skip-to-main

Spikevax XBB.1.5 0,1 mg/ml injekčná disperzia


Spikevax XBB.1.5 50 mikrogramov injekčná disperzia


Spikevax XBB.1.5 50 mikrogramov injekčná disperzia v naplnenej injekčnej striekačke 

Očkovacia látka Spikevax XBB.1.5 je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného SARS-CoV-2 u osôb vo veku 6 mesiacov a starších.

Písomná informácia pre používateľa

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml injekčná disperzia


Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 25 mikrogramov/25 mikrogramov injekčná disperzia


Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 25 mikrogramov/25 mikrogramov injekčná disperzia v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka Spikevax bivalent Original/Omicron BA.45 je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného SARS-CoV-2 u osôb vo veku 6 mesiacov a starších.

Písomná informácia pre používateľa

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Správne dávkovanie bivalentných posilňovacích vakcín Spikevax

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogramov/50 mikrogramov)/ml injekčná disperzia


Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 25 mikrogramov/25 mikrogramov injekčná disperzia


Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 25 mikrogramov/25 mikrogramov injekčná disperzia v naplnenej injekčnej striekačke

Vakcína Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného SARS-CoV-2 u osôb vo veku 6 rokov a starších, ktorí predtým dostali aspoň základný cyklus očkovania proti COVID-19.

Písomná informácia pre používateľa

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Správne dávkovanie bivalentných posilňovacích vakcín Spikevax

Spikevax (predtým vakcína COVID‑19 Moderna)

Vakcína Spikevax je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného SARS-CoV-2 u osôb vo veku 6 mesiacov a starších.

Písomná informácia pre používateľa

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Pripomenutie termínu očkovania

Nástroje

Nástroj na stanovenie teplotných výkyvov

Pozrite sa, čo robiť s injekčnými liekovkami vakcíny Moderna COVID-19, ktoré mohli byť vystavené teplotným výkyvom pred podaním.

Kontaktné údaje spoločnosti Moderna

8:00 – 17:00 SEČ – pondelok – piatok
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2024 Moderna, Inc.

    SK-COV-2100001 12/2023