skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Ett villkorligt godkännande för försäljning har beviljats inom EU för produkten Spikevax (tidigare COVID‑19 Vaccine Moderna) för att förhindra coronavirussjukdom 2019 (COVID‑19) hos personer 6 år och äldre.

Patientinformation

Patientinformation

Produktresumé

Produktresumé

Påminnelse om vaccinationsbokning

Påminnelse om vaccinationsbokning

Temperature Excursion Tool

Temperature Excursion Tool

See what to do with vials of the Moderna COVID-19 Vaccine that may have experienced a temperature excursion prior to administering.

Kontakta Moderna