skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Ett villkorligt godkännande för försäljning har beviljats inom EU för produkten Spikevax (tidigare COVID‑19 Vaccine Moderna) för att förhindra coronavirussjukdom 2019 (COVID‑19) hos personer 12 år och äldre.

Patientinformation

Patientinformation

Produktresumé

Produktresumé

Förvaring, hantering, dosering och administratio

Förvaring, hantering, dosering och administratio

Kort med påminnelse om tid för andra dosen

Kort med påminnelse om tid för andra dosen

Kontakta Moderna

08.00-17.00 – mån-fre
EMEAMedinfo@modernatx.com