skip-to-main

Spikevax (previously COVID‑19 Vaccine Moderna)

Ett villkorligt godkännande för försäljning har beviljats inom EU för produkten Spikevax (tidigare COVID‑19 Vaccine Moderna) för att förhindra coronavirussjukdom 2019 (COVID‑19) hos personer 12 år och äldre.

Patientinformation

Patientinformation

Produktresumé

Produktresumé

Temperature Excursion Tool

Temperature Excursion Tool

See what to do with vials of the Moderna COVID-19 Vaccine that may have experienced a temperature excursion prior to administering.

Kontakta Moderna

08.00-17.00 – mån-fre
EMEAMedinfo@modernatx.com