skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Pogoji uporabe podjetja Moderna

Pred dostopom ali uporabo tega spletnega mesta natančno preberite te pogoje

Podatki o nas

Ti pogoji uporabe spletnega mesta (»Pogoji«) opisujejo pogoje, ki veljajo za vašo uporabo spletnega mesta, ki ga upravlja (»Moderna«, »mi«, »naš« in »nas«). Smo družba, ustanovljena v državi Delaware, s sedežem na naslovu 200 Technology Square, Cambridge, MA 02139. Uporaba ali povezava do katere koli vsebine na spletnem mestu poteka v skladu s pogoji, navedenimi v teh splošnih pogojih. Z dostopom do spletnega mesta ali njegovo uporabo potrjujete, da ste prebrali te pogoje, jih razumete in da se strinjate z njimi ter da ti nadomeščajo vse morebitne predhodne dogovore med vami in družbo Moderna glede uporabe spletnega mesta. Če se ne strinjate s pogoji, ne dostopajte do spletnega mesta ali ga ne uporabljajte. Z uporabo spletnega mesta izjavljate, da ste stari vsaj 18 let.

Razumete in soglašate, da lahko te pogoje kadar koli brez predhodnega obvestila spremenimo. Trenuten in veljaven izvod teh pogojev lahko kadar koli preberete tako, da na spletni strani izberete povezavo »Pogoji uporabe«. Družba Moderna lahko te pogoje kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Vsaka uporaba spletnega mesta po tem datumu bo predstavljala vaše sprejetje spremenjenih pogojev. Če katera koli sprememba teh pogojev ni sprejemljiva za vas, je vaše edino pravno sredstvo prenehanje dostopa do spletnega mesta, brskanja in druge uporabe spletnega mesta.

Vaš dostop do spletnega mesta in njegova uporaba sta predmet Pravilnika o zasebnosti družbe Moderna, ki se nahaja na www.modernatx.com/privacy-policy pri čemer so pogoji tega dokumenta s sklicem vključeni v to spletno mesto.

Uporaba informacij

Informacije s spletnega mesta lahko prosto uporabljate, po njih brskate, do njih dostopate ali jih prenašate, vključno z besedili, slikami, zvokom, videoposnetki in programsko opremo (»informacije«) za lastno začasno nekomercialno uporabo. Za informacije nimate nobenih pravic in jih ne smete uporabljati, kopirati ali prikazovati, razen če je to dovoljeno v teh pogojih. Brez našega predhodnega pisnega soglasja ni dovoljena nobena druga uporaba. Smo lastniki informacij ali pa nam je del teh informacij na voljo na podlagi dogovorov s tretjimi osebami. Informacije so zaščitene v skladu z ameriško in mednarodno zakonodajo o intelektualni lastnini. Nepooblaščena uporaba informacij lahko pomeni kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke in drugih zakonov. Informacij ne smete prodajati, prenašati, dodeliti, licencirati, podlicencirati ali spreminjati, prikazovati, javno izvajati, izdelati izpeljano različico, distribuirati, prenašati, znova uporabiti, ponovno objaviti ali drugače uporabljati na noben način za kakršen koli javni ali komercialni namen brez našega pisnega dovoljenja. Spletnega mesta ali informacij s spletnega mesta ne smete uporabljati (a) na način, ki bi kršil veljavno lokalno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo ali predpise; (b) na kakršen koli nezakonit ali goljufiv način, ali ki ima kakršen koli nezakonit ali goljufiv namen ali učinek; (c) za pošiljanje, ali omogočanje pošiljanja, za nezahtevano ali nepooblaščeno oglaševanje ali promocijsko gradivo ali za drugo obliko podobnega zbiranja naročil (za neželeno pošto); ali (d) za nepooblaščene poskuse dostopa do katerega koli od naših sistemov ali omrežij tretjih oseb. Uporaba ali objava katere koli informacije na katerem koli drugem spletnem mestu ali v omrežnem računalniškem okolju za kakršen koli namen je izrecno prepovedana. Če kršite kateri koli del teh pogojev, vaša pravica do dostopa in/ali uporabe informacij in spletnega mesta samodejno preneha veljati, zato boste takoj uničili vse kopije informacij, ki ste jih ustvarili. Pridržujemo si pravico, da spletno mesto brez obvestila umaknemo, dopolnimo ali spremenimo. Mi ne bomo odgovorni, če naše spletno mesto iz kakršnega koli razloga ni na voljo v katerem koli trenutku ali za katero koli obdobje. Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja vabila k vlaganju ali drugačno trgovanje z delnicami ali vrednostnimi papirji družbe Moderna.

Avtorske pravice in blagovne znamke

Zadržati in prikazati morate vsako obvestilo o avtorskih pravicah ali drugo obvestilo o lastninskih pravicah v izvirnih podatkih na vsaki kopiji podatkov ali v vseh podatkih, ki jih prenesete. Pravice intelektualne lastnine na spletnem mestu in v informacijah so last družbe Moderna, naših povezanih družb ali naših zunanjih partnerjev. Predpostavljati morate, da je vse, kar vidite in preberete na spletnem mestu, avtorsko zaščiteno, razen če je navedeno drugače in se ne sme uporabljati brez našega pisnega dovoljenja, razen kot je določeno v teh pogojih ali v besedilu na spletnem mestu. Brez našega predhodnega pisnega dovoljenja nobena povezava na spletno mesto ne sme biti vključena v drugo spletno mesto. Z izjemo zgoraj navedenega omejenega pooblastila vam ni podeljena ali dodeljena nobena licenca ali pravica do informacij ali katera koli avtorska pravica družbe Moderna ali katere koli druge osebe.

Blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi družbe Moderna (»blagovne znamke družbe Moderna«), ki se uporabljajo in so prikazane na spletnem mestu, so registrirane in neregistrirane blagovne in storitvene znamke družbe Moderna ali njenih podružnic ali povezanih družb. Druge družbe, izdelki in imena storitev na spletnem mestu so lahko blagovne znamke ali storitvene znamke tretjih oseb (»blagovne znamke tretjih oseb« in, skupaj z blagovnimi znamkami družbe Moderna »blagovne znamke«). Nič na spletnem mestu ali v teh pogojih se ne sme razlagati kot implicitna, s pravnim določilom ali drugačna podelitev katere koli licence ali pravice, eksplicitne ali implicitne, pod katero koli blagovno znamko, prikazano na spletnem mestu, brez predhodnega pisnega soglasja družbe Moderna za vsak primer posebej. Blagovnih znamk se ne sme uporabljati za razvrednotenje družbe Moderna ali katere koli tretje osebe, izdelkov ali storitev družbe Moderna ali tretje osebe ali na noben način (z uporabo komercialno razumne presoje), ki lahko škoduje dobremu imenu blagovnih znamk. Povezave do spletnega mesta z drugih spletnih mest morajo vsebovati samo besedilo in uporaba blagovnih znamk kot del povezave do spletnega mesta ali z njega je prepovedana brez predhodnega pisnega soglasja družbe Moderna. Dobro ime, ki ga ustvari uporaba katere koli blagovne znamke družbe Moderna, bo vplivalo na koristi družbe Moderna.

Nekateri elementi spletnega mesta so zaščiteni z zaščitnimi znaki, blagovno znamko, nelojalno konkurenco in drugimi zakoni ZDA ter zveznimi in mednarodnimi zakoni in jih ni dovoljeno v celoti ali delno kopirati ali posnemati, kar med drugim vključuje uporabo uokvirjanja ali zrcaljenja. Nobenega od podatkov ni dovoljeno prenesti brez izrecnega pisnega soglasja družbe Moderna za vsak primer posebej.

Medicinski nasveti

Vsebina na spletnem mestu je namenjena kot splošni vir informacij glede obravnavane teme. Družba Moderna neposredno ali posredno ne izvaja zdravstvenih storitev, nudi zdravstvenih nasvetov ali posreduje zdravstvenih storitev prek spletnega mesta in nobena vsebina na tem spletnem mestu ni navodilo za diagnosticiranje ali zdravljenje. Nobena podana informacija se ne sme obravnavati kot popolna, prav tako se ni možno zanašati nanjo kot osnovo za diagnosticiranje ali zdravljenje določenega posameznika. Informacije, prejete na spletnem mestu, ne morejo služiti za osebne, medicinske, pravne, tehnične ali finančne odločitve. Ne smete jih uporabljati namesto obiska, klica, posveta ali nasveta zdravnika ali drugega usposobljenega izvajalca zdravstvenih storitev. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z zdravstveno oskrbo, se takoj posvetujte s svojim zdravnikom ali drugim usposobljenim izvajalcem zdravstvenih storitev.

Povezave

To spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest, ki jih upravljajo druge stranke (»zunanja spletna mesta«). Zunanja spletna mesta niso pod nadzorom družbe Moderna in družba Moderna ni odgovorno za vsebino, ki je na voljo na zunanjih spletnih mestih. Te povezave ne vključujejo napotitve ali odobritve gradiva na zunanjih spletnih mestih družbe Moderna ali katerega koli drugega subjekta, predmeta ali storitve, družba Moderna pa zavrača vso odgovornost v zvezi z vašim dostopom do zunanjih spletnih mest. Nismo odgovorni za vsebino povezanih zunanjih spletnih mest in ne dajemo nobenih zagotovil glede vsebine ali točnosti gradiva na teh zunanjih spletnih mestih. Pri prenosu datotek z vseh spletnih mest morate upoštevati previdnostne ukrepe, da računalnik zaščitite pred virusi in drugimi uničevalnimi programi. Družba Moderna uporabnikom ponuja povezave do zunanjih spletnih mest, dostop do vseh zunanjih spletnih mest, povezanih s tem spletnim mestom, pa je na lastno odgovornost.

V prihodnost usmerjene izjave

Spletno mesto vsebuje izrecne ali v prihodnost usmerjene izjave v smislu Zakona o reformi pravnih postopkov v zvezi z vrednostnimi papirji iz leta 1995, kot je bil spremenjen, člena 27A Zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933, z vsemi spremembami, in člena 21E Zakona o zamenjavi vrednostnih papirjev iz leta 1934, ki temeljijo na prepričanjih in predpostavkah ter informacijah, ki so trenutno na voljo vodstvu družbe Moderna. Te izjave se med drugim nanašajo na pričakovanja družbe Moderna v zvezi s načrti, cilji, strategijami, prihodnjim delovanjem ali finančnimi rezultati, poslovnimi načrti in potenciali ter pričakovanji v zvezi s kliničnimi preskušanji, časovnicami razvoja, pogovori z regulativnimi organi, razvojnimi programi, razvojnimi kandidati in preskušanimi zdravili, ki jih razvija podjetje Moderna in strateški sodelavci družbe Moderna. V nekaterih primerih lahko v prihodnost usmerjene izjave prepoznamo po izrazih, kot so »lahko«, »bi moralo«, »se pričakuje«, »namerava«, »načrtuje«, »predvideva«, »meni«, »ocenjuje«, »napoveduje«, »potencialno«, »nadaljuje« ali negativne oblike teh izrazov ali po drugih primerljivih izrazih, pri čemer vse izjave ne vsebujejo teh besed. Te izjave temeljijo na trenutnih pričakovanjih vodstva družbe Moderna in so odvisne od določenih dejavnikov, tveganj in negotovosti, zaradi katerih bi se dejanski rezultati lahko bistveno razlikovali od tistih, ki jih vsebujejo te izjave. Za informacije, predstavljene na spletnem mestu, velja, da so posodobljene na dan, ko so prvič objavljene. V prihodnost usmerjene izjave na tem spletnem mestu niso obljuba ali zagotovilo in se na te v prihodnost usmerjene izjave ne zanašajte preveč, ker vključujejo znana in neznana tveganja, negotovost in druge dejavnike, ki so med drugim izven nadzora družbe Moderna in bi lahko povzročili, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih, ki jih izražajo ali nakazujejo te v prihodnost usmerjene izjave. Družba Moderna ne namerava posodobiti nobene v prihodnost usmerjene izjave, predstavljene na spletnem mestu v primeru spremenjenih okoliščin ali drugače, in te izjave so aktualne le na dan, ko so podane.

Vedite, da so vloge družbe Moderna pri Komisiji ZDA za vrednostne papirje in borzo sicer na voljo na spletnih povezavah na spletnem mestu, vendar pa informacije, ki so navedene na spletnem mestu ali so na voljo na spletnem mestu prek spletnih povezav, niso vključene s sklicem in se ne obravnavajo kot njihov del.

Posodobitve

Družba Moderna lahko kadar koli brez obvestila spremeni, popravi in/ali izboljša informacije ter izdelke in programe, opisane v teh informacijah. Čeprav si redno prizadevamo posodabljati spletno mesto, so lahko informacije, gradiva in storitve, ki jih zagotavljamo na spletnem mestu ali prek njega, občasno netočne, nepopolne ali zastarele in se zagotavljajo »KAKRŠNE SO« in »KOT SO NA VOLJO«. Družba Moderna ni dolžna posodabljati informacije, ki jih vsebuje spletno mesto, in ni odgovorna za morebitno neustrezno posodabljanje teh informacij. Ne dajemo nobenih zagotovil o celovitosti, točnosti ali ažurnosti informacij na spletnem mestu in ne prevzemamo nobene obveznosti, da posodobimo ali popravimo informacije na spletnem mestu, ne glede na to, ali so posledica novih informacij, dogodkov v prihodnosti, okoliščin ali drugih okoliščin. Vaša odgovornost je, da preverite vse informacije na spletnem mestu, preden se zanesete nanje.

Zavrnitev jamstev

DRUŽBA MODERNA, NJENE PODRUŽNICE IN DRUGA LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA TER NJIHOVE ODGOVORNE OSEBE, DIREKTORJI, ZAPOSLENI, AGENTI, DOBAVITELJI, STRATEŠKI SODELAVCI, IN DAJALCI LICENC (SKUPNO, ODGOVORNE OSEBE DRUŽBE MODERNA) NE DAJEMO NOBENIH JAMSTEV ALI ZAGOTOVIL IN NOBENIH ZAVEZ, IZRECNIH ALI IMPLICITNIH, O SPLETNEM MESTU ALI INFORMACIJAH (VKLJUČNO, BREZ OMEJITVE, S PRAVOČASNOSTJO, AKTUALNOSTJO, TOČNOSTJO, POPOLNOSTJO ALI USTREZNOSTJO ZA KAKRŠEN KOLI DOLOČEN NAMEN ALI DA BODO REZULTATI, KI BI JIH LAHKO PRIDOBILI Z UPORABO SPLETNEGA MESTA, BREZ NAPAK ALI ZANESLJIVI.)

Omejitev odgovornosti

ODGOVORNE OSEBE DRUŽBE MODERNA NE ODGOVARJAJO ZA NOBENO NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, POSREDNO, POSEBNO ALI KAZNIVO ŠKODO, KI IZHAJA IZ DOSTOPA, UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA, ALI ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI IZPUSTITVE INFORMACIJ, VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITEV, KAKRŠNOKOLI ODGOVORNOSTJO ZA (I) IZGUBO PRIHODKA ALI DOHODKA, (II) IZGUBO POSLA ALI PREKINITEV POSLA, (III) IZGUBO DOBIČKA ALI POGODB, (IV) IZGUBO NAČRTOVANIH PRIHRANKOV, (V) IZGUBO PODATKOV, (VI) IZGUBO DOBREGA IMENA, (VII) SLABO UPRAVLJANJE ALI SLABO IZKORIŠČEN ČAS; IN (VIII) ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO IZGUBO ALI ŠKODO, KI JE POSLEDICA ŠKODNEGA DEJANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), KRŠITVE POGODBE ALI DRUGEGA, TUDI ČE JE PREDVIDLJIVA. ODGOVORNE OSEBE DRUŽBE MODERNA NISO ODGOVORNE ZA RESNIČNOST, TOČNOST ALI POPOLNOST PODATKOV, ZA NAPAKE ALI OMEJITVE ALI ZA KAKRŠNE KOLI ZAMUDE ALI PREKINITVE PODATKOV ALI PRETOKA PODATKOV IZ KATEREGA KOLI RAZLOGA. SPLETNO MESTO IN INFORMACIJE UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST.

ODGOVORNE OSEBE DRUŽBE MODERNA NE JAMČIJO, DA BO SPLETNO MESTO DELOVALO BREZ NAPAK ALI DA BO SPLETNO MESTO, STREŽNIK ALI INFORMACIJE BREZ RAČUNALNIŠKIH VIRUSOV ALI PODOBNIH KONTAMINACIJ ALI DESTRUKTIVNIH FUNKCIJ. ČE JE VAŠA UPORABA SPLETNEGA MESTA ALI INFORMACIJ IMELA ZA POSLEDICO POTREBO PO POPRAVILU ALI ZAMENJAVI OPREME ALI PODATKOV, ZA NASTALE STROŠKE NISO ODGOVORNE OSEBE DRUŽBE MODERNA.

SPLETNO MESTO IN INFORMACIJE SO NA VOLJO »KOT SO« IN »KOT SO NA VOLJO«, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV. ODGOVORNE OSEBE DRUŽBE MODERNA ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, JAMSTVOM LASTNINSKE PRAVICE, NEOPOREČNOSTI TRŽNE KAKOVOSTI, NEKRŠITVE PRAVIC TRETJIH OSEB IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

V nekaterih jurisdikcijah ni dovoljeno zavračati ali izključiti določenih jamstev ali omejiti ali izključiti odgovornost za naključno ali posledično škodo. Skladno s tem, nekatere od zgoraj navedenih izključitev ali omejitev morda ne veljajo za vas ali so za vas izvršljive. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti in ne prevzemamo odgovornosti za škodo ali viruse, ki bi lahko okužili vašo računalniško opremo ali drugo lastnino zaradi vašega dostopa do podatkov ali njihove uporabe. Družba Moderna si pridržuje pravico, da kadar koli in brez obvestila in odgovornosti prekine delovanje spletnega mesta.

Podatki, ki nam jih posredujete

Vsa sporočila ali gradiva, ki nam jih pošljete prek elektronske pošte ali kako drugače, vključno z vsemi podatki, vprašanji, komentarji, predlogi ali podobnim, se bodo obravnavali kot nezaupni in nelastniški, in družba Moderna v zvezi s temi informacijami nima nobenih obveznosti. Vse, kar oddajate ali objavljate, postane last družbe Moderna in to lahko uporabljajo njene podružnice, povezane družbe, strateški sodelavci in zunanji ponudniki storitev za kateri koli namen, vključno z, med drugim, reprodukcijo, razkritjem, prenosom, objavo, predvajanjem in objavo. Družba Moderna in njene podružnice, povezane družbe, strateški sodelavci in zunanji ponudniki storitev lahko prosto uporabljajo vse zamisli, koncepte, strokovno znanje in izkušnje ali tehnike, ki jih vsebujejo sporočila, ki jih pošljete na spletno mesto, za kakršen koli namen, vključno, med drugim, z raziskovanjem, razvojem, proizvodnjo in trženjem izdelkov, ki uporabljajo ali vsebujejo te informacije. Vse informacije, ki jih posredujete na spletno mesto, so lahko javno dostopne. Pomembne in zasebne podatke morate zaščititi sami. Družba Moderna ni odgovorna za zaščito zasebnosti e-pošte ali drugih podatkov, ki se prenašajo prek interneta ali drugega omrežja, ki ga lahko uporabljate.

Izdelki po vsem svetu

Spletno mesto lahko vsebuje informacije o naših trenutnih ali morebitnih prihodnjih izdelkih in storitvah po vsem svetu, ki niso na voljo na vseh lokacijah. Sklic na izdelek ali storitev na spletnem mestu ne pomeni, da bo tak izdelek ali storitev na voljo na vaši lokaciji. Za izdelke, navedene na tem spletnem mestu, lahko veljajo različne regulativne zahteve, odvisno od države uporabe. Posledično lahko obiskovalce obvestimo, da so določeni deli spletnega mesta namenjeni samo za določene vrste strokovnih uporabnikov ali le za občinstvo v določenih državah. Na spletnem mestu ničesar ne smete pojmovati kot promocijo ali oglaševanje katerega koli izdelka ali uporabo katerega koli izdelka, ki ni dovoljena z zakoni in predpisi v državi vašega stalnega prebivališča.

Veljavno pravo

Sami ste odgovorni za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo v vaši jurisdikciji. Do spletnega mesta lahko dostopate iz vsake ameriške države in iz drugih držav po svetu. Na vsakem od teh mest se zakoni lahko razlikujejo od zakonov države Massachusetts, kjer je sedež družbe Moderna. Z dostopom do spletnega mesta se vi in družba Moderna strinjate, da zakoni države Massachusetts, ne glede na načela glede navzkrižja zakonov, veljajo za vse spore, ki temeljijo na vaši uporabi spletnega mesta ali ki izhajajo iz nje ali se nanašajo na vašo uporabo spletnega mesta ali informacije, ki jih vsebuje. V zvezi s tovrstnimi spori se z družbo Moderna strinjate in ji podeljujete izključno osebno pristojnost za katero koli sodišče v Bostonu, Massachusetts.

Ravnali boste skladno z vsemi veljavnimi omejitvami glede izvoza v skladu z veljavnimi zakoni o nadzoru izvoza in ne boste mogli izvoziti ali ponovno izvoziti nobenih informacij v države ali do oseb, za katere veljajo zakoni o nadzoru izvoza. Če ste v državi, kjer je tak izvoz prepovedan ali ste oseba ali subjekt, za katero je tak izvoz prepovedan, ne smete prenašati nobenih podatkov. Sami ste odgovorni za skladnost z zakonodajo vaše jurisdikcije glede uvoza, izvoza ali ponovnega izvoza podatkov.

Informacije so na voljo z "OMEJENIMI PRAVICAMI". Za uporabo, podvajanje ali razkritje s strani vlade ZDA veljajo omejitve, navedene v 48 CFR 52.227-19 in 48 CFR 252.227-7013 in naknadnih spremembah. Uporaba spletnega mesta ali informacij s strani vlade ZDA pomeni priznavanje naših lastniških pravic na spletnem mestu in informacijah.

Če za katero koli določilo teh pogojev s strani katerega koli sodišča, ki je pristojno za to področje, ugotovi, da je nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, potem ta neveljavnost ali neizvršljivost ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh pogojev, ki ostanejo polno veljavni in izvršljivi. Če družba Moderna ne deluje ali ne uveljavlja katere koli določbe teh pogojev, se to ne šteje za odpoved tej določbi ali kateri koli drugi določbi v teh pogojih. Nobena odpoved ne bo učinkovala zoper družbo Moderna, razen če je podana v pisni obliki, in nobena odpoved se ne bo razlagala kot odpoved v katerem koli drugem ali naslednjem primeru. Razen kot je izrecno dogovorjeno med družbo Moderna in vami v pisni obliki, ti pogoji predstavljajo celotni sporazum med vami in družbo Moderna v zvezi s to zadevo ter nadomeščajo vse predhodne ali sočasne pisne ali ustne dogovore med pogodbenima strankama v zvezi s to zadevo. Naslovi razdelkov so navedeni zgolj zaradi priročnosti in nimajo nobene pravne pomembnosti. Družba Moderna lahko kadar koli prenese svoje lastništvo, nadzor ali druge pravice na katero koli osebo, ne da bi vas o tem obvestila.

Ti pogoji bodo stopili v veljavo v dobro naših naslednikov, pravnih naslednikov, pridobiteljev licenc in pridobiteljev podlicenc.

Stopite v stik z družbo Moderna

8.00–17.00 po srednjeevropskem času – Pon – Pet
EMEAMedinfo@modernatx.com

    © 2023 Moderna, Inc.

    SI-COV-2100008 03/2022