri

Acest site poate conține linkuri către site-uri operate de alte părți („Site-uri externe”). Site-urile externe nu se află sub controlul Moderna, iar Moderna nu este responsabilă pentru conținutul disponibil pe niciun site extern. Astfel de linkuri nu implică trimiterea sau aprobarea de către Moderna a materialelor de pe site-urile externe sau a oricăror alte entități, articole sau servicii, iar Moderna declină orice răspundere cu privire la accesul dvs. la site-uri externe. Nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor externe asociate și nu facem nicio declarație cu privire la conținutul sau acuratețea materialelor de pe aceste site-uri externe. Ar trebui să luați măsuri de precauție atunci când descărcați fișiere de pe toate site-urile pentru a vă proteja computerul de viruși și de alte programe distructive. Moderna oferă linkuri către site-uri externe ca utilitate pentru utilizatori, iar accesul la orice site-uri externe asociate cu acest site este pe propriul risc.

Declarații anticipative

Site-ul conține declarații anticipative, exprese sau implicite, în sensul Legii privind reforma litigiilor în materie de titluri de valoare private din 1995, cu modificările ulterioare, Secțiunea 27A din Legea privind titlurile de valoare din 1933, cu modificările ulterioare, și Secțiunea 21E din Legea privind schimbul de titluri de valoare din 1934, care se bazează pe convingeri și ipoteze și pe informații disponibile în prezent conducerii Moderna. Aceste declarații se referă, printre altele, la așteptările Moderna în ceea ce privește planurile, obiectivele, strategiile, performanța operațională sau financiară viitoare, planurile și perspectivele de afaceri și așteptările privind studiile clinice, termenele de dezvoltare, discuțiile cu autoritățile de reglementare, programele de dezvoltare, produsele candidate la dezvoltare și medicamentele investigaționale în curs de dezvoltare de către Moderna și de către colaboratorii strategici ai Moderna. În unele cazuri, declarațiile anticipative pot fi identificate prin terminologie precum „poate”, „ar trebui”, „așteaptă”, „intenționează”, „planifică”, „anticipează”, „consideră”, „estimează”, „prevede, „potențial”, „continuă” sau forma negativă a acestor termeni sau alte terminologii comparabile, deși nu toate declarațiile anticipative conțin aceste cuvinte. Astfel de declarații se bazează pe așteptările actuale ale managementului Moderna și sunt supuse anumitor factori, riscuri și incertitudini care pot determina ca rezultatele reale să difere semnificativ de cele menționate sau implicate în astfel de declarații. Informațiile prezentate pe site sunt considerate a fi actuale de la data publicării lor inițiale. Declarațiile anticipative de pe acest site nu sunt nici promisiuni și nici garanții și nu trebuie să vă bazați în mod nejustificat pe aceste declarații anticipative, deoarece implică riscuri cunoscute și necunoscute, incertitudini și alți factori, dintre care mulți sunt în afara controlului Moderna și ar putea determina ca rezultatele reale să difere semnificativ de cele exprimate sau implicate de aceste declarații anticipative. Moderna nu intenționează să actualizeze nicio declarație anticipativă care apare pe site în caz de schimbare a circumstanțelor sau altfel, iar astfel de declarații sunt actuale numai de la data la care sunt efectuate.

Vă rugăm să rețineți că, deși declarațiile Moderna la Securities and Exchange Commission din Statele Unite sunt disponibile pe linkuri sau prin intermediul linkurilor de pe internet conținute pe site, nicio informație conținută sau disponibilă prin intermediul site-ului nu este încorporată prin referință sau considerată a face parte din aceste declarații.

Actualizări

Moderna poate face modificări, corecții și/sau îmbunătățiri ale informațiilor și ale produselor și programelor descrise în aceste informații, în orice moment, fără notificare prealabilă. Deși încercăm să actualizăm periodic site-ul, informațiile, materialele și serviciile furnizate pe site sau prin intermediul site-ului pot fi ocazional inexacte, incomplete sau depășite și sunt furnizate „CA ATARE” și „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”. Moderna nu are datoria de a actualiza informațiile conținute pe site, iar Moderna nu va fi răspunzătoare pentru orice nereușită de actualizare a acestor informații. Nu facem nicio declarație cu privire la integralitatea, acuratețea sau prevalența oricărei informații de pe site și nu ne asumăm nicio obligație de a actualiza sau revizui informațiile conținute pe site, sau ca urmare a unor informații noi, evenimente sau circumstanțe viitoare sau altfel. Este responsabilitatea dvs. să verificați orice informații conținute pe site înainte de a vă baza pe acestea.

Declinarea responsabilității pentru garanții

MODERNA, FILIALELE SALE ȘI ALȚI AFILIAȚI ȘI FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, FURNIZORII, COLABORATORII STRATEGICI ȘI LICENȚIATORII ACESTORA (DENUMIȚI COLECTIV „PĂRȚILE MODERNA”) NU DAU NICIO GARANȚIE SAU DECLARAȚIE ȘI NU ÎȘI ASUMĂ NICIUN ANGAJAMENT, FIE EXPRES, FIE IMPLICIT, DESPRE SITE SAU INFORMAȚII (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE LA ACTUALITATEA, PREVALENȚA, ACURATEȚEA, INTEGRALITATEA SAU ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP AL INFORMAȚIILOR SAU CĂ REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VOR FI FĂRĂ ERORI SAU FIABILE.)

Limitarea responsabilității

PĂRȚILE MODERNA NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INCIDENTALE, INDIRECTE, SPECIALE SAU PUNITIVE CARE REZULTĂ DIN ACCESUL, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA ACEST SITE, SAU ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN INFORMAȚII, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE LA ORICE RĂSPUNDERE PENTRU (I) PIERDEREA DE VENITURI SAU CÂȘTIGURI, (II) PIERDEREA AFACERII SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII, (III) PIERDEREA DE PROFITURI SAU CONTRACTE, (IV) PIERDEREA DE ECONOMII ANTICIPATE, (V) PIERDEREA DE DATE, (VI) PIERDEREA DE FOND COMERCIAL, (VII) TIMP PIERDUT DE CONDUCERE SAU DE ANGAJAȚI; ȘI (VIII) PENTRU ORICE ALTĂ PIERDERE SAU PAGUBĂ DE ORICE FEL, INDIFERENT DE SURVENIRE ȘI CAUZATĂ DE DELICT (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), ÎNCĂLCARE A CONTRACTULUI SAU ALTFEL, CHIAR DACĂ ESTE PREVIZIBILĂ. ÎN PLUS, PĂRȚILE MODERNA NU VOR FI SUPUSE RĂSPUNDERII PENTRU ADEVĂRUL, ACURATEȚEA SAU INTEGRALITATEA INFORMAȚIILOR, PENTRU ERORI, GREȘELI SAU OMISIUNI DIN ACESTEA SAU PENTRU ORICE ÎNTÂRZIERE SAU ÎNTRERUPERE A DATELOR SAU A FLUXULUI DE INFORMAȚII DIN ORICE CAUZĂ. UTILIZAȚI SITE-UL ȘI INFORMAȚIILE PE PROPRIUL RISC.

PĂRȚILE MODERNA NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL VA FUNCȚIONA FĂRĂ ERORI SAU CĂ SITE-UL, SERVERUL ACESTUIA SAU INFORMAȚIILE NU CONȚIN VIRUȘI DE COMPUTER SAU CONTAMINĂRI SIMILARE ORI CARACTERISTICI DISTRUCTIVE. ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZAREA SITE-ULUI SAU A INFORMAȚIILOR DUCE LA NECESITATEA ÎNTREȚINERII SAU A ÎNLOCUIRII ECHIPAMENTELOR SAU DATELOR, NICIO PARTE MODERNA NU VA FI RESPONSABILĂ DE ACESTE COSTURI.

SITE-UL ȘI INFORMAȚIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL. PĂRȚILE MODERNA RENUNȚĂ LA TOATE GARANȚIILE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE TITLU, COMERCIALIZARE, NERESPECTAREA DREPTURILOR PĂRȚILOR TERȚE ȘI ADECVAREA PENTRU UN SCOP SPECIAL.

Unele jurisdicții nu permit renunțarea sau excluderea anumitor garanții ori limitarea sau excluderea răspunderii pentru daune accidentale sau pe cale de consecință. În consecință, este posibil ca unele dintre excluderile sau limitările de mai sus să nu se aplice pentru dvs. sau să fie aplicabile cu privire la dumneavoastră. De asemenea, nu ne asumăm nicio responsabilitate și nu vom fi răspunzători pentru daunele sau virușii care ar putea infecta echipamentul computerului sau alte bunuri din cauza accesului sau utilizării informațiilor. Moderna își rezervă dreptul de a întrerupe site-ul în orice moment, fără notificare și fără răspundere.

Informații pe care ni le furnizați

Orice comunicare sau material pe care ni-l transmiteți prin poșta electronică sau altfel, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele similare, este și va fi tratat ca fiind neconfidențial și lipsit de drepturi de proprietate, iar Moderna nu va avea nicio obligație de niciun fel cu privire la astfel de informații. Orice lucru pe care îl transmiteți sau îl postați devine proprietatea Moderna și poate fi utilizat de Moderna și de oricare dintre filialele sale, afiliații, colaboratorii strategici și furnizorii săi de servicii terță parte în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la reproducere, divulgare, transmitere, publicare, difuzare și postare. Moderna și filialele sale, afiliații, colaboratorii strategici și furnizorii săi de servicii terță parte sunt liberi să folosească, fără compensare pentru dvs., orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice comunicare pe care o trimiteți pe site în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la cercetarea, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor folosind sau încorporând astfel de informații. Orice informație trimisă sau furnizată de dvs. către site ar putea fi accesibilă publicului. Informațiile importante și private ar trebui protejate de dumneavoastră. Moderna nu este responsabilă pentru protecția confidențialității e-mailului sau a altor informații transferate prin internet sau prin orice altă rețea pe care o puteți utiliza.

Produse la nivel mondial

Site-ul poate conține informații despre produsele și serviciile noastre actuale sau potențiale din întreaga lume, nefiind toate disponibile în fiecare zonă geografică. O trimitere la un produs sau un serviciu de pe site nu implică faptul că un astfel de produs sau serviciu este sau va fi disponibil în zona dvs. geografică. Produsele menționate pe acest site pot fi supuse unor cerințe de reglementare diferite, în funcție de țara de utilizare. În consecință, vizitatorii pot fi informați că anumite secțiuni ale site-ului sunt destinate numai anumitor tipuri de utilizatori experți sau numai publicului din anumite țări. Nu trebuie să interpretați nimic de pe site ca o promoție sau o reclamă pentru orice produs sau pentru utilizarea oricărui produs care nu este autorizat de legile și reglementările din țara dvs. de reședință.

Legislația aplicabilă

Sunteți unicul responsabil pentru asigurarea respectării legilor jurisdicției dvs. specifice. Site-ul poate fi accesat din orice stat american, precum și din alte țări din întreaga lume. Fiecare dintre aceste locuri are legi care pot diferi de cele din Massachusetts, unde se află Moderna. Prin accesarea site-ului, dvs. și Moderna sunteți de acord că legile Commonwealth-ului din Massachusetts, fără a ține cont de principiile sale privind conflictele de legi, se vor aplica tuturor disputelor bazate pe, care decurg din sau care se referă la utilizarea site-ului sau a oricărei informații conținute de acesta. În ceea ce privește astfel de litigii, dvs. și Moderna sunteți de acord și vă supuneți jurisdicției personale exclusive și sediului oricărei instanțe din Boston, Massachusetts.

Veți respecta orice restricții aplicabile la export în temeiul oricăror legi aplicabile privind controlul exporturilor și nu veți exporta sau reexporta nicio informație către țări sau persoane interzise în temeiul acestor legi privind controlul exporturilor. Dacă vă aflați într-o țară în care un astfel de export este interzis sau sunteți o persoană sau o entitate pentru care un astfel de export este interzis, nu aveți permisiunea de a descărca nicio informație. Sunteți unicul responsabil pentru respectarea legilor din jurisdicția dvs. specifică privind importul, exportul sau reexportul informațiilor.

Informațiile sunt furnizate cu „DREPTURI RESTRICȚIONATE”. Utilizarea, duplicarea sau divulgarea de către guvernul SUA sunt supuse restricțiilor conținute în 48 CFR 52.227-19 și 48 CFR 252.227-7013 et seq. sau succesorul acestuia. Utilizarea site-ului sau a informațiilor de către guvernul SUA constituie recunoașterea drepturilor noastre de proprietate asupra site-ului și a informațiilor.

În cazul în care orice dispoziție a acestor condiții este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă de către orice instanță competentă, invaliditatea sau imposibilitatea unei astfel de prevederi nu va afecta validitatea celorlalte dispoziții ale acestor condiții, care vor rămâne în vigoare și vor produce efecte. Nerespectarea sau neaplicarea de către Moderna a oricărei prevederi a acestor condiții nu va fi interpretată ca o renunțare la această prevedere sau la orice altă prevedere din aceste condiții. Nicio renunțare nu va intra în vigoare împotriva Moderna, cu excepția cazului în care este efectuată în scris, și nicio astfel de renunțare nu va fi interpretată ca o renunțare în niciun alt caz sau ulterior. Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres de Moderna și dvs. în scris, aceste condiții constituie întregul acord între dvs. și Moderna cu privire la subiect și înlocuiesc toate acordurile anterioare sau contemporane, scrise sau verbale, dintre părți cu privire la subiect. Titlurile secțiunilor sunt furnizate doar pentru utilitate și nu li se va acorda niciun înțeles juridic. Moderna poate atribui dreptul său de proprietate, controlul sau alte drepturi ale sale oricărei părți în orice moment, fără a vă notifica.

Aceste condiții vor fi valabile în beneficiul succesorilor, al cesionarilor, al licențiatilor și al sublicențiatilor noștri.

Contact Moderna

8:00-17:00 EET – Lun - Vin
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    RO-COV-2100001 03/2022