skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Modernas integritetspolicy

Läs Modernas integritetspolicy noggrant innan du går in på eller använder denna webbplats

Denna webbplats ägs och drivs av Moderna, Inc. (”Moderna”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”). Materialet på vår webbplats (”website” eller ”webbplatsen”) tillhandahålls av Moderna som en tjänst till våra kunder och allmänheten och ska endast användas i informationssyfte.

Moderna respekterar integriteten hos besökare på vår webbplats och vi inser vikten av att vidta åtgärder för att skydda integriteten avseende den information vi samlar in via vår webbplats. Denna integritetspolicy beskriver de typer av personuppgifter (enligt definitionen nedan) som vi samlar in om besökare på webbplatsen, hur vi kan använda personuppgifterna och med vem vi kan dela dem. Denna integritetspolicy beskriver också (1) de åtgärder vi vidtar för att skydda de personuppgifter vi samlar in och (2) dina rättigheter och privilegier avseende vår insamling, användning och vårt utlämnande av dina personuppgifter.

Undantag. Denna policy gäller endast personuppgifter som samlas in via denna webbplats. Den beskriver inte de sätt på vilka vi kan samla in eller använda personuppgifter som ej inhämtas digitalt (offline), och den varken behandlar eller styr integritetsrutinerna på andra webbplatser (inklusive de som vi länkar till), som kan ha sina egna policyer. Vi rekommenderar att våra webbplatsanvändare är uppmärksamma på när de lämnar vår webbplats och att de läser integritetsmeddelandena för samtliga webbplatser de besöker som samlar in personuppgifter. Uppgifter som du lämnar till oss oombedd kan anses vara icke-konfidentiella och Moderna kommer att ha rätt att reproducera, använda, lämna ut och distribuera sådana uppgifter till andra utan tillstånd, kompensation, begränsning eller tillskrivning.

Genom att besöka vår webbplats godkänner du villkoren i denna integritetspolicy och användarvillkoren. Om du inte godkänner dessa villkor har du inte tillstånd att använda vår webbplats.

Inledning

Personuppgifter” är uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta dig, som dina kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, e-postadress, land och telefonnummer samt andra uppgifter som kan finnas i din meritförteckning (cv) om du skickar in en arbetsansökan till Moderna via vår webbplats, och, om det föreskrivs i tillämplig lag, uppgifter som kan samlas in automatiskt om din användning av vår webbplats eller din enhet, inklusive genom användning av cookies, spårningspixlar och andra spårningstekniker.

Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lag och enligt följande principer:

 • Vi kommer att behandla personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt.

 • Vi kommer endast att samla in personuppgifter för ett specifikt, uttryckligt och berättigat syfte och vi kommer endast att använda personuppgifter för de syften för vilka de ursprungligen insamlades.

 • Vi kommer att begränsa insamlingen av personuppgifter till vad som är nödvändigt för det syfte för vilket de behandlas.

 • Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och, om nödvändigt, hålls uppdaterade.

 • Vi kommer inte att lagra personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det syfte för vilket personuppgifterna behandlas.

 • Personuppgifter kommer endast att behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna.

Våra integritetsrutiner beskrivs mer detaljerat i resten av denna integritetspolicy.

Uppgifter som vi samlar in

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna ut några uppgifter om dig själv som kräver bekräftelse. Om du väljer att lämna in dina uppgifter via funktionerna ”Anmäl dig till vår utskickslista” (Join our Mailing List) eller ”Kontakta oss” (Contact Us) på vår webbplats eller om du skickar en arbetsansökan till Moderna via avsnittet ”Karriär” (Careers) på vår webbplats kan vi be dig att tillhandahålla personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, befattning, företagets namn, land, uppgifter om din arbetsroll och andra yrkesrelaterade uppgifter. Du är inte skyldig att ge några personuppgifter till Moderna men din möjlighet att använda vår webbplats eller dess funktioner och din möjlighet att ansöka om anställning kan begränsas om du inte gör det.

Personuppgifter om användning av webbplatsen som samlas in av kakor (cookies) eller med andra automatiserade metoder. När du använder vår webbplats kan vi automatiskt samla in uppgifter om din användning av webbplatsen, inklusive genom användning av cookies, spårningspixlar och annan spårningsteknik (”automatiserad information”). Automatiserad information kan omfatta enhetsinformation som IP-adress, enhetsidentifierare och operativsystem, såväl som uppgifter om användning som användningens tid och varaktighet, interaktion med innehåll, information som lagras i cookies eller liknande teknik. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 dataskyddsförordningen (GDPR) betraktas automatiserad information som personuppgifter och vi behandlar sådan automatiserad information som personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Cookies” är små filer som webbplatsen placerar på din hårddisk för identifieringssyften. Dessa filer används för webbplatsregistrering och för anpassning av ditt nästa besök på vår webbplats. Cookies kommer exempelvis ihåg ditt önskade språk och visning. Cookies kan inte läsa data från din hårddisk.

Vi använder följande cookies på vår webbplats:

 • Absolut nödvändiga cookies. Dessa cookies krävs för driften av vår webbplats. De omfattar exempelvis cookies som gör att du kan logga in på ditt konto då du ansöker om arbete.

 • Funktionella cookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats och för att bädda in funktioner från tredjepartstjänster. Därmed kan vi anpassa vårt innehåll till dig, komma ihåg dina önskemål (exempelvis ditt val av språk) och integrera användbara tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer på vår webbplats.

 • Analytiska cookies. Vi använder Google Analytics-plattformen för att samla in viss analytisk information för att hjälpa oss att bättre förstå aktiviteter på vår webbplats och förbättra våra tjänster och kvaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter omfattar IP-adressen, sidförfrågningar, hänvisande webbplatser eller annonser, operativsystem och webbläsare, samt tidsuppgifter om hur lång tid som tillbringades på vår webbplats. Vi får dessa uppgifter i en aggregerad form. Vi använder denna information för att hjälpa oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats, mäta effektiviteten i vår reklam på tredjepartswebbplatser och förbättra våra besökares upplevelse.

Du kan när som helst godkänna eller avvisa cookies från denna webbplats genom att aktivera cookieinställningarna i din webbläsare. Hjälpmenyn i de flesta webbläsare innehåller information om hur du kan inaktivera cookies eller besök http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/. Genom att inte godkänna cookies kanske vissa funktioner på vår webbplats begränsas och du kanske inte kan komma åt viss information på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen utan att ändra inställningarna godkänner du vår användning av cookies.

Personuppgifter från tredjepartskällor. Vi kan få uppgifter om dig från offentliga och kommersiellt tillgängliga källor, i den omfattning som tillåts enligt lag, som vi kan kombinera med andra uppgifter som vi får från eller om dig. Om du exempelvis ansöker om anställning hos Moderna via vår webbplats kan vi visa din LinkedIn-profil.

Aggregerade uppgifter. Vi kan aggregera och/eller anonymisera sådana personuppgifter som vi samlar in så att de inte längre identifierar någon specifik person. Vi kan använda, lämna ut och på annat sätt behandla sådana uppgifter för våra egna berättigade affärssyften – inklusive historisk och statistisk analys och affärsplanering – utan begränsningar. 

Så här använder vi personuppgifter

Vi kan använda personuppgifter för följande syften.

Våra berättigade intressen

Vi kan behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för vårt berättigade intresse som företag, inklusive för att hantera, främja och förbättra vår verksamhet och hantera vår risk. Vi kan exempelvis behandla dina personuppgifter för att:

 • förse dig med information som du har efterfrågat och/eller för att svara på frågor som du skickat via webbplatsen, e-post och/eller per telefon

 • underlätta våra rekryteringsaktiviteter (exempelvis att behandla anställningsansökningar, utvärdera dig som kandidat för anställning och övervaka vår rekryteringsstatistik)

 • analysera och förbättra vår kommunikation och våra strategier (inklusive genom att identifiera när e-postmeddelanden som skickats till dig har mottagits och lästs)

 • specialanpassa det innehåll vi visar på vår webbplats

 • skydda mot, identifiera, undersöka och vidta åtgärder mot bedrägeri, olaglig verksamhet (såsom incidenter gällande hackning eller missbruk av vår webbplats) och anspråk och andra ansvarsskyldigheter

 • upprätthålla webbplatsens integritet, säkerhet, trygghet eller egendom och

 • kommunicera med dig för andra syften som är tydliga utifrån omständigheterna eller som vi informerar dig om när vi samlar in personuppgifter från dig.

Lagstadgad skyldighet

 • Vi kan vara skyldiga enligt lag att samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Vi kan exempelvis behöva behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot USA:s regering som statlig entreprenör.

Ditt samtycke

Vi kan också efterfråga, antingen direkt eller via våra betrodda tredje parter, ditt separata samtycke till att behandla dina personuppgifter, exempelvis när du väljer att ta emot våra nyheter och uppdateringar om Moderna eller för användning av icke-väsentliga cookies.

Om vi begärt ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter kan du dra tillbaka detta samtycke när som helst vid ett senare tillfälle genom att kontakta oss på adressen som anges i avsnittet ”Dina integritetsrättigheter” nedan.

Delande av personuppgifter

Vi kommer inte att sälja, dela dina personuppgifter med eller på annat sätt distribuera dem till en tredje part förutom enligt vad som anges i denna integritetspolicy.

Dotterbolag och tjänsteleverantörer. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till Modernas dotterbolag runt om i världen under förutsättning att de samtycker till att behandla dem i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kan också överföra personuppgifter till tjänsteleverantörer som agerar för eller på uppdrag av oss för vidare behandling exempelvis för att utvärdera användbarheten av denna webbplats, datahantering, teknisk support eller för att genomföra dataanalys. Dessa tjänsteleverantörer har ingått avtal med oss om att endast använda personuppgifterna för de syften för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in eller för annan laglig behandling, att inte sälja dina personuppgifter till andra tredje parter och att inte lämna ut dem till andra tredje parter förutom vad som kan krävas enligt lag, enligt vad som tillåts av oss eller som anges i denna integritetspolicy.

Andra parter i samband med en företagstransaktion. Vi kan också överföra personuppgifter som vi har samlat in från dig till en tredje part som en del av en företagstransaktion såsom fusion, förvärv, omorganisation, joint venture, finansiering eller försäljning av våra tillgångar.

Andra parter när det krävs enligt tillämplig lag eller vid behov för att skydda Moderna. Vi kan lämna ut personuppgifter till en tredje part för att uppfylla juridiska och regulatoriska krav eller för att skydda oss mot bedrägeri, olaglig aktivitet (såsom att vidta åtgärder vid incidenter som hackning eller felaktig användning av vår webbplats), samt anspråk och andra ansvarsskyldigheter.

Internationella dataöverföringar

När vi delar personuppgifter med en tredje part kan sådana dataöverföringar omfatta överföring av personuppgifter till andra länder. De länderna kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där personuppgifterna ursprungligen kom ifrån.

Endast EES-medborgare

Moderna i USA kommer att agera som personuppgiftsansvarig och behandla dina personuppgifter genom att fastställa syften och medel för dess behandling, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Observera att dina personuppgifter kommer att förvaras på Aquias servrar, inklusive inom och utanför EU. Innan vi överför dina personuppgifter utanför EES kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att sådana uppgifter får samma skyddsnivå som enligt tillämpliga dataskyddslagar inom EES. För dataöverföringar utanför EES använder vi, där så krävs, tillämpliga skyddsåtgärder, inklusive standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen. En kopia av dessa åtgärder kan erhållas genom att kontakta oss på den e-postadress som anges nedan.

Dina integritetsrättigheter

Du kan ha särskilda rättigheter som registrerad i enlighet med tillämplig lag. Du kan exempelvis ha rätt att invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, begära åtkomst till och rättelse, radering och portabilitet av de personuppgifter vi har om dig, med förbehåll för vissa undantag som föreskrivs i lag. Om du vill få ytterligare information om vår användning av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter, kontakta oss på:

Moderna, Inc.
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA
Privacy@modernatx.com
EU-medborgare: EUprivacy@modernatx.com

Vi kommer att försöka tillhandahålla all efterfrågad information och genomföra de ändringar som har begärts i den utsträckning som krävs av och tillåts enligt tillämpliga sekretesslagar och andra lagar och förordningar. Vi kommer alltid att sträva efter att svara dig så snart som möjligt för att informera dig om resultatet av din förfrågan.

Du kan lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lag. Kontaktuppgifter till alla EU:s tillsynsmyndigheter finns här.

Informationssäkerhet

Moderna använder kommersiellt rimliga administrativa, tekniska, personalrelaterade och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter som vi innehar mot förlust, stöld och obehörig användning, utlämnande eller ändring. Trots dessa åtgärder kan vi naturligtvis inte garantera total säkerhet när det gäller de nätverk, servrar och databaser som vi driver eller som drivs för vår räkning. I synnerhet gäller att e-post som skickas till eller från webbplatsen kanske inte är säker. Därför bör du vara särskilt försiktig när du bestämmer vilken information du skickar till oss via e-post. Tänk på detta när du lämnar ut personuppgifter till oss via webbplatsen.

Kvarhållning av uppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att kvarhållas av Moderna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det eller de syften för vilka de samlades in, beroende på vilket eller vilka syften personuppgifterna samlades in för, typen av personuppgifter, eventuella avtalsförhållanden som styr kvarhållningen av personuppgifterna och våra juridiska eller regulatoriska skyldigheter. Vi kommer därefter att förstöra eller anonymisera dina personuppgifter, i enlighet med tillämplig lag.

E-postkommunikationer

Om vi kontaktar dig, inklusive via e-post, kommer vi att erbjuda dig möjligheten att välja bort eller registrera dig för att ta emot ytterligare meddelanden, om så lagen kräver. Du kan exempelvis välja att få e-postuppdateringar om utvecklingen av Modernas produkter och/eller tjänster eller om särskilda hälsorelaterade ämnen (t.ex. få e-postuppdateringar om metylmalonisk acidemi från Moderna) genom att fylla i det elektroniska formuläret ”Anmäl dig till vår utskickslista” (Join our Mailing List) på vår webbplats. Om du vid ett senare tillfälle bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot sådana e-postkommunikationer från oss kan du säga upp din prenumeration genom att använda länken ”Säga upp prenumeration” (Unsuscribe) inom respektive kanal för elektroniska kommunikationer, eller genom att skicka ett e-postmeddelande med ämnesraden ”Säga upp prenumeration på e-postuppdateringar” (Unsubscribe from email updates) till privacy@modernatx.com eller EUprivacy@modernatx.com.

Vår policy för barn

Vi har till åtagande att skydda barns integritet. Webbplatsens innehåll och tjänster är inte avsedda för, eller utformade för att vara lockande för, barn under 18 år. Inga personuppgifter ska lämnas in till Moderna via webbplatsen av besökare som är yngre än 18 år eller som innehåller uppgifter om barn som är yngre än 18 år. Om det kommer till vår kännedom att en användare på vår webbplats är under 18 år och frivilligt har lämnat ut personuppgifter och/eller hälsorelaterade personuppgifter, eller om hälso- och sjukvårdspersonal frivilligt har tillhandahållit personuppgifter om en patient som kan konstateras vara under 18 år, utan något personligt eller auktoriserat samtycke från barnets vårdnadshavare, kommer vi att omedelbart, efter relevant rapportering eller begäran, göra allt vi kan för att radera dessa personuppgifter.

Do-Not-Track-meddelande enligt CalOPPA

Vi spårar inte våra webbplatsanvändare över tid och på tredje parts webbplatser och svarar därför inte på DNT-signaler (Do Not Track). Moderna ger inte tredje parter behörighet att samla in personuppgifter direkt från våra användare på vår webbplats, exempelvis via tredje parts annonser.

Länkar till tredje parts webbplatser

Som bekvämlighet för våra besökare kan denna webbplats innehålla länkar till andra webbplatser som vi tror kan erbjuda användbar information. De länkarna kan omfatta länkar till webbplatser som kanske utför tjänster åt oss. Observera att Moderna inte är ansvarigt för dessa webbplatsers integritetsrutiner och kan heller inte svara för webbplatsernas integritetsstandard. Vi rekommenderar att våra användare är uppmärksamma på när de lämnar vår webbplats och att de läser integritetsmeddelandena för samtliga webbplatser som samlar in personuppgifter. Detta integritetsmeddelande gäller endast information som samlas in på vår webbplats och inte på andra länkade webbplatser som inte tillhör Moderna.

Rapportering avseende integritetspolicy

Uppdateringar Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på vår webbplats. Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att uppdatera datumet längst upp i denna integritetspolicy.

För ytterligare information

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller funderingar kring rutinerna på denna webbplats, eller din kontakt med webbplatsen eller något annan integritetsrelaterat ärende, kan du skicka e-post till oss på privacy@modernatx.com eller kontakta oss skriftligen på:

Moderna, Inc.
Attention: Legal Department
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
USA

Kontakta Moderna

  © 2023 Moderna, Inc.

  SE-COV-2100001 09/2023