skip-to-main

Spikevax XBB.1.5 0,1 mg/ml injektionsvätska, dispersion

Spikevax XBB.1.5 50 mikrogram injektionsvätska, dispersion

Spikevax XBB.1.5 50 mikrogram injektionsvätska, dispersion i förfylld sprut

Spikevax XBB.1.5 är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2 hos personer som är 6 månader och äldre. 

Patientinformation

Patientinformation

Produktresumé

Produktresumé

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.45 (50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injektionsvätska, dispersion

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.45 25 mikrogram/25 mikrogram injektionsvätska, dispersion

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.45 25 mikrogram/25 mikrogram injektionsvätska, dispersion i förfylld spruta

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4‑5 är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid‑19 orsakad av SARS‑CoV‑2 hos personer som är 6 månader och äldre.

Patientinformation

Patientinformation

Produktresumé

Produktresumé

Korrekt dosering av Spikevax bivalenta boostervacciner

Korrekt dosering av Spikevax bivalenta boostervacciner

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mikrogram/50 mikrogram)/ml injektionsvätska, dispersion

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 25 mikrogram/25 mikrogram injektionsvätska, dispersion

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 25 mikrogram/25 mikrogram injektionsvätska, dispersion i förfylld spruta

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2 hos personer som är 6 år och äldre, som tidigare har fått minst en primär vaccinationsserie mot covid-19.

Patientinformation

Patientinformation

Produktresumé

Produktresumé

Korrekt dosering av Spikevax bivalenta boostervacciner

Korrekt dosering av Spikevax bivalenta boostervacciner

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Spikevax är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2 hos personer som är 6 månader och äldre.

Patientinformation

Patientinformation

Produktresumé

Produktresumé

Påminnelse om vaccinationsbokning

Påminnelse om vaccinationsbokning

Tools

Temperature Excursion Tool

Temperature Excursion Tool

See what to do with vials of the Moderna COVID-19 Vaccine that may have experienced a temperature excursion prior to administering.

Kontakta Moderna

    © 2023 Moderna, Inc.

    SE-COV-2100001 09/2023