skip-to-main

Spikevax XBB.1.5 0,1 mg/ml injektionsvätska, dispersion


Spikevax XBB.1.5 50 mikrogram injektionsvätska, dispersion


Spikevax XBB.1.5 50 mikrogram injektionsvätska, dispersion i förfylld sprut

Spikevax XBB.1.5 är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2 hos personer som är 6 månader och äldre. 

Patientinformation

Produktresumé

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.45 (50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injektionsvätska, dispersion


Spikevax bivalent Original/Omicron BA.45 25 mikrogram/25 mikrogram injektionsvätska, dispersion


Spikevax bivalent Original/Omicron BA.45 25 mikrogram/25 mikrogram injektionsvätska, dispersion i förfylld spruta

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4‑5 är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid‑19 orsakad av SARS‑CoV‑2 hos personer som är 6 månader och äldre.

Patientinformation

Produktresumé

Korrekt dosering av Spikevax bivalenta boostervacciner

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injektionsvätska, dispersion


Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 25 mikrogram/25 mikrogram injektionsvätska, dispersion


Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 25 mikrogram/25 mikrogram injektionsvätska, dispersion i förfylld spruta

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2 hos personer som är 6 år och äldre, som tidigare har fått minst en primär vaccinationsserie mot covid-19.

Patientinformation

Produktresumé

Korrekt dosering av Spikevax bivalenta boostervacciner

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Spikevax är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2 hos personer som är 6 månader och äldre.

Patientinformation

Produktresumé

Påminnelse om vaccinationsbokning

Tools

Temperature Excursion Tool

See what to do with vials of the Moderna COVID-19 Vaccine that may have experienced a temperature excursion prior to administering.

Kontakta Moderna

    © 2024 Moderna, Inc.

    SE-COV-2100001 10/2023