skip-to-main

COVID-19 Vaccine Moderna

Politika privatnosti kompanije Moderna

Stupa na snagu 22. januara 2021. godine

Pažljivo pročitajte Politiku privatnosti kompanije Moderna pre pristupanja ili korišćenja ovog veb-sajta

Ovaj veb-sajt je u svojini i njime upravlja kompanija Moderna, Inc. („Moderna”, „mi”, „naš/a/e/i” ili „nas/nama”). Materijale na našem veb-sajtu (the „veb-sajt” ili „sajt”) pruža kompanija Moderna kao uslugu našim klijentima i opštoj javnosti i treba da se koriste samo u informativne svrhe.

Kompanija Moderna poštuje privatnost posetilaca našeg veb-sajta i pozivalaca naših telefonskih centara i mi prepoznajemo važnost preduzimanja koraka za zaštitu privatnosti informacija koje prikupljamo. Ova Politika privatnosti opisuje vrste Podataka o ličnosti (kako su definisani u daljem tekstu) koje prikupljamo o posetiocima veb-sajta i pozivaocima naših telefonskih centara, način na koji možemo da koristimo Podatke o ličnosti i sa kim možemo da ih delimo. Ova Politika privatnosti takođe opisuje (1) mere koje preduzimamo da bismo zaštitili Podatke o ličnosti koje prikupljamo i (2) vaša prava i privilegije u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem vaših Podataka o ličnosti.

Izuzeci. Ova politika se odnosi samo na Podatke o ličnosti prikupljene preko ovog veb-sajta i naših telefonskih centara. Ona ne opisuje načine na koje možemo da prikupljamo ili koristimo Podatke o ličnosti dobijene van mreže na druge načine i ne rešava i ne kontroliše prakse privatnosti drugih veb-sajtova (uključujući i one ka kojima postavljamo linkove), koji mogu imati svoje sopstvene politike. Podstičemo korisnike našeg veb-sajta da budu svesni kada napuštaju naš veb-sajt i da pročitaju izjave o privatnosti svakog veb-sajta koji posećuju a koji prikuplja Podatke o ličnosti. Informacije koje vam ne tražimo a koje nam pružite mogu se smatrati nepoverljivim i kompanija Moderna će biti slobodna da reprodukuje, koristi, otkriva i distribuira takve netražene informacije drugima bez dozvole, naknade, ograničenja ili pripisivanja, pod uslovom da se sa svim Podacima o ličnosti u okviru takvih netraženih informacija postupa u skladu sa ovom Politikom privatnosti i važećim zakonom.

Pristupanjem našem veb-sajtu, saglašavate se sa odredbama ove Politike privatnosti i Odredbama i uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa ovim odredbama, niste ovlašćeni da koristite naš veb-sajt.

Uvod

Podaci o ličnosti” su podaci koji se mogu koristiti za vašu identifikaciju ili obraćanje vama, kao što su vaši kontakt podaci, uključujući vaše ime i prezime, adresu, adresu e-pošte, zemlju i broj telefona, sve druge informacije koje se mogu navesti u vašoj biografiji u slučaju da pošaljete prijavu za posao kompaniji Moderna preko našeg veb-sajta i, kada je to predviđeno važećim zakonom, sve podatke o vašem korišćenju našeg veb-sajta ili vašeg uređaja koji se mogu prikupiti automatski, uključujući i korišćenjem kolačića, veb-monitora i drugih tehnologija praćenja.

Vašim Podacima o ličnosti ćemo rukovati u skladu sa važećim zakonom i sledećim principima:

 • Obrađivaćemo Podatke o ličnosti zakonito, pošteno i transparentno.

 • Prikupljaćemo Podatke o ličnosti samo u konkretne, izričite i legitimne svrhe, a lične informacije ćemo koristiti samo u svrhe u koje su prvobitno prikupljene.

 • Ograničićemo prikupljanje Podataka o ličnosti do mere u kojoj je to neophodno u odnosu na svrhu za koju se obrađuju.

 • Uložićemo razumne napore kako bismo obezbedili da vaši Podaci o ličnosti budu tačni i, kada je potrebno, ažurirani.

 • Čuvaćemo Podatke o ličnosti ne duže nego što je neophodno za svrhu u koju se Podaci o ličnosti obrađuju.

 • Podaci o ličnosti će se obrađivati samo na način koji pruža odgovarajuću bezbednost ličnih informacija.

Naše prakse privatnosti detaljnije su opisane u ostatku ove Politike privatnosti.

Informacije koje prikupljamo

Možete posetiti naš veb-sajt bez afirmativnog pružanja bilo kakvih informacija o sebi. Ako odlučite da pošaljete svoje informacije preko funkcija „Pridružite se našoj mejling listi” ili „Obratite nam se”na našem veb-sajtu ili ako se prijavite za radno mesto u kompaniji Moderna preko odeljka „Karijere” na našem veb-sajtu, možemo od vas tražiti da nam dostavite Podatke o ličnosti, kao što su vaše ime i prezime, adresa, broj telefona i adresa e-pošte, naziv radnog mesta, naziv kompanije, zemlja, informacije o vašem radnom mestu i bilo koje druge informacije vezane za posao. Niste u obavezi da pružate bilo kakve Podatke o ličnosti kompaniji Moderna, ali vaša sposobnost da koristite naš veb-sajt ili njegove funkcije i vaša mogućnost da se prijavite za radno mesto može biti ograničena ako to ne učinite.

Ako pozovete neki od naših telefonskih centara, možemo od vas da zatražimo da nam pružite Podatke o ličnosti, kao što su vaše ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, država i svi drugi Podaci o ličnosti relevantni za razlog vašeg poziva. [Kada je to relevantno za vaš poziv, možemo da obrađujemo podatke koji se tiču zdravlja.]

Podaci o ličnosti koji se odnose na korišćenje veb-sajta i vašu interakciju sa našim porukama e-pošte, a koji su prikupljeni putem kolačića ili drugih automatizovanih sredstava. Kada koristite naš veb-sajt ili otvorite e-poštu koju ste primili od nas, možemo automatski da prikupljamo informacije o vašem korišćenju veb-sajta ili informacije o vašoj interakciji sa našim porukama e-pošte (na primer, kada je e-poruka primljena i pročitana), uključujući i putem upotrebe kolačića, veb-monitora i drugih tehnologija praćenja („automatizovane informacije”). Automatizovane informacije mogu da obuhvataju informacije o uređaju kao što su IP adresa, identifikatori uređaja i operativni sistem, kao i informacije o korišćenju, npr. vreme i trajanje korišćenja, interakcija sa sadržajem, informacije sačuvane u kolačićima ili sličnim tehnologijama. U skladu sa Uredbom EU 2016/679 o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation, „GDPR”), automatizovane informacije se smatraju podacima o ličnosti i mi ćemo postupati sa takvim automatizovanim informacijama kao sa Podacima o ličnosti u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Kolačići” su male datoteke koje veb-sajt postavlja na vaš čvrsti disk za potrebe identifikacije. Ove datoteke se koriste za registraciju na veb-sajtu i za prilagođavanje vaše naredne posete našem veb-sajtu. Na primer, kolačići pamte vaš željeni jezik i prikaz. Kolačići ne mogu da čitaju podatke sa vašeg čvrstog diska.

Na našem veb-sajtu koristimo sledeće kolačiće:

 • Strogo neophodni kolačići. To su kolačići koji su neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta. Oni obuhvataju, na primer, kolačiće koji vam omogućavaju da se prijavite na svoj nalog kandidata za posao.

 • Kolačići funkcionalnosti. Oni se koriste za vaše prepoznavanje kada se vratite na naš veb-sajt i za ugrađivanje funkcionalnosti sa servisa trećih lica. To nam omogućava da personalizujemo naš sadržaj za vas, da zapamtimo vaše željene postavke (na primer, vaš izbor jezika) i da u naš veb-sajt integrišemo korisne servise pružalaca usluga trećih lica.

 • Analitički kolačići. Mi koristimo platformu Google Analytics za prikupljanje određenih analitičkih informacija da bismo bolje razumeli aktivnosti na našem veb-sajtu i poboljšali naše usluge i kvalitet našeg veb-sajta. Ove informacije obuhvataju IP adresu, zahteve za stranice, veb-sajtove ili oglase koji upućuju na nas, operativni sistem i pregledač, kao i vreme provedeno na našem veb-sajtu. Ove podatke primamo u zbirnom obliku. Koristimo ove informacije da bismo razumeli kako se posetioci angažuju na našem veb-sajtu, izmerili efikasnost našeg oglašavanja na veb-sajtovima trećih lica i poboljšali iskustvo posetilaca. Za više informacija o platformi Google Analytics posetite www.google.com/policies/privacy/partners/.

Možete da odbijete ili prihvatite kolačiće sa ovog veb-sajta u bilo kom trenutku tako što ćete aktivirati podešavanja kolačića u vašem pregledaču. Meni za pomoć na većini internet pregledača sadrži informacije o tome kako da onemogućite kolačiće ili možete da posetite http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/. Ako ne prihvatite kolačiće, neke funkcije na našem veb-sajtu možda neće u potpunosti funkcionisati i možda nećete moći da pristupite određenim informacijama na ovom veb-sajtu.

Podaci o ličnosti iz izvora trećih lica. Mi možemo dobiti informacije o vama iz javno ili komercijalno dostupnih izvora, kako je dozvoljeno zakonom, a koje možemo da kombinujemo sa drugim informacijama koje dobijemo od vas ili o vama. Na primer, ako se prijavite za radno mesto u kompaniji Moderna preko našeg veb-sajta, možemo da pogledamo vaš LinkedIn profil.

Zbirni podaci. Možemo da objedinimo i/ili deidentifikujemo bilo koje Podatke o ličnosti koje prikupimo, tako da informacije više ne identifikuju nijednog konkretnog pojedinca. Možemo da koristimo, otkrivamo i na drugi način obrađujemo takve informacije u naše sopstvene legitimne poslovne svrhe, uključujući istorijsku i statističku analizu i poslovno planiranje, bez ograničenja.

Kako koristimo Podatke o ličnosti

Podatke o ličnosti možemo koristiti u svrhe navedene u nastavku.

Naši legitimni interesi

Možemo da obrađujemo vaše Podatke o ličnosti kada je to neophodno za naš legitimni interes kao kompanije, uključujući upravljanje, promociju i poboljšanje našeg poslovanja i upravljanje našim rizikom. Na primer, vaše Podatke o ličnosti možemo da obrađujemo da bismo vam:

 • pružili informacije koje ste tražili i/ili odgovorili na vaše upite poslate preko veb-sajta, e-pošte i/ili telefona,

 • olakšali naše aktivnosti regrutovanja (kao što su obrada prijava za zapošljavanje, procena kandidata za posao u okviru aktivnosti zapošljavanja i praćenje naše statistike regrutovanja),

 • da bismo analizirali i poboljšali naše komunikacije i strategije (uključujući putem identifikovanja kada ste primili i pročitali poruke e-pošte koje smo vam poslali),

 • prilagodili sadržaj koji prikazujemo na našem veb-sajtu,

 • zaštitili od, identifikovali, istražili i reagovali na prevaru, nezakonitu aktivnost (kao što su slučajevi hakovanja ili zloupotrebe našeg veb-sajta), potraživanja i druge obaveze,

 • da biste nam pomogli u pridržavanju naših zakonskih ili regulatornih obaveza ili ugovornih obaveza prema vladi SAD-a, kao izvođaču poslova za vladu,

 • da bismo održavali privatnost, sigurnost, bezbednost ili imovinu veb-sajta i

 • da bismo komunicirali sa vama u druge svrhe koje su očigledne iz okolnosti ili o kojima vas obaveštavamo kada prikupljamo Podatke o ličnosti od vas.

Zakonske obaveze

 • Možda će neki zakon ili propis zahtevati od nas da prikupljamo i obrađujemo vaše određene Podatke o ličnosti. Na primer, od nas se može zahtevati da obrađujemo određene podatke o ličnosti u vezi sa prijavljivanjem neželjenih događaja.

Javni interes

 • Možemo takođe da obrađujemo Podatke o ličnosti da bismo sproveli naučno istraživanje u javnom interesu.

Vaš pristanak

Možemo takođe da tražimo, bilo direktno ili preko naših pouzdanih trećih lica, vaš poseban pristanak za obradu vaših Podataka o ličnosti, na primer, kada odaberete da primate vesti kompanije Moderna i ažuriranja od nas ili za korišćenje kolačića koji nisu suštinski značajni.

Ako smo zatražili vaš pristanak za obradu vaših Podataka o ličnosti, možete ga naknadno povući u bilo kom trenutku tako što ćete nam se obratiti na adresu navedenu u odeljku „Vaša prava na privatnost” u daljem tekstu.

[Zdravstveni podaci

Kada obrađujemo podatke u vezi sa zdravljem, uključujući i u svrhe obrade izveštaja o neželjenim događajima, takođe obezbeđujemo da imamo dodatni zakonit osnov kako to zahteva GDPR. To će se obično događati zato što moramo to da uradimo iz razloga javnog interesa u oblasti javnog zdravlja ili radi naučnog istraživanja.]

Deljenje Podataka o ličnosti

Nećemo prodavati, deliti niti na drugi način distribuirati vaše Podatke o ličnosti trećim licima izuzev kako je navedeno u ovoj Politici privatnosti.

Povezana društva i Pružaoci usluga. Možemo otkrivati vaše Podatke o ličnosti drugim povezanim društvima kompanije Moderna širom sveta koja pristanu da sa njima postupaju u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Možemo takođe da prenosimo Podatke o ličnosti pružaocima usluga koji postupaju za nas ili u naše ime radi dalje obrade, kao što su procena korisnosti ovog veb-sajta, upravljanje podacima, tehnička podrška ili analiza podataka o zapošljavanju. Ovi pružaoci usluga su zaključili ugovor sa nama samo da bi koristili Podatke o ličnosti za potrebe za koje su podaci prvobitno prikupljeni ili se na drugi način mogu zakonito obrađivati, ne da bi prodavali vaše Podatke o ličnosti trećim licima i ne da bi ih otkrivali trećim licima osim u slučaju kada to zakon zahteva, kada to mi dozvolimo ili je to utvrđeno ovom Politikom privatnosti.

Druge strane u vezi sa korporativnom transakcijom. Možemo takođe da prenosimo Podatke o ličnosti koje smo prikupili od vas trećem licu u okviru poslovne transakcije kao što je spajanje, akvizicija, reorganizacija, zajedničko ulaganje, finansiranje ili prodaja naših sredstava.

Druge strane kada to zahteva važeći zakon ili radi zaštite kompanije Moderna. Podatke o ličnosti možemo otkrivati trećem licu kako bismo postupali u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima ili kako bismo se zaštitili od prevare, nezakonite aktivnosti (kao što su reagovanje na slučajeve hakovanja ili zloupotrebe našeg veb-sajta) i potraživanja i drugih obaveza.

Međunarodni prenosi podataka

Kada delimo Podatke o ličnosti sa trećim licem, takvi prenosi podataka mogu da obuhvataju prenos Podataka o ličnosti u druge zemlje. Te zemlje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja iz koje Podaci o ličnosti inicijalno potiču.

Samo za osobe iz Evropskog ekonomskog prostora (European Economic Area, EEA) i Ujedinjenog Kraljevstva (UK)

Kompanija Moderna, u SAD-u, će postupati kao rukovalac podacima i obrađivaće vaše Podatke o ličnosti određivanjem svrhe i načina njihove obrade, u skladu sa GDPR-om. Imajte na umu da će vaši Podaci o ličnosti biti pohranjeni na Aquia serverima, uključujući i unutar i izvan Evropske unije. Omogućavamo posebne telefonske centre za lica iz EEA i UK kako bi se sa vašim pozivom moglo postupati u EEA ili UK. Pre nego što prenesemo vaše Podatke o ličnosti izvan EEA ili UK, preduzećemo korake da obezbedimo da takvim podacima bude pružen isti nivo zaštite kao prema važećim zakonima o zaštiti podataka u okviru EEA i UK. Za prenos podataka van EEA ili UK, koristimo, tamo gde je potrebno, primenljive mere predostrožnosti, uključujući standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Evropske komisije. Primerak ovih mera možete dobiti tako što ćete nam se obratiti na adresu e-pošte navedenu u daljem tekstu.

Vaša prava na privatnost

Možete imati određena prava kao lice na koje se podaci odnose prema važećem zakonu. Na primer, možete imati pravo da prigovorite ili da zatražite ograničenje obrade vaših Podataka o ličnosti i da zahtevate pristup, ispravku, brisanje i prenosivost Podataka o ličnosti koje imamo o vama, što podleže određenim izuzecima propisanim zakonom. Ako želite da dobijete dodatne informacije u vezi sa našim korišćenjem vaših Podataka o ličnosti, ili ako želite da ostvarite svoja prava, obratite nam se na:

Moderna, Inc.
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA
Privacy@modernatx.com
lica iz EEA i UK: EUprivacy@modernatx.com

Nastojaćemo da pružimo sve zahtevane informacije i da izvršimo tražene izmene u meri u kojoj se to zahteva i dozvoljeno je važećim zakonima o zaštiti privatnosti i drugim zakonima i propisima. U svakom slučaju, potrudićemo se da vam odgovorimo što pre i obavestimo vas o ishodu vašeg zahteva.

Možete podneti pritužbu relevantnom nadzornom organu ako smatrate da naša obrada vaših Podataka o ličnosti krši važeći zakon. Kontakt podatke svih Nadzornih organa EU možete pronaći ovde.

Bezbednost informacija

Kompanija Moderna koristi komercijalno razumne administrativne, tehničke, mere u vezi sa osobljem i mere fizičke bezbednosti osmišljene da zaštite Podatke o ličnosti koje posedujemo od gubitka, krađe i neovlašćene upotrebe, otkrivanja ili izmene. Naravno, uprkos tim merama, ne možemo da garantujemo savršenu bezbednost mreža, servera i baza podataka kojima upravljamo ili kojima se upravlja u naše ime. Naročito, postoji mogućnost da e-pošta poslata na ili sa veb-sajta nije bezbedna. Stoga bi trebalo da obratite posebnu pažnju prilikom odlučivanja koje informacije nam šaljete putem e-pošte. Imajte ovo na umu prilikom otkrivanja bilo kakvih Podataka o ličnosti preko veb-sajta.

Zadržavanje podataka

Kompanija Moderna će zadržati vaše Podatke o ličnosti samo onoliko dugo koliko je neophodno da bi se ispunila(e) svrha(e) u koju(e) su prikupljeni, u zavisnosti od svrhe(a) u koju(e) su Podaci o ličnosti prikupljeni, prirode Podataka o ličnosti, bilo kog ugovornog odnosa koji uređuje zadržavanje Podataka o ličnosti i naših zakonskih ili regulatornih obaveza. Zatim ćemo uništiti ili učiniti anonimnim vaše Podatke o ličnosti, u skladu sa važećim zakonom.

Komunikacija putem e-pošte

U slučaju da vas kontaktiramo, uključujući putem e-pošte, omogućićemo vam i metod da se odjavite ili da se prijavite za primanje daljih obaveštenja u meri u kojoj to zakon zahteva. Na primer, možete da izaberete da putem e-pošte primate novosti o dešavanjima u vezi sa proizvodima i/ili uslugama kompanije Moderna ili o konkretnim temama povezanim sa zdravljem (npr. da putem e-pošte primate obaveštenja o metilmalonskoj acidemiji (methylmalonic acidemia, MMA) od kompanije Moderna) tako što ćete popuniti odgovarajući elektronski obrazac „Pridružite se našoj mejling listi” na našem veb-sajtu. Ako odlučite, u bilo kom kasnijem trenutku, da više ne želite da primate takva obaveštenja putem e-pošte od nas, možete da se odjavite sa bilo koje takve liste kontakata koristeći odgovarajući link „Odjava” u okviru odgovarajućeg kanala elektronske komunikacije ili tako što ćete nam poslati poruku e-pošte pod nazivom „Odjava sa novosti putem e-pošte” na privacy@modernatx.com or EUprivacy@modernatx.com.

Naša Politika o deci

Posvećeni smo zaštiti privatnosti dece. Sadržaj i usluge ovog veb-sajta nisu namenjeni niti su osmišljeni da privuku decu mlađu od 18 godina. Podatke o ličnosti ne treba da šalju kompaniji Moderna preko veb-sajta posetioci koji su mlađi od 18 godina niti treba slati Podatke o ličnosti koji se odnose na decu mlađu od 18 godina. Ako saznamo da je korisnik našeg veb-sajta mlađi od 18 godina i da je dobrovoljno dao Podatke o ličnosti i/ili Podatke o ličnosti u vezi sa zdravljem, ili da je zdravstveni radnik dobrovoljno dao Podatke o ličnosti o pacijentu koji je identifikovan kao mlađi od 18 godina, bez datog ili ovlašćenog pristanka staratelja takvog deteta, odmah ćemo, po relevantnom obaveštenju ili zahtevu, nastojati da izbrišemo takve Podatke o ličnosti.

CalOPPA Obaveštenje o zabrani praćenja

Ne pratimo korisnike našeg veb-sajta tokom vremena i na veb-sajtovima trećih lica i stoga ne odgovaramo na „Ne prati” (Do Not Track, DNT) signale. Kompanija Moderna ne ovlašćuje treća lica da prikupljaju Podatke o ličnosti direktno od naših korisnika na našem veb-sajtu, na primer putem korišćenja reklama trećih lica.

Linkovi ka veb-sajtovima trećih lica

Kao pogodnost za naše posetioce, ovaj veb-sajt može sadržati linkove ka drugim veb-sajtovima za koje smatramo da mogu pružiti korisne informacije. Ti linkovi mogu da obuhvataju linkove ka veb-sajtovima koji možda pružaju usluge za nas. Imajte na umu da kompanija Moderna nije odgovorna za prakse privatnosti tih drugih veb-sajtova i ne može da garantuje standarde privatnosti tih drugih veb-sajtova. Podstičemo naše korisnike da budu svesni kada napuštaju naš veb-sajt i da pročitaju izjave o privatnosti svakog veb-sajta koji prikuplja informacije koje mogu da identifikuju pojedinca. Ova izjava o privatnosti se primenjuje isključivo na informacije koje prikuplja naš veb-sajt, a ne na bilo koji povezani veb-sajt koji nije veb-sajt kompanije Moderna.

Obaveštenje o Politici privatnosti

Ako izmenimo našu Politiku privatnosti, te promene ćemo objaviti na našem veb-sajtu. Ako revidiramo ovu Politiku privatnosti, ažuriraćemo datum na vrhu ove Politike privatnosti.

Za dodatne informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili nedoumica u vezi sa praksama ovog veb-sajta, sa vašim interakcijama sa ovim veb-sajtom ili uopšteno sa bilo kojim pitanjem u vezi sa privatnošću, pošaljite nam poruku e-pošte na privacy@modernatx.com ili nam se obratite pisanim putem na:

Moderna, Inc
Attention: Legal Department
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA

Obraćanje preduzeću Moderna

Radno vreme: ponedeljak - petak od 8 do 17 časova
EMEAmedinfo@modernatx.com

  © 2023 Moderna, Inc.

  RS-COV-2200001 10/2023