skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Moderna

Pred prístupom na túto webovú stránku alebo pred jej používaním si pozorne prečítajte zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Moderna.

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Moderna, Inc. (ďalej len „Moderna“, „my“, „náš“ alebo „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch). Materiály na našej webovej stránke (ďalej len „website“ alebo „stránka“) poskytuje spoločnosť Moderna ako službu svojim zákazníkom a širokej verejnosti a sú určené len na informačné účely.

Spoločnosť Moderna rešpektuje súkromie návštevníkov svojej webovej stránky a uznáva dôležitosť krokov na ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďuje prostredníctvom svojej webovej stránky. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú typy osobných údajov (ako sú definované nižšie), ktoré zhromažďujeme o návštevníkoch webovej stránky, ako môžeme osobné údaje používať a komu ich môžeme poskytnúť. Tieto zásady ochrany osobných údajov tiež opisujú (1) opatrenia prijaté na ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a (2) vaše práva a privilégiá týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov.

Výnimky. Tieto zásady sa týkajú len osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Neopisujú spôsoby, akými môžeme zhromažďovať alebo používať osobné údaje získané offline, a neriešia ani nekontroluje postupy ochrany osobných údajov iných webových stránok (vrátane tých, na ktoré odkazujeme), ktoré môžu mať vlastné zásady. Odporúčame, aby si používatelia našej webovej stránky uvedomovali, kedy opustia našu webovú stránku, a aby si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívia a ktorá zhromažďuje osobné údaje. Nevyžiadané informácie, ktoré nám poskytnete, sa môžu považovať za nedôverné a spoločnosť Moderna bude môcť slobodne reprodukovať, používať, zverejňovať a distribuovať takéto nevyžiadané informácie iným osobám bez povolenia, kompenzácie, obmedzenia alebo priradenia.

Prihlásením sa na našu webovú stránku súhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov a s podmienkami používania. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nemáte oprávnenie používať našu webovú stránku.

Úvod

Osobné údaje“ sú údaje, ktoré sa môžu použiť na vašu identifikáciu alebo kontaktovanie, ako sú vaše kontaktné údaje vrátane vášho mena, adresy, e-mailovej adresy, krajiny a telefónneho čísla, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu byť uvedené vo vašom životopise v prípade, že odošlete žiadosť o zamestnanie spoločnosti Moderna prostredníctvom našej webovej stránky, a ak je to stanovené platnými právnymi predpismi, akékoľvek údaje o vašom používaní našej webovej stránky alebo vášho zariadenia, ktoré sa môžu zhromažďovať automaticky, aj prostredníctvom používania súborov cookies, webových majákov a iných technológií sledovania.

S vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s nasledujúcimi zásadami:

 • osobné údaje spracúvame zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom;

 • osobné údaje budeme zhromažďovať iba na konkrétny, explicitný a legitímny účel a osobné údaje budeme používať len na účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené;

 • zhromažďovanie osobných údajov obmedzíme v rozsahu potrebnom vo vzťahu k účelu, na ktorý sa spracúvajú;

 • vynaložíme primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje budú presné a v prípade potreby aktualizované;

 • osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;

 • osobné údaje budú spracované iba spôsobom, ktorý zabezpečí primeranú bezpečnosť osobných údajov.

Naše postupy ochrany osobných údajov sú podrobnejšie opísané vo zvyšnej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste o sebe poskytli akékoľvek informácie. Ak sa rozhodnete odoslať svoje informácie prostredníctvom funkcie „Pripojiť sa k nášmu zoznamu adresátov“ alebo „Kontaktujte nás“ na našej webovej stránke alebo ak sa uchádzate o otvorenú pracovnú pozíciu v spoločnosti Moderna prostredníctvom časti „Kariéra“ na našej webovej stránke, môžeme vás požiadať o poskytnutie osobných údajov, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, názov pracovnej pozície, názov spoločnosti, krajina, informácie o vašej pracovnej pozícii a akékoľvek iné informácie týkajúce sa pracovnej pozície. Nie ste povinní poskytnúť spoločnosti Moderna žiadne osobné údaje, ak to však neurobíte, vaša schopnosť používať našu webovú stránku alebo jej funkcie a možnosť uchádzať sa o zamestnanie môže byť obmedzená.

Osobné údaje o používaní webovej stránky zhromaždené súbormi cookies alebo inými automatizovanými prostriedkami. Pri používaní našej webovej stránky môžeme automaticky zhromažďovať informácie o vašom používaní webovej stránky, a to aj prostredníctvom používania súborov cookies, webových majákov a iných technológií sledovania („automatizované informácie“). Automatizované informácie môžu zahŕňať informácie o zariadení, ako je IP adresa, identifikátory zariadenia a operačný systém, ako aj informácie o používaní, ako je čas a trvanie používania, interakcia s obsahom, informácie uložené v súboroch cookies alebo podobných technológiách. Podľa nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) sa automatizované informácie považujú za osobné údaje a s takýmito automatizovanými informáciami budeme zaobchádzať ako s osobnými údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Súbory cookies“ sú malé súbory, ktoré webová stránka umiestni na váš pevný disk na účely identifikácie. Tieto súbory sa používajú na registráciu webovej stránky a na prispôsobenie vašej ďalšej návštevy našej webovej stránky. Súbory cookies si napríklad zapamätajú váš preferovaný jazyk a zobrazenie. Súbory cookies nedokážu načítať údaje z pevného disku.

Na našej webovej stránke používame nasledujúce súbory cookies:

 • striktne povinné súbory cookies: sú to súbory cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku našej webovej stránky. Patria sem napríklad súbory cookies, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do svojho účtu uchádzača o zamestnanie;

 • funkčné súbory cookies: používajú sa na rozpoznanie vášho návratu na našu webovú stránku a na začlenenie funkcií zo služieb tretích strán. To nám umožňuje prispôsobiť obsah pre vás, zapamätať si vaše preferencie (napríklad váš výber jazyka) a integrovať užitočné služby poskytované poskytovateľmi tretích strán do našej webovej lokality;

 • analytické súbory cookies: na zhromažďovanie určitých analytických informácií, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť činnosti na našej webovej stránke a zlepšiť naše služby a kvalitu našej webovej stránky používame platformu Google Analytics. Tieto informácie zahŕňajú IP adresu, požiadavky na stránky, odkazujúce webové stránky alebo reklamy, operačný systém a prehliadač a čas strávený na našej webovej stránke. Tieto údaje dostávame v súhrnnej forme. Tieto informácie používame na to, aby nám pomohli pochopiť, ako sa návštevníci zapájajú do našej webovej stránky, merať účinnosť našej reklamy na webových stránkach tretích strán a zlepšovať skúsenosť našich návštevníkov.

Súbory cookies z tejto webovej stránky môžete kedykoľvek odmietnuť alebo prijať aktiváciou nastavení súborov cookies vo vašom prehliadači. Ponuka „pomoc“ vo väčšine internetových prehliadačov obsahuje informácie o tom, ako zakázať súbory cookies, alebo môžete navštíviť stránku http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/. Niektoré funkcie na našej webovej stránke nemusia plne fungovať a nemusíte mať prístup k určitým informáciám na tejto webovej stránke, ak neprijmete súbory cookies. Pokračovaním v používaní webovej stránky bez zmeny nastavení súhlasíte s používaním súborov cookies.

Osobné údaje zo zdrojov tretích strán. Informácie o vás môžeme získavať z verejne a komerčne dostupných zdrojov, ako to povoľujú právne predpisy, ktoré môžeme kombinovať s inými informáciami, ktoré od vás alebo o vás dostávame. Ak sa napríklad uchádzate o zamestnanie v spoločnosti Moderna prostredníctvom našej webovej stránky, môžeme zobraziť váš profil LinkedIn.

Súhrnné údaje. Môžeme zhromažďovať a/alebo anonymizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, aby informácie už neidentifikovali žiadnu konkrétnu osobu. Takéto informácie môžeme bez obmedzenia používať, zverejňovať a inak spracovávať na naše vlastné legitímne obchodné účely vrátane historických a štatistických analýz a obchodného plánovania. 

Ako používame osobné údaje

Osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely.

Naše legitímne záujmy

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, ak je to nevyhnutné pre náš legitímny záujem ako spoločnosti vrátane riadenia, podpory a zlepšovania nášho podnikania a riadenia nášho rizika. Vaše osobné údaje môžeme napríklad spracúvať na:

 • poskytnutie informácií, o ktoré ste požiadali, a/alebo odpovedanie na vaše otázky odoslané prostredníctvom webovej stránky, e-mailu a/alebo telefónu,

 • uľahčenie našich náborových aktivít (napríklad spracúvanie žiadostí o zamestnanie, hodnotenie vás ako kandidáta o zamestnanie a monitorovanie našich štatistík náboru),

 • analyzovanie a rozširovanie našej komunikácie a stratégie (vrátane identifikácie, kedy vám boli zaslané e-maily, ktoré ste dostali a prečítali),

 • prispôsobenie obsahu, ktorý zobrazujeme na našej webovej stránke,

 • ochranu pred podvodmi, nezákonnými aktivitami (ako sú incidenty hackovania alebo zneužitia našej webovej stránky) a nárokmi a inými záväzkami,

 • zachovanie súkromia, bezpečnosti, zabezpečenia alebo majetku webovej stránky a

 • komunikáciu s vami na iné účely, ktoré sú zrejmé z okolností alebo o ktorých vás informujeme, keď od vás zhromažďujeme osobné údaje.

Právna povinnosť

 • Podľa zákona môžeme byť povinní zhromažďovať a spracúvať určité osobné údaje o vás. Môžeme napríklad potrebovať spracovať vaše osobné údaje, aby sme splnili svoje zmluvné záväzky voči vláde USA ako dodávateľ vlády.

Váš súhlas

Môžeme tiež, priamo alebo prostredníctvom našich dôveryhodných tretích strán, požiadať o váš samostatný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, napríklad, keď sa rozhodnete dostávať od nás novinky a aktualizácie spoločnosti Moderna alebo používať súbory cookies, ktoré nie sú nevyhnutné.

Ak sme požiadali o váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ich kedykoľvek odvolať tak, že sa na nás obrátite na adrese uvedenej v časti „Vaše práva na ochranu osobných údajov“ nižšie.

Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudeme predávať, poskytovať ani inak distribuovať tretím stranám, pokiaľ to nie je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Pridružené spoločnosti a poskytovatelia služieb. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným pobočkám spoločnosti Moderna na celom svete, ktoré súhlasia, že s nimi budú zaobchádzať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Osobné údaje môžeme tiež prenášať poskytovateľom služieb, ktorí konajú v našom mene alebo za nás, na ďalšie spracovanie, ako je hodnotenie užitočnosti tejto webovej stránky, správa údajov, technická podpora alebo analýza údajov. Títo poskytovatelia služieb s nami uzavreli zmluvu o používaní osobných údajov iba na účel(-y), na ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené alebo inak zákonne spracované, o nepredávaní vašich osobných údajov iným tretím stranám a o ich neposkytnutí iným tretím stranám s výnimkou prípadov, keď to vyžadujú právne predpisy, ako to povoľujeme alebo ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Iné strany v súvislosti s podnikovou transakciou. Osobné údaje, ktoré sme od vás získali, môžeme tiež prenášať tretej strane v rámci podnikovej obchodnej transakcie, ako je fúzia, akvizícia, reorganizácia, spoločný podnik, financovanie alebo predaj nášho majetku.

Iné strany, ak to vyžadujú platné právne predpisy alebo podľa potreby na ochranu spoločnosti Moderna. Osobné údaje môžeme poskytnúť tretej strane s cieľom dodržiavať zákonné a regulačné požiadavky alebo chrániť pred podvodom, nezákonnou činnosťou (ako je reakcia na incidenty hackovania alebo zneužitia našej webovej stránky) a nárokmi a inými záväzkami.

Medzinárodné prenosy údajov

Keď poskytujeme osobné údaje tretej strane, takéto prenosy údajov môžu zahŕňať prenos osobných údajov do iných krajín. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké právne predpisy o ochrane osobných údajov ako krajina, z ktorej pôvodne osobné údaje pochádzajú.

Len obyvatelia EHP

Spoločnosť Moderna bude v USA pôsobiť ako prevádzkovateľ údajov a bude spracúvať vaše osobné údaje stanovením účelov a prostriedkov ich spracúvania podľa nariadenia GDPR. Upozorňujeme, že vaše osobné údaje budú uložené na serveroch spoločnosti Aquia vrátane serverov v rámci Európskej únie aj mimo nej. Pred prenosom vašich osobných údajov mimo EHP podnikneme kroky na zabezpečenie toho, aby sa týmto údajom poskytla rovnaká úroveň ochrany ako podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov v EHP. V prípade potreby používame na prenosy údajov mimo EHP platné záruky vrátane štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou. Kópiu týchto opatrení môžete získať tak, že sa na nás obrátite pomocou e-mailovej adresy uvedenej nižšie.

Vaše práva na ochranu osobných údajov

Podľa platných právnych predpisov môžete mať ako dotknutá osoba určité práva. Môžete mať napríklad právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov alebo požiadať o obmedzenie ich spracúvania a požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, ich opravu, vymazanie a prenosnosť, a to s výhradou určitých výnimiek stanovených zákonom. Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov, alebo ak chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na nás na adrese:

Moderna, Inc.
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA
Privacy@modernatx.com
Obyvatelia EÚ: EUprivacy@modernatx.com

Pokúsime sa poskytnúť všetky požadované informácie a vykonať požadované zmeny v rozsahu požadovanom a povolenom príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a inými právnymi predpismi a nariadeniami. V každom prípade sa budeme snažiť odpovedať vám čo najskôr, aby sme vám oznámili výsledok vašej žiadosti.

Sťažnosť môžete podať príslušnému dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov nami porušuje platné právne predpisy. Kontaktné údaje všetkých dozorných orgánov v EÚ nájdete tu.

Informačná bezpečnosť

Spoločnosť Moderna používa komerčne primerané administratívne, technické, personálne a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu osobných údajov, ktoré máme v držbe, pred stratou, krádežou a neoprávneným použitím, zverejnením alebo úpravou. Samozrejme, napriek týmto opatreniam nemôžeme zaručiť dokonalú bezpečnosť sietí, serverov a databáz, ktoré prevádzkujeme alebo ktoré sa prevádzkujú v našom mene. Najmä e-mail odoslaný na webovú stránku alebo z nej nemusí byť bezpečný. Preto by ste mali venovať osobitnú pozornosť rozhodovaniu o tom, aké informácie nám pošlete e-mailom. Nezabúdajte na to pri poskytovaní akýchkoľvek osobných údajov prostredníctvom webovej stránky.

Uchovávanie údajov

Spoločnosť Moderna bude uchovávať vaše osobné údaje iba tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu (-ov), na ktorý (-é) boli zhromaždené, v závislosti od účelu (-ov), na ktorý (-é) boli osobné údaje zhromaždené, povahy osobných údajov, akéhokoľvek zmluvného vzťahu, ktorý riadi uchovávanie osobných údajov, a našich právnych alebo regulačných povinností. Vaše osobné údaje potom zničíme alebo anonymizujeme v súlade s platnými právnymi predpismi.

E-mailová komunikácia

V prípade, že sa s vami spojíme, vrátane e-mailového kontaktu, poskytneme vám spôsob, ako sa odhlásiť alebo prihlásiť na prijímanie ďalších oznámení v rozsahu požadovanom právnymi predpismi. Môžete si napríklad zvoliť prijímanie e-mailových aktualizácií o vývoji produktov a/alebo služieb spoločnosti Moderna alebo o špecifických témach týkajúcich sa zdravia (napr. prijímanie e-mailových aktualizácií o metylmalónovej acidémii (MMA) od spoločnosti Moderna) vyplnením príslušného elektronického formulára „Pripojiť sa k nášmu zoznamu adresátov“ na našej webovej stránke. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že si neželáte dostávať takéto e-mailové správy od nás, môžete sa odhlásiť z odberu z akéhokoľvek zoznamu kontaktov pomocou príslušného odkazu „Zrušiť odber“ v rámci príslušného elektronického komunikačného kanála alebo zaslaním e-mailu s názvom „Zrušiť odber aktualizácií e-mailom“ na adrese privacy@modernatx.com alebo EUprivacy@modernatx.com.

Naše zásady týkajúce sa detí

Zaviazali sme sa chrániť osobné údaje detí. Obsah a služby tejto webovej stránky nie sú určené ani cielené na prilákanie detí mladších ako 18 rokov. Prostredníctvom webovej stránky nemajú návštevníci mladší ako 18 rokov poskytovať spoločnosti Moderna žiadne osobné údaje ani poskytovať osobné údaje spoločnosti Moderna o deťoch mladších ako 18 rokov. Ak sa dozvieme, že používateľ našej webovej stránky je mladší ako 18 rokov a dobrovoľne poskytol osobné údaje a/alebo osobné údaje súvisiace so zdravím, alebo že zdravotnícky pracovník dobrovoľne poskytol osobné údaje o pacientovi, ktorý je identifikovaný ako mladší ako 18 rokov bez daného alebo oprávneného súhlasu opatrovníka takéhoto dieťaťa, na základe príslušného oznámenia alebo žiadosti sa budeme snažiť promptne tieto osobné údaje odstrániť.

Oznámenie CalOPPA o nesledovaní

Používateľov našich webových stránok nesledujeme priebežne ani na webových stránkach tretích strán, a preto nereagujeme na signály Nesledovať (DNT). Spoločnosť Moderna neoprávňuje tretie strany na zhromažďovanie osobných údajov priamo od našich používateľov na našej webovej stránke, napríklad prostredníctvom reklamy tretích strán.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Pre pohodlie našich návštevníkov môže táto webová stránka obsahovať odkazy na iné webové stránky, o ktorých sa domnievame, že môžu ponúknuť užitočné informácie. Tieto odkazy môžu obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré nám môžu poskytovať služby. Upozorňujeme, že spoločnosť Moderna nie je zodpovedná za postupy ochrany osobných údajov takýchto iných webových stránok a nemôže zaručiť štandardy ochrany osobných údajov takýchto iných webových stránok. Svojim používateľom odporúčame, aby si uvedomili, keď opustia našu webovú stránku, a aby si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorá zhromažďuje osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na informácie zhromaždené našou webovou stránkou a nie na žiadne prepojené webové stránky, ktoré nie sú súčasťou spoločnosti Moderna.

Oznámenie o zásadách ochrany osobných údajov

Aktualizácie: Ak zmeníme svoje zásady ochrany osobných údajov, tieto zmeny zverejníme na svojej webovej stránke. Ak vykonáme revízie týchto zásad ochrany osobných údajov, aktualizujeme dátum v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Ďalšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo obavy týkajúce sa postupov na tejto webovej stránke alebo vašich vzťahov s touto webovou stránkou alebo akýchkoľvek záležitostí súvisiacich s ochranou osobných údajov vo všeobecnosti, pošlite nám e-mail na adresu privacy@modernatx.com alebo sa na nás obráťte písomne na adrese:

Moderna, Inc
Do rúk: Legal Department
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA

Pre obyvateľov EÚ/EHP: pošlite nám e-mail na adresu contact@dpr.eu.com. Môžete sa tiež s nami spojiť písomne na adrese:

DPR Group
Office 29, Clifton House
Fitzwilliam Street Lower
Dublin, Írsko

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv sa na nás bez ohľadu na miesto bydliska obráťte písomne na adrese:

Moderna, Inc
Do rúk: Corporate Communications
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA

Kontaktné údaje spoločnosti Moderna

8:00 – 17:00 SEČ – pondelok – piatok
EMEAMedinfo@modernatx.com

  © 2023 Moderna, Inc.

  SK-COV-2100001 03/2022